Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Jumala vastaa rukouksiin ylenpalttisesti
(God Overanswers Prayers!)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

David Wilkerson
Marraskuu 15, 1993
__________

Eräs useimmin kuultu lause kirkoissa on: "Jumala vastaa rukouksiin!" Mutta se on vain puoli totuutta. Koko totuus on: "Jumala vastaa rukouksiin ylenpalttisesti!"

Haluaisin nyt toimia asianajajana teidän edessänne. Aion rakentaa jutun, joka todistaa teille, että jokaisen sukupolven aikana - kautta koko Raamatun ja meidän päiviimme saakka - Jumala on aina vastannut lapsilleen ylenpalttisesti. Hän antaa meille jatkuvasti enemmän kuin pyydämme, ja usein sellaista, jota emme edes osaisi pyytää!

Siirryn suoraan Raamatun kertomuksiin, joihin perustan todistukseni. Se rakentuu ennakkotapaukseen toisensa jälkeen - jotka kaikki todistavat, että Jumala vastaa rukoukseen ylenpalttisesti!


1. Jumala vastasi ylenpalttisesti Israelille Hoosean 14.luvussa.


Tässä on hyvin selkeä kuva siitä, miten Jumala ei pelkästään vastaa rukouksiin - vaan myös ylittää sen, mitä pyydetään! Hoosea ennusti Israelille: "Sinä olet langennut - mutta olet silti edelleen Jumalan kansa. Palaa nyt Herran luo ja rukoile." "Ottakaa mukaanne sanoja ja... sanokaa hänelle: 'Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi'..." (Hoos. 14:3.)

Heidän rukouksensa oli yksinkertainen. Israel ei pyytänyt Jumalata muuta kuin että Hän ottaisi pois heidän syntinsä ja ottaisi heidät armoihinsa. "Herra, armahda meitä. Puhdista meidät - ota meidät takaisin armoosi."

Mutta Jumala ei vain antanut anteeksi heidän rikoksiaan - Hän ei vain puhdistanut heitä ja ottanut heitä takaisin armoihinsa - Hän myös lisäsi siunauksia enemmän kuin voi kuvitellakaan!

Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon. Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin. Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin." (jakeet 5-8.)

"Taivaan kaste" on Herran läsnäolo. Siihen saakka on vallinnut kuivuus; kaikki oli kuolemassa, koska Jumalan suosio oli otettu pois. Mutta nyt Jumala sanoi, että Hän antaisi elämän pulputa joka puolelta heidän totisen katumuksensa ja sydämeen käyvän rukouksensa vuoksi. Israelille ei vain annettu anteeksi, se myös uudistettiin. Nyt he kasvaisivat, juurtuisivat kunnolla, leviäisivät, kukoistaisivat. Eivätkä he pyytäneet muuta kuin armoa, anteeksiantamusta ja hyväksyntää. Mutta sen sijaan Jumala avasi taivaan ikkunat ja vuodatti heidän ylleen siunauksia, joita he eivät olleet edes uskaltaneet toivoa. Jumala todella vastasi heidän rukoukseensa ylenpalttisessti!

Rakkaat ystävät, Jumala on tehnyt saman teille. Kun kaduitte, te pyysitte vain, että Jumala puhdistaisi teidän sydämenne ja antaisi teille anteeksi ja rauhan. Mutta katsokaa, miten ylenpalttisesti Hän vastasi teille:

Hän antoi teille isoavan sydämen - koko ajan yltyvän janon Jeesusta kohtaan! Hän antoi teille silmät nähdä ja korvat kuulla. Hän antoi teille rakkauden Häntä ja hänen seurakuntaansa kohtaan.

Hän on pannut teihin vihan syntiä kohtaan. Hän on suojellut teitä raivoavalta, mielipuoliselta paholaiselta. Hän on vuodattanut teidän sieluunne toivon, riemun ja iloisuuden.

Jeesuksesta on tullut teidän aamukasteenne! Hän kastelee teidän sielunne päivittäin Sanallaan. Ja te kasvatte. Ette ole kuolleita ettekä kuolevia, vaan todella eläviä Hänessä!

Te pyysitte vain, että teidät pelastettaisiin ja puhdistettaisiin. Mutta Jumala on vuodattanut teidän päällenne siunauksen toisensa jälkeen. Hän on vastannut teille runsaammin kuin pyysitte!


2. Jumala vastasi Salomon rukoukseen ylenpalttisesti.


Anna sentähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? (1.Kun. 3:9.)

Salomo rukoili: "Herra, en halua muuta kuin viisautta tietää, miten Sinun kansaasi tulee käsitellä. Haluan vain olla heille oikeudenmukainen kuningas ja herra." Se oli yksinkertainen, suora pyyntö. Mutta Jumala vastasi Salomon rukoukseenne uskomattomalla tavalla:

Ja Jumala sanoi hänelle: "Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, niin katso, minä teen, niinkuin sanot: Katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. (jakeet 11,12.)

Tästä näemme, miten halukas Jumala on vastaamaan ylenpalttisesti epäitsekkäille rukoilijoille. Salomo pyysi vain ymmärtävää ja oikeudenmukaista sydäntä. Mutta Jumala ei vain antanut hänelle sydäntä, jota hän pyysi - Jumala myös lupasi tehdä hänet viisaammaksi kuin kukaan muu ihmiskunnan historiassa!

Mutta Jumala ei jättänyt asiaa vielä siihenkään. Hän sanoi Salomolle: "Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan; sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi... niin minä suon sinulle pitkän iän." (jakeet 13,14.)

Mikä uskomaton vastaus! Jumala lisäsi Salomon viisauteen siunauksia, kunniaa ja rikkautta niin paljon, ettei kukaan ihminen ollut koskaan sellaista saanut. Ja kaiken huipuksi Hän antoi Salomolle pidemmän elämän: "Minä suo sinulle pitkän iän!" Siinä oli taas rukous, johon Jumala vastasi ylenpalttisesti.


3. Jumala vastasi Israelille ylenpalttisesti, kun rukous koski ammonilaisia.


Ja ammonilaiset menivät Jordanin yli taistelemaan... ja niin Israel joutui suureenne ahdinkoon. (Tuom. 10:9.)

Jumala oli käyttänyt ammonilaisia rankaisemaan Israelia synneistä. Ja nyt heidän armeijansa marssi kohti Israelia. Jumalan kansa oli kauhuissaan ja masentunut - ja ha alkoivat tunnustaa syntejään: "Niin israelilaiset sanoivat Herralle: 'Me olemme syntiä tehneet; tee sinä meille aivan niinkuin hyväksi näet, kunhan vain tänä päivänä autat meitä." (jae 15.)

He olivat niin syntinsä vaivaamia, eteivät he kyenneet pyytämään Jumalalta muuta, kuin että Hän häästäisi heidät. Heidän rukouksensa oli yksinkertaisin kaikista: "Herra pelasta meidät - vain tämän yhden ainoan kerran! Älä anna meidän vihollisemme lyödä tai voittaa meitä." He rukoilivat ihan tavallisen voiton puolesta. Mutta Jumalalla oli jotain paljon enemmän mielessä, ja Hän vastasi heidän rukoukseensa mahtavasti yli sen, mitä he olivat pyytäneet. Hän ei vain suojellut Israelia - Hän myös antoi heidän voittaa. He löivät ammonilaiset täysin! "Sitten Jefta lähti ammonilaisia vastaan, sotimaan heitä vastaan, ja Herra antoi heidät hänen käsiinsä. Ja hän tuotti heille hyvin suuren tappion, valloittaen maan Aroerista Minnitiin... kaksikymmentä kaupunkia. Niin täytyi ammonilaisten nöyrtyä israelilaisten edessä." (Tuom. 11:32,33.)

Jumala ei vain pelastanut Israelia - Hän myös antoi heille rohkeutta ja ohjasi heitä voittamaan ammonilaiset. He alistivat heidät siitä lähtien - eikä ammonilaisista enää sen koommin ollut heille mitään vaikeuksia. He saivat totaalisen voiton!

Juuri sillä tavoin Jumala haluaa vastata kansalleen tänäänkin. Yhtä ylenpalttisesti. useimmat kristityt rukoilevat: "Herra, anna minulle voitto tässä ainoassa taistelussa." Mutta Herra vastaa: "Minä annan sinulle sen - mutta minulla on myös paljon muuta varattuna sinun varallesi. Haluan lannistaa vihollisesi, jotta et saisi vain yhtä voittoa kerrallaan. Haluan, että saa täydellisen voiton!"

Rakkaani, Hän haluaa antaa teille voimaa, ei vain selviämiseen - vaan myös jokaisen vihollisen tuhoamiseen. Hän haluaa, ettet vain voita syntiä - vaan että sinusta tulee enemmänkin kuin voittaja! Hän ei halua, että pelkästään elät elämääsi - vaan että eläisit yltäkylläisesti! Hän ei halua, että vain iloitset - vaan että ilosi on sanoinkuvaamaton ja täynnä Hänen kunniaansa! Hän haluaa, että vapaudut pelosta, et vain päiväksi, viikoksi tai kuukaudeksi - vaan koko loppuelämäksesi!


4. Jumala vastasi Daavidin anomukseen elämästä ylenpalttisesti.


"Hän anoi sinulta elämää..." (Ps. 21:5.) Daavidin pyyntö oli yksinkertainen: Hän pyysi Jumalaa säästämään hänet kuolemalta. Ja Jumala vastasi hänen rukoukseensa: "... ja sen sinä hänelle annoit: iän pitkän, ainaisen, iankaikkisen." (jae 4.)

Mutta Jumala meni paljon pitemmälle vastatessaan Daavidin rukoukseen runsaammin kuin tämä pyysi. Hän ei vain antanut Daavidille lisää elämää - vaan Hän myös pani kruunun hänen päähänsä, teki hänestä Israelin kuninkaan. Ja Hän vuodatti häneen kunniaa ja majesteetillisuutta: "... panet hänen päähänsä kultaisen kruunun... peität hänet loistolla ja kirkkaudella." (jakeet 4,6.) Daavid huudahti: "Herra, sinä olet todella auttanut minua!" Mutta kaiken huipuksi Jumala vielä lisäsi "ylenpalttista iloa": "Sillä sinä asetat hänet suureksi siunaukseksi ikuisiin aikoihin asti; sinä ilahutat häntä riemulla kasvojesi edessä." (jae 7.)

Ei ole mikään ihme, että Daavid kirjoitti: "...runsas lunastus hänen tykönänsä." (Ps. 130:7.) Hän sanoi: "Herra, Sinä et vain pelastanut minua - vaan Sinä myös vuodatit lunastuksesi minun päälleni!"

Vanhan testamentin patriarkat ja profeetat tiesivät kaiken tästä Jumalan todella anteliaasta taipumuksesta. He tiesivät, että Hän mielellään antoi runsain mitoin, ylenmäärin, vuodatti ylenpalttista siunaustaan meille. Jesaja sanoi: "Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta." (Jes. 55:7.) Jumala ei vain anna syntejä anteeksi - vaan Hän myös vastaa ylenpalttisella armolla ja anteeksiannolla, kun me huudamme hänen puoleensa ja anomme Häneltä pahoja tekojamme anteeksi!


Meidän ei pitäisi hämmästellä sitä, että Jumala
mielellään antaa paljon enemmän kuin me osaamme
pyytää - koska ihmisetkin usein tekevät samoin!


Ihmiset ovat usein antaneet enemmän kuin heiltä on pyydetty. Miten paljon runsaammin meidän Jumalamme sitten antaakaan!

Eräs jumalinen suunemilainen mies ja vaimo valmistivat profeetta Elisan käyttöön kammion taloonsa. Elisa oli niin kiitollinen, että lähetti palvelijansa Geehasin kysymään: "Te olette huolehtineet meistä. Mitä me nyt voimme tehdä teidän hyväksenne?" Mutta vaimo vastasi: "Ette mitään."

Palvelija palasi takaisn ja kertoi Elisalle, etteivät he halunneet mitään. Mutta jokin profeetan sydämessä ei ollut tyytyväinen. Hän sanoi: "Hän on tehnyt niin paljon minun hyväkseni!"

Äkkiä palvelija muisti: Nainen oli lapseton ja toivoi lasta. Siinä se oli! Niin Elisa kutsui naisen luokseen: "... Niin tämä kutsui hänet, ja hän astui ovelle. Ja Elisa sanoi: 'Tähän aikaan tulevana vuonna on sinulla poika sylissäsi." (2.Kun. 4:15,16.)

Elisa tarrautui Jumalaan, Herra kuuli hänen rukouksensa - ja nainen synnytti pojan! Vaikkei hän ollut koskaan pyytänyt mitään, hän sai sen, mitä hänen sydämensä eniten halasi!

Ehkä muistat Naemanin, joka parani spitaalista. Elisa sanoi hänelle: "En halua sinulta mitään. Tämä on lahja Jumalalta." Mutta myöhemmin Geehasi pysäytti Naemanin valepukuun pukeutuneena ja sanoi: "Minun herrani on muuttanut mielensä. Hän ottaisi mielellään hopeatalentin ja kaksi juhlapukua." (ks. myös 2.Kun. 5:22.)

Talentti oli siihen aikaan paljon rahaa. Sillä olisi kukaties voinut ostaa kokonaisen maatilan. Silti Naeman vastasi välittömästi: "Suvaitse ottaa kaksi talenttia" (jae 23). Herra oli koskettanut Naemania niin syvästi - hän oli niin onnellinen ja mielissään - että hän halusi antaa enemmän kuin pyydettiin. Jokin hänen sydämessään halusi siunata Elisaa!

Minä kysyn sinulta - miten me voimme ihailla Elisan ja Naemanin kaltaisia miehiä, jotka antoivat enemmän kuin pyydettiin, ja silti uskoa, ettei Jumala ole yhtä kiltti ja rakastava meitä kohtaan? Me käyttäydymme usein kuin Hän olisi saita! Luulemme, että meidän täytyy kiskoa Hänestä lupaukset irti, ponnistella ennen kuin saamme, mitä tahdomme. Ei - meidän Isämme antaa meille ilomielin! Hän antaa meille mielellään ylenpalttisesti sen, mitä anomme!

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän Isänne, joka ontaivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat! (Matt. 7:11.)


Mietitään vielä tätäkin suurenmoisempaa näkyä Jumalan
ylenpalttisen anteliaasta luonteesta!


Mieti näitä esimerkkejä: 1. Mitä sanot miehestä, joka tuotiin sairaana ja halvaantuneena Jeesuksen luo sängyssä kannettuna?

"Ja katso, hänen tykönsä tuotiin havlattu mies, joka makasi vuoteella..." (Matt. 9:2.) Tämä halvaantunut mies etsi Jeesusta parantuakseen - mutta Jeesus vastasi vieläkin runsaammin hnen rukoukseensa! "Poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi... hän sanoi halvatulle - 'nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi'" (jakeet 2,6.)

Sairas mies pyysi parantumista - mutta Jeesus antoi hänelle paljon enemmän. Hän lisäsi kaikkein suurimman lahjan, jonka voi yleensä antaa! Mies sai terveytensä - mutta vieläkin parempaa, hän sai syntinsä anteeksi, iankaikkisen elämän ja iloisen mielen vuosikausien murheen tilalle.

2. Entä ryöväri ristinpuussa? Ryöväri, joka riippui Kristuksen vieressä, pyysi Häneltä vain yhtä aisaa: "Muista minua, kun tulet valtakuntaasi." (Luuk. 23:42.) Hänen pyyntönsä oli yksinkertainen: "Ajattele minua."

Jeesus todella vastasi tämän miehen pyyntöön ylenpalttisesti: "Niin Jeesus sanoi hänelle: 'Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa." (jae 43.) Hän sanoi: "Minä muistan sinut - koska sinä tulet minun mukaani!"

Ajattele, mikä ylimitoitettu vastaus rukoukseen! Tämä paha ryöväri ei voinut edes haaveilla pelastumisesta. Mutta hänelle ilmoitettiin, että hän heräisi muutaman tunnin päästä paratiisissa - Jeesuksen vierellä!

3. Entä rampa kerjäläinen, joka pyysi almua Pietarilta ja Johannekselta, kun nämä astuivat temppeliin?

"... Miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta... Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua." (Ap.t. 3:2,2.) Tässäkin pyyhtö oli yksinkertainen - vain vähän rahaa. Ja minkä suurenmoisen vastauksen tämä kerjäläinen saikaan!

Raamattu kertoo: "Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi..." (jae 4.) Kerjäläinen varmaan ajatteli: "Minä saan neljänneksen - ehkä kokonaisen dollarin. Tämä on minun onnenpäiväni." Sen sijaan hän saikin sellaista, mitä ei millään maailman rahoilla voinut ostaa - uuden ruumiin!

"Niin Pietari sanoi: 'Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.'... Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa." (jakeet 6-8.)

Tämä kerjäläinen ei vain parantunut - hän myös sai Pyhän Hengen vuodatuksen! Ylistyksen Henki tuli häneen, ja hän tanssi ja ylisti. Se oli aivan varmasti ylenpalttinen vastaus rukoukseen!

4. Kornelius rukoili ahkerasti Jumalan Sanan ilmoitusta - ja Jumala vastasi ihmeellisellä tavalla paljon runsaammin kuin hän rukoili!

Herra oli puhunut Korneliukselle Pietarista näyssä. Siksi sadanpäämies lähetti kolme palvelijaa Joppeen hakemaan Pietaria, kuulemaan, "... mitä sinulla on sanottavaa". Tämä oli Korneliuksen ainoa pyyntö - kuulla evankeliumia: "Me haluamme kuulla Herran Sanaa." Mutta ajattele, miten runsaasti ylimitoiteun vastauksen Jumala antoi hänen pyyntöönsä: "Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja... Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa..." (jakeet 44-46.)

Oli kuin Jumala olisi ollut niin innostunut, ettei malttanut odottaa, että Pietari lopettaisi saarnaamisen - ja Hän toimi ylenpalttisesti! Ihmiset, jotka paikalla olivat, eivät vain saaneet Sanaa - he saivat myös Pyhän Hengen. Eivätkä he vain saaneet Pyhää Henkeä, vaan myös kielilläpuhumisen lahjan. Eivätkä he saaneet vain kielilläpuhumisen armolahjaa, vaan myös vesikasteen. "Ja hän [Pietari] käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen..." (jae 48.)

Kornelius halusi vain hyvää sanomaa - mutta Jumala vuodatti taivaan hänen ylleen!


Uusi testamentti on täynnä lupauksia, jotka todistavat,
että Jumala vastaa mielellään kansansa rukouksiin
runsaammin kuin pyydetään!


Kaikkein tutuin lupaus on Ef. 3:20. Me kaikki tunnemme sen hyvin - mutta silti vain harvat meistä elävät kuin uskoisivat sen: "Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa..."

Jumala ei vain pysty vastaamaan meidän rukouksiimme. Hän haluaa tehdä meidän hyväksemme kaiken runsain mitoin yli sen, mitä osaamme edes kuvitella. Hän ei halua vastata meille meidän vajavaisten pyyntöjemme mukaan vaan Hänen rikkauksiensa ja voimansa mukaan. Hän haluaa antaa meille, kunnes maljamme on ylitsevuotavainen!

Raamattu kertoo meille muuallakin, että Hän helposti vastaa meille runsaammin kuin pyydämme:

"Anokaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen..." (Luuk. 6:38.)

"Vaan niinkuin kirjoitettu on: 'mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.' Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta..." (1.Kor. 2:9,10.)

"Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee." (2.Piet. 1:4.)

"...Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme"(1.Tim. 6:17.)

Jumala pyytää meitä todellisuudessa hartaasti, että anoisimme suuria asioita!

Me kutsumme Herraa mielellämme "Kuninkaaksemme". Mutta esitämmekö rukouksessa suuria pyyntöjä, jotka ovat meidän Kuninkaamme suuruuden arvoisia? Kuninkaan velvollisuus on huolehtia alamaisistaan. Ja hänen kansansa kunnioittaa häntä anomalla suuria asioita, uskomalla, että hänellä on kaikki, mitä he tarvitsevat, ja että hän antaa niitä runsain mitoin. Rakas uskova ystävä, et voi kutsua Jumalaa "Kuninkaaksi" ja sitten syyttää Häntä siitä, että Hän antaa yhden alamaisistaan elää jatkuvasti puutteessa!

Tunnettu filosofi tuli esittämään Aleksanteri Suurelle pyynnön, koska oli tehnyt hyvän teon hallitsijan hyväksi. Hän pyysi kuninkaalta sadan talentin lahjaa - kokonaista omaisuutta hopeassa - tyttärilleen.

Kaikki läsnäolijat olivat kauhuissaan. Mutta Aleksanteri hymyili leveästi. Hän sanoi: "Antakaa hänelle! Se on kuningas Aleksanterin arvoinen pyyntö. Se on minun rikkauteni ja minun lahjoituskykyni arvoinen."

Kysyn sinulta - oletko nolostuttanut Jumalaa mitättömillä pyynnöilläsi? "... koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan tielle siunausta ylenpalttisesti." (Mal. 3:10.)


Voimme tehdä Jumalan murheelliseksi - jopa
suututtaa Hänet - kun emme pyydä!


Meistä on hengellistä sanoa: "Minä vain palvelen Herraa. En pyydä Häneltä mitään. Minulle riittää se, mitä Hän minulle antaa." Se saattaa kuulostaa pyhältä - mutta Jumalan Sanan mukaan se ei sitä ole!

Yhä uudelleen ja uudelleen Jeesus yllyttää meitä: "Anokaa! Anokaa minun nimessäni! Anokaa, niin teille annetaan. Anokaa mitä hyvänsä - ihan mitä tahansa. Anokaa, mitä mielitte. Teillä ei ole, koska ette ano. Jumala antaa hyviä asioita niille, jotka sitä pyytävät. Hän tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin te pyydätte. Anokaa Isältä minun nimessäni, ja Hän antaa sen teille." Mutta meillä ei ole riittävästi uskoa anoa!

"Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen." (Jes. 65:24.) Jumala sanoo: "Sinulla ei ole uskoa eikä rohkeutta anoa sitä, mitä todella haluan antaa sinulle. Sen vuoksi minä aion lyödä sinut ällikällä! Aion vastata sinulle jo ennen kuin pyydät, koska ajatusmaailmasi on liian ahdas. Tiedän, ettei pyyntösi ole läheskään sitä, mitä minä haluan tehdä!"

Ja Herra puhui jälleen Aahaalle sanoen: APyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta.@ Mutta Aahas vastasi: AEn pyydä enkä kiusaa Herraa." (Jes. 7:10-12.)

Aahaan vastaus saattaa kuulostaa pyhältä - "En kiusaa Herraa". Mutta se suututti Herran. Se oli tekopyhä - koska Jumala tiesi, että Aahas oli kadottanut uskonsa jo aikoja sitten! Aahas ei halunnut, että hänen uskonsa pantaisiin koetukselle, koska hänellä ei sitä enää ollut. Ja monet nykypäivän kristityt eivät pyydä Jumalalta mitään, koska sillä koeteltaisiin heidän olematon uskonsa!

Aahas edusti langennutta kirkkoa - kristittyjä, jotka ovat kadottaneet uskonsa Jumalaan, jotka eivät usko Hänen suuriin voimavaroihinsa. He sanovat: "Älä pyydä Jumalalta paranemista. Sinä vain kiusaat Jumalaa." Se kuulostaa hyvältä - mutta se on tekopyhää!

Tässä vaiheessa Israel nimittäin tarvitsi pelastusta. Siksi Jumala kehotti Aahasta pyytämään vahvistusta Hänen uskollisuudestaan juuri sellaisella merkillä kuin kuningas itse halusi, oli se sitten taivaasta tai helvetistä. Mutta Aahas oli jo suunnitellut kutsuvansa kuningas Tiglat-Pileserin ja Samarian avukseen. Jumala sanoi: "Ei! Minä taistelen sinun taistelusi. Haluan, että turvaudut minuun!" "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä ,että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" (jae 13.)

Heprean sana "väsyttää" tarkoittaa "inhottaa". Jumala sanoi: "Miten kauan te aiotte vielä inhottaa minua, koska pelkäättä luottaa minun Sanaani? Mahdatteko te ikinä oppia, että minulla on kaikki, mitä te tarvitsette - että minä pidän teistä huolen, koska olen Kuningas ja Herra?"

Jesaja ilmoitti Israelille: "Te ette pyytäneet merkkiä - mutta Jumala aikoo antaa sen teille joka tapauksessa." "Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." (jae 14.)

Rakkaani, tämä oli ylimitoitetuin vastaus rukoukseen koko ihmiskunnan historiassa! Kansa oli huutanut: "Lähetä meille vapahtaja", ja toivonut siihen tehtävään ihmistä. Mutta Jumala vastasi: "Minä annan teille Ihmisen. Ja kyllä, Hänestä tulee Vapahtaja - koko ihmiskunnalle!" Jumala antoi ylenpalttisen vastauksen lupaamalla Immanuelin!

Jeesuksessa Kristuksessa - Immanuelissa - meillä on Jumalan kaikista suurenmoisin ylimitoitettu vastaus. Hän on Jumalan täyteys. Hänessä on rikkautta ja siunauksia yltäkyllin. Hän on meidän suurin voimavaramme. Ja Hänessä on ylitsevuotavaa runsautta enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella!

Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. (1.Sam. 3:19.)

Tämä jae tarkoittaa sekä Samuelin rukouksia että hänen profetioitaan. Yksikään niistä ei varissut hyödyttömänä maahan. Eikä yksikään rukous jäänyt vastaamatta. Jokainen Jumalan lupausten sana, jonka Samuel rukouksessa toisi, oli siemen, joka tuotti ylitsevuotavan runsain mitoin hedelmää!

Rakas, uskova ystävä, kun menet yksinäiseen rukouskammioosi, muista: "... sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät." (Hebr. 11:6.) Toista aina tuota jaetta - liitä se tiukasti kaikkiin toimiisi ja rukoile: "Minä tulen Sinun luoksesi, Jeesus, koska tiedän, että Sinä olet Kaikkivaltias Jumala. Sinulla on kaikki se, mitä ikinä tarvitsen. Sinun suuruutesi ylittää kaiken käsityskykyni - mutta uskon, että palkitset ne, jotka ahkerasti etsivät Sinua!"

Tuo kaikki pyyntösi Jumalalle. Rukoile ja usko, että Hän antaa sinulle ilomielin ja ylenpalttisesti omalla tavallaan ja ajallaan. Ryhdy jo tänään anomaan parannusta niille, joiden uskot olevan toivottomasta kaiken avun ulottumattomissa. Anna Hänen käsiisi toivoton taloudellinen tilanteesi, pelastuksesta osattomat läheisesi. Hän antaa kyllä sinulle - vastaa rukouksiisi runsaammin kuin pyydätkään - ylitsevuotavan runsaasti, paljon enemmän kuin osaat pyytää tai edes ajatella!

---
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:

Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2001 World Callengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2001 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää muuttavan mahdollisuuden.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 17.9.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat