World Challenge Pulpit Series

Saadokilainen pappeus!
(The Zadok Priesthood!
Discerning the Difference Between Holy and Phony Ministries)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

David Wilkerson
Heinäkuu 25, 1994
__________

Samuelin kirja kertoo meille, että nimetön profeetta tuli Eelin luokse ja kertoi ammottavan viestin. Tämä tuntematon mies toi ällistyttävän profetian-jolla on tärkeää sanottavaa siihen, mitä meidän seurakunnissamme on tänä päivänä tapahtumassa. Se on sana, joka paljastaa monta asiaa kaikista juuri tällä hetkellä käynnissä olevasta kuolleesta, kuivasta, jumalattomasta julistuksesta ja sitä harjoittavista seurakunnista!

Tämä profetia kertoo kahdesta erilaisesta papistosta, jotka tulisivat kehittymään ja jatkumaan siitä päivästä lähtien aikojen loppuun saakka. Kumpikin niistä julistaisi kirkoissa. Toinen joutuisi kiroukseen ja iljettävään häpeään. Mutta toinen harjoittasi Jumalan oman mielen mukaista julistusta.

Nimetön profeetta ilmoitti Eelille: " Katso, päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren, niin ettei kukaan sinun suvussasi elä vanhaksi." (1.Sam.2.31.) Hän kuvasi ennustuksesaan eeliläisen pappeuden osaksi tulevaa tuomiota!

Mutta sitten hän jatkoi: "Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja sieluni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa." (jae 35.)

Tämän kahdenlaisen papiston on täyttymässä tänään- aivan meidän silmiemme edessä. Todellakin! Kumpaakin julistustyötä tehdään rinnakkain kaikkien kansojen keskuudessa kaikkialla maalmassa!

Ensinnäkin profeetta puhui parhaillaan toimivasta itsekeskeisestä, langenneestä, myöntäväisestä papistosta. Hän kuvaili noita pappeja, joilla oli Eelin henki, ja mainitsi kaksi seikkaa:

1. Sellaiset papit haluavat miellyttää pikemminkin ihmisiä kuin Jumalaa. "Miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja ruokauhrini....Ja miksi sinä kunnioitat poikiasi enemmän kuin minua....(jae 29.)

Eeli sortui helposti syntiin! Hän ei koskaan tehnyt päätöksiä, jotka loukkaisivat hänen kahta poikaansa. Vain kerran Eeli oikaisi heitä yli viidenkymmenen vuoden palvelustyönsä aikana. He olivat harjoittaneet haureutta, raiskanneet naisia, tehneet pahimpia mahdollisia tekoja. Eeli ei silloinkaan pystynyt sanomaan heille muuta kuin: "Miksi te sellaista pahaa teette?" Tämä mies ei kyennyt vanhurskaaseen suuttumukseen! Hän ei koskaan tuntenut sydämmessään Jumalan herättämää suuttumusta ja vihaa syntiä kohtaan. Eeli edustaa sellaisten pappien julistusta, jotka pelkäävät moittia Jumalan perhettä, seurakuntaa.

Nykyään on seurakuntia, joiden tilaisuuksissa voit käydä vaikka kokonaisen vuoden kuulematta yhtäkään syntiä tai syntistä nuhtelevaa sanaa. Joku seurakunta voi olla täysin korruptoitunut - puolet sen jäsenistä ottavat avioeroja, harjoittaa julkista haureutta, teini-ikäiset makaavat milloin kenenkin kanssa, lapset ovat tottelemattomia. Kokonainen seurakunta on voinut ruveta harrastamaan huvituksia, urheilua, viihdettä -mutta koskaan ei saarnatuolista saa kuulla parannukseen kehottavaa sanaa. Sen sijaan pappi vaan palvelee ihmisen heikkouksia ja haluja. Hän ei uskalla loukata ketään - pelkää, että uhrilahjat pienenevät ja hänen tulonsa sen myötä.

Tämä on Eelin sielussa kasvaneen, pahan julistuksen ensimmäinen ominaisuus. Ja se on siitä saakka jatkuneen, meidän päiviemme myönnytyksiä tekevän ja maailmallisuuteen mukautuneen pappeuden merkki!

2. He ruokkivat omia tarpeitaan ja omaa mukavuuttaan eivätkä antaudu palvelemaan laumansa tarpeita. He lihottavat itsensä "parhaalla osalla jokaisesta minun kansani Israelin uhrilahjasta." (jae 29.)

Kun ihmiset toivat teurasuhrinsa papille, se piti panna pataan kiehumaan. Mutta lihan kiehuessa pappi työnsi kolmihaaraisen haarukan pataan, ja kaiken, mitä haarukkaan tarttui, pappi otti omaan ruokapöytäänsä.

Eelin pojat eivät kuitenkaan halunneet keitettyä, vettynyttä lihaa. He halusivat punaista, raakaa filee-mignonia! Niinpä he toivat isänsä pöytään raakaa lihaa, josta rasva ei ollut poltettu. Hänen pöydässä ei ollut vettynyttä lihaa. Siksi Eelistä tuli lihava, laiska ja huolimaton. Jos hän olisi moittinut poikiaan, hän olisi voinut menettä fileepihvinsä!

Eeli tavoitteli vain omaa etuaan ja oli kiinnostunut vain oman pöytänsä antimista. Juuri niin käy monissa nykypäivän kuolevissa seurakunnissa. Papit ovat kiinnostuneet vain omasta mukavuudestaan, itsestään huolehtimisesta - eivätkä käytä aikaa polvillaan seurakuntalaistensa puolesta! Profeetta sanoi: "Sinä olet omahyväinen, Eeli - pehmität vain omaa pesääsi! Sinulle ei Sanan julistaminen ei merkitse muuta kuin ruokaa pöytään, turvallisuutta itsellesi ja perheellesi. Et tosissasi välitä laumastasi. Olet kiinnostuneempi siitä, mitä pöydällesi tulee kuin siitä, mikä ihmisten sydämissä liikkuu. Silti et ikinä ajattele, millaista häpeää myöntäväisyytesi ja itsekyytesi tuottavat Jumalan nimelle. Et ikinä ajattele, miltä niistä ihmisistä tuntuu, jotka näkevät, miten varastat raa'an lihan. Olet kärkäs tekemään syntiä, pelkäät moittia ketään - koska siten sinä itse saat asioita, jotka tekevät elämäsi mukavaksi!


Profeetta Julisti Kolme Hirveää
Tuomiota Tälle Pappeudelle!


Jokainen niin kutsuttu pappi, joka on Eelin siementä - myöntäväinen, kärkäs syntiin, vain itseä ajatteleva - joutuu kohtaamaan kolme tuomiota:

1. He kokevat kaiken hengellisen voiman ja auktoriteetin menetyksen. "...jotka minut ylenkatsovat ne tulevat halveksituiksi. Katso, päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren...(1.Sam. 2:30,31.)

"Kevyeksi havaituksi" tuleminen Herran silmissä merkitsi Jumalan suosion ja siunauksen menettämistä. Se merkitsi suojamuurin puuttumista saatanan valtakuntaa vastaan. Muut voivat arvostaakin sellaista sananjulistajaa - mutta Jumalan silmissä hän on kevyt, eikä Herra sellaiseen ihmiseen voi luottaa.

Jumala sanoi: "Sinä halveksit minua, kun et saarnaa minun neuvojeni mukaan. Sinä et ole rukouksen mies. Sinä et välitä minun kansastani vaan ainoastaan omasta menestyksestäsi ja maineestasi. Haluat vain varmistaa, että ihmiset tulevat paikalle. Olet arvioinut minun Sanani köykäiseksi - ja nyt minä arvioin sinut köykäiseksi! Jatka omaa tietäsi - tee oman halusi mukaan. Minun silmissäni sinut havaitaan kevyeksi!"

Jumalan siunaavan pyhityksen menettäminen jättää Eelin kaltaisen papin oman kiireisten, hölynpölyn ohjelmiensa varaan - lihan tekojen, jotka vaan näyttävät hyvältä. Se kaikki kuulosta tärkeältä valtakunnan työltä. Mutta Jumala kieltäytyy koskettamasta sitä! Se on pelkästään hössötystä ja puurtamista - kevyiksi havaittuja sananjulistajia suorittamassa kevyeksi havaittua julistustyötä!

2. He jäävät viimeisinä aikoina ilman todellista, Jumalalta tulevaa voitelua ja siunausta. " Ja sinä saat nähdä minun asuntoni olevan puutteessa huolimatta kaikesta siittä hyvästä, mikä tulee Israelille..."(jae 32.)

Toisin sanoen: " Kun minä päätän ajan, jolloin vuodatan Henkeni, te saatte seistä raunioiden keskellä!" Ja juuri niin tapahtuu tämän päivän Amerikassa yhtä hyvin kuin muuallakin maailmassa: Saarnamiehet seisovat kirkoissa, jotka ovat kuolleita, kuivia ja raunioituneita! Jumala on sanonut heille: "Minä kuljen sinun ohitsesi!"

Tämä papisto seisoo raunioiden keskellä, kun Jumala siunaa ja voitelee toisen papiston - Jumalan ihmiset, jotka ovat maksaneet hinnan! Juuri nyt, näinä viimeisinä aikoina, hän voitelee ne, jotka ovat antaneet elämänsä kokonaan Hänelle. henki pysyy jatkuvasti näissä rukoilevissa, pelottommissä ihmisissä. Mutta Eelin siemenen kaltaiset ohitetaan - heidät jätetään leikkimään seurakuntaleikkejään!

Jumalan sana tiivistettynä on: " Huolimatta kaikesta siittä, mitä minä teen, te ette näe sen hyvyyttä! Te ette kuulu minun viimeisten aikojeni pyhään jäännökseen. Teidät on havaittu köykäisiksi - ja te vain jatkatte työtänne ilman todellista hengellistä auktoriteettia!"

3. He menettävät Jumalan johdatuksen elämänsä ollessa parhaimmillaan, "...kaikki sinun suvussasi kasvaneet kuolevat miehiksi tultuaan." ( jae 33.)

Tämä jae ymmäretään kahdella tavalla. Ensinnäkin se täyttyi kirjaimellisesti, kun Saul lähetti Dooegin Noobin surmaamaan kahdeksankymmentäviisi pappia, jotka olivat Eelin siementä.

Jakeella on kuitenkin hengellinen selitys: Se sanoo, että tämä papisto näyttää hyvältä tiettyyn rajaan asti. Papit ovat erittäin aktiivisia ja kiireisiä. Mutta juuri silloin, kun heidän pitäisi olla parhaimmillaan - täynnä tarmoa, voimaa, viisautta ja pyhyyttä, valmiita käytettäviksi täydellä teholla - tapahtuu hengellinen kuolema. Jumala hylkää heidät! He jäävät seisomaan ihmisten eteen kuolleina miehinä, vaikka ovat vasta elämänsä parhaassa iässä!

Mutta ehkä kaikkein traagisin tämän tuntemattoman Jumalan miehen profetioista on se, ettei tätä langennutta, myöntäväistä papistoa koskaan ajeta pois Jumalan alttarilta! Heidän paha julistustyönsä jatkuu loppuun saakka: " Kuitenkaan minä en hävitä kaikkia sinun omaisiasi alttariltani, niin että sammuttaisin sinun silmäsi ja näännytäisin sielusi..." (jae 33.)

Jumala ei hävitä heitä! Myöntäväisiä, hengettömiä, kuolleita ihmisiä tulee olemaan olemassa viimeiseen päivään saakka, jolloin Herra palaa. Mutta Jumala sanoo: "Millaisen murheen he aiheuttavatkaan. Heidän vuokseen vielä itketään!"


Nyt Haluan Esitellä Teille Toisenlaisen Papiston.


Tällainen on toisenlainen julistajien joukko, jonka Jumala profeetan mukaan nostaa esiin: " Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämmeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa." (jae 35.)

Tämä pyhä julistajajoukko on Saadokin papistoa! Se koostuu uskollisista, pyhistä Jumalan sananjulistajista, jotka elävät ja vaeltavat Hänen tahtonsa mukaan. Ja sellainen papisto pysyy tähän päivään saakka!

Kaikki, mitä tämä nimetön profeetta ennusti, toteutui täysin Daavidin valtakunnassa. Daavid on kristityn, Israel kristillisen seurakunnan esikuva. Daavidilla oli kaksi pappia, jotka täyttivät nämä kaksi profeetallista pappeutta kirjaimellisesti: Ebjatar ja Saadok. " Siellähän ovat sinun kanssasi myöskin papit, Saadok ja Ebjatar." (2. Sam. 15:35.)


1. Ensin Tarkastellaan Saadokia.


Saadokin nimi merkitsee " hän, joka osoittautui vanhurskaaksi". " Ja nämä olivat ne, jotka tulivat Daavivdin luo Siklagiin..ja Saadok nuorukainen, sotaurho, perhekuntinensa, kaksikymmentä kaksi päällikköä." (1 Aikak. 12:1, 28.) Saadok oli ensimmäinen pappi, joka tunnusti, että Jumala oli voidellut Daavidin.

Miehiä pakeni Daavidin luo. Heitä tuli kaikkialta liitymään hänen joukkoihinsa. Saadok tajusi, että Henki oli jättänyt Saulin, joka nyt hoiti tehtävänsä pinnallisesti, lihallisesti, vailla kutsumusta tai taivaasta tullutta kosketusta. Saadok sanoi: " En halua olla osa sellaista työtä. Se on kuollutta - ja Jumala on lähtenyt siitä. Minä menen Daavidin luo, joka on saanut Hengen voitelun!"

Niinpä Saadok meni Daavidin luo Siklagiin - eikä jättänyt kuningastaan enää koskaan eläissään! Jokaisessa taistelussa Saadok seisoi Daavidin rinnalla, ja hän osoittautui vanhurskaaksi mieheksi. Daavid oli valloittanut papin sydämen - eikä Saadok enää koskaan katsonut taakseen.

Jumalalle kiitos, että tällaisia Jumalan miehiä nousee yhä vieläkin saarnatuoleihin. He ovat rukouksen miehiä, jotka ovat omistaneet elämänsä Jeesukselle, siirtyneet pois kaikesta lihasta, huvituksista ja maailmallisuudesta. Ja sinä tiedät sen, kun kuulet heidän saarnaavan - koska jokin sattuttaa sinun sieluasi!

Kun toiset hylkäsivät Daavidin, Saadok pysyi uskollisena. Daavid pakeni poikaansa Absalomia, joka oli kapinoinut. Ja kun Daavid tuli Kidronin laaksoon, Raamattu kertoo: " Niin katso, siinä oli myös Saadok...ja Ebjatar uhrasi..." (2.Sam. 15:24.)

Huomatkaa tässä, että sekä Saadok että Ebjatar olivat Daavidin kanssa. Kumpikin oli Kidronin laaksossa ja kumpikin palasi Jerusalemiin Daavidin käskystä. Niinpä kun Absalom häpäisi Daavidin jalkavaimot julkisesti, ja Israel raivostui pahuuteen juhlintaan, kaksi pyhää miestä seisoi Jumalan huoneessa - Saadok ja Ebjatar.

Ja niin on tänäänkin! Kun koko maailma on menossa helvettiin kaiken ennenkuulumattoman pahuuden keskellä, Jumalalla on yhä pyhiä miehiään, jotka palvelevat Hänen alttarillaan. Hänellä on yhä Saadokin kaltaista papistoa, uskollista kaikessa Jumalan Sanassa.


2. Sitten Katsotaan Ebjatarin Pappeutta.


Ebjatrin nimi merkitsee: "rauha Jumalan kanssa". Hän oli Saadokin mukana, kun he veivät arkin takaisin Jerusalemiin. Tässä kohtaa Ebjatar vaikuttaa pyhältä, kutsumukselleen omistautuneelta, uskolliselta, Daavidille lojaalilta. Hän ei halunnut olla missään tekemisissä Absalomin kapinan kanssa. Hän jatkoi pappistehtäväänsä ja näytti yhtä puuhtaalta ja taipumattomalta kuin Saadok.

Mutta miksi häntä ei enää koskaan tämän jälkeen mainita Raamatussa? Miksei häntä nimetä profeetojen joukossa? Miksi hänen nimensä häviää? Jotakin tapahtui. Äkkiä Ebjatar "havaittiin kevyeksi" - ja Saadokista tehtiin esimerkki pyhästä, jäljelle jääneestä papistosta. Miksi? Koska Ebjatarissa oli Eelin henki. Kaikki ne kammottavat profetiat, joita nimetön profeetta oli lausunut, toteutuivat hänessä - ja kaikki kävi tavattoman nopeasti!

Nimetön profeetta oli sanonut, ettei kaikkia sen kaltaisia hävitetä. Dooeg tappoi Ebjatarin isän ja kahdeksankymmentäkolme muuta pappia, jotka kantoivat pellavakasukkaa. Vain Ebjatar pääsi pakoon. Hän pakeni Daavidin luo - ja hänen edustamansa julistustyö jäi profetian mukaan eloon.

Mutta kävi juuri kuten profeetta oli ennustanutkin. Ebjatarin - Eelin siemenen - valtasi menestyksen halu, ja ollessaan parhaassa iässään ja siunausten huipulla hän menettikin paikkansa Jumalan voideltuna!

Daavidilla oli nimittäin vielä yksi poika, Adonia. Hänen nimensä merkitsee "menestystä ja vaurautta". Tämä nuori mies oli tuovinaan maahan"uuden liikkeen" nimittämällä itsensä kuninkaaksi. Hän oli kuitenkin vaan uusi kapnallinen, ei Jumalan toiminnan tulosta, vaan saatanan ansa. Tämä oli juuri sitä julistusta, josta profeetta oli varoittanut: itsensä korottamista ja menestystä! "Mutta Adonia...korotti itsensä..."(1 Kun 1.5) Se oli silkkaa itsekeskeisyyttä ja ylpeyttä. Adonia sanoi: "Minä tahdon tulla kuninkaaksi!"

Tämä nuori mies oli kasvatettu periaatteella: "ei moitetta". "Hänen isänsä ei koskaan elämässään ollut pahoittanut mieltään sanomalla: "kuinka sinä noin teit?" (jae 6.)

Huomatkaa, että kaikki, minkä profeetta oli ennustanut tällaisesta toiminnasta, oli käyvä toteen. Kaikki ne asiat, joiden hän oli ennustanut tapahtuvan tällaisten pappien vallitessa, kävivät toteen tässä miehessä, Adoniassa!

"Hän neovotteli Jooabin, Serujan pojan... kanssa." (jae 7.) Adonia kokosi ympärilleen jumalattomia miehiä. Heidän joukostaan ei ollut yhtään pyhää miestä - ei Saadokia, ei Naatania, ei yhtään Daavidille uskollista miestä (ks. jaetta 8). Ja Raamattu kertoo, että tämä ryhmä tapasi "Sooheletin kiven luona" - joka tarkoittaa "käärmeen paikkaa".

Tämä oli joukko omahyväisiä, menestystä janoavia, itsekeskeisiä kapinallisia. He huusivat: "Tässä on jotain uutta, jotain joka toimii! Pois kaikki Daavidin vanha, loppuunkäytetyt keinot. Jumala tekee maassa uutta!"

Siihen saakka Ebjatar oli ollut uskollinen Daavidille. Mutta nyt sana lähti kiertämään: "On leviämässä uusi liike - jotain suurta ja uutta tapahtuu maassa. Ja se on tavattoman jännittävää!" Se osui Ebjatarin sydämeen - koska se näytti pääsylipulta valtaan ja menestykseen. Nyt hän voisi tehdä sen! Hän oli löytänyt uuden miehen ja sanoman.

Olen tavannut paljon ihmisiä, jotka tulevat tähän maahan Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta paikkakunnilta, joiden seurakunnat ovat kuolemassa. He kuulevat, että jotain uutta tapahtuu täkäläisissä seurakunniss, ja he alkavat haluta kiihkeästi, että se tapahtuisi heidänkin kirkoissa - Jumalan uusi liike!

Kun kerran olin ulkomailla, huomautin pappisystävälleni: "Ennen sinä ja vaimosi olitte aina polvillanne ja itkitte Jumalan edessä. Siksi teidän seurakuntaanne siunattiin niin suuresti. Mutta nyt teillä on niin kiire, ettette enää tunne Jumalaa!" Tämä pariskunta purskahti itkuun ja tunnusti: "Olet oikeassa!" Mutta he eivät katuneetkaan vaan tulivat Aameriikkaan etsimään jotain uutta ohjelmaa, joka saisi heidän julistuksensa toimimaan.

Juuri sellaista on Ebjatarin pappistyö! Hän päätyi lihalliseen, jumalattomaan saatanan työhön. Ja hän kokoontui toisten kanssa saatanan kiven luona, joi ja huusi: "Kauan eläköön kuningas Adonia!"

Kun Daavid sen kuuli, hän huudahti: "Tuokaa Naatan luokseni!" Kun Jumala nimittäin haluaa tehdä jotain, jolla todella on mmerkitystä, Hänen iankaikkisessa suunnitelmissaan, Hän kutsuu niitä, jotka ovat eläneet tiukasti Hänen yhteydessään. Daavid on tässä kristityn esikuva. Ja hän huudahti: "Unohtakaa Ebjatar. Hakekaa Naatan! Minä havaitsen Ebjatarin kevyeksi. Käskekää Naatanin otta pasuuna ja öljyä ja mennä voitelemaan Salomo!"

Siten Salomosta tuli voideltu kuningas. Ja ensi töikseen hän tappoi Siimein, joka kirosi Daavidin. Sitten hän ryhtyi selvittämään välit kaikkien Daavidin vihollisten kanssa - ja karkotti Ebjatarin.

Muistutan teitä tässä yhteydessä, että nimetön profeetta ilmoitti tämän Eeli-Ebjatarin pappistoiminnan jatkuvan maailman loppuun saakka. Ja Salomo tiesi kaiken tästä profetiasta. Ebjatar olisi pitänyt teloittaa petturina. Mutta sen sijaan Salomo sanoi hänelle: "Heitit arpasi peliin, kun liityit veljeeni Adoniaan. Yritit tuhota tämän valtakunnan. Ja sen vuoksi ansaitset kuoleman. Mutta minä en aio tappaa sinua. Sinä olet kantanut Herran Jumalan arkkia minun isäni Daavidin edessä ja olet kärsinyt kaikesta, mistä isänikin on kärsinyt. Sen vuoksi minä en nyt sinua surmaa. Mene siitä maatilallesi Anatotiin, omalle pellollesi, tekemään omia asioitasi. Sinut on köykäiseksi havaittu!"

"Niin Salomo karkoitti Ebjatarin olemasta Herran pappina ja täytti sen sanan, minkä Herra oli Siilossa puhunut Eelin suvusta." (1.Kun. 2:27.)

Eeliläinen papisto on olemassa yhä tänä päivänä. Mutta Jumala sanoo heidän kaltaisilleen: "Menkää omiin puuhiinne. Minä olen havainnut teidät kevyeksi!"


3. Hesekiel Ymmärsi Näitä Kahta
Papistoa Koskevan Profetian Tärkeyden!


Sekä Saadokin että Ebjatarin pappistyötä harjoitettiin Hesekielinkin päivinä. Ja nimettömän profeetan tapaan Hesekiel ennusti, että kumpikin virtaisi kahtena vuolaana sananjulistustoiminnan muotona loppuun saakka: "...ota huomioosi, kuinka temppeliin on mentävä kustakin pyhäkön uloskäytävästä." (Hes. 44:5.) Jumala käski Hesekieliä: "Seiso minun huoneeni edustalla ja seuraa kaikkia niitä, jotka tulevat ja menevät. Arvostele kaikkea toimintaa, jota sielä tapahtuu. Se kaikki on suorastaan inhottavaa! He tuovat muukalaisia ja vierasmaalaisia minun huoneeseeni häpäisemään sen!"

Samalla tavalla kaikki kirkoissa käynnissä olevat inhottavuudet ovat niin hirveitä, että Jumala sanoo: "Nyt riittää - olen saanut kyllikseni!" Jumalattomat papit ovat tuoneet pyhäkköön rockmusiikin, huvitukset, äärettömät typeryydet, laulajat, jotka käyttävät huumeita ja ryyppäävät eivätkä edes tunne Jumalaa. Nämä ihmiset seisovat julistamassa saarnatuolista, eivätkä ihmiset edes huomaa eroa!

"Te ette ole itse hoitaneet minulle suoritettavia pyhiä tehtäviä, vaan olette panneet heidät puolestanne hoitamaan minulle pyhäkössäni suoritettavia tehtäviä." (jae 8.) Hän siis sanoi: "Te olette tuoneet sisään muukalaisia, ihmisiä, jotka eivät tunne minua, hoitamaan pyhäkössä suoritettavia tehtäviä!" Nämä olivat vieraita asioita - pahoja,epäpyhiä,synnistä erottamattomia, yhä maailmasta. Jumalan huonetta häväistiin!

Niin Jumala nimitti Ebjatarin papistoon kuuluvan julistamaan kansalle, jonka sydän oli kiintynyt epäjumaliin. Paimenet olivat eksyneet kauas Jumalasta. He olivat täynnä Eelin henkeä, haalivat itselleen mainetta ja menestystä - ja ihmisistä asiat olivat todella hyvin! Siksi Jumala nimitti epäjumalien pappeja antamaan kansalle, mitä tämä halusi, Hän sanoi: "Millainen kansa, sellainen pappi!"

"Ja minä panen heidät hoitamaan temppelissä suoritettäviä tehtäviä, mitä siellä vain on palvelijantyötä ja toimitettavaa." (jae 14.)

Miten sokeita sellaiset papit olevat! Jumala sanoo heistä: "He eivät saa lähestyä minua..." (jae 13.) He seisovat saarnatuolissa Jumalan kevyiksi havaitsemina, täynnä itseään ja epäjumalain palvelemista, eivät lähelläkään Herraa. Silti he suorittavat kaikki toimenpiteet: saarnaavat. opettavat, neuvovat, hoitavat kaikki papin tehtävät. Mutta he eivät tunne eroa! Heillä ei ole kykyä erottaa oikeaa ja väärää, ei Hengen todistusta.

Rakkaani, ellet kadu ja antaudu koko sydämmestäsi Jeesukselle - jos pidät kiinni sydämmessäsi asuvasta epäjumalasta - päädyt kuuntelemaan sananjulistajaa, joka saarnaa vahvistaakseen sinun epäjumalanpalvelustasi!

Jumala lupasi sanassaan, että jos hänen kansansa katuisi ja kääntyisi koko sydämestään takasin hänen puoleensa, hän nostaisi heitä varten esiin saadokilaisia paimenia!

Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra... ja tuon teidät Siioniin. Ja minä annan teille paimeneet oman sydämmeni mukaan , ja he kaitsevat teitä ymmärryksellä ja taidolla. (Jer. 3:14-15.)

Hesekiel ennusti, että Saadokin pappeus olisi väkevästi voimissaan viimeisinä päivinä:

"Mutta... Saadokin jälkeläiset, jotka hoitivat minun pyhäkössäni suoritettävät tehtävät silloin, kun israelilaiset olivat eksyneet minusta pois, he saavat lähestyä minua, palvella minua ja seisoa minun edessäni uhraamassa minulle rasvaa ja verta, sanoo Herra, Herra. He saavat tulla minun pyhäkkööni ja saavat lähestyä minun pöytääni, palvellen minua ja hoitaen minulle suoritettavat tehtävät (Hes. 44:15-16.)

Tämä papisto on oleva puhdas: "...he pukeutukoot pellavavaatteisiin älköötkä pitäkö yllänsä villaista toimittaessaan virkaansa..." (jae 17.) Villa ja pellava yhdessä edustavat sekoitetta - vähän Jumalaa ja vähän lihallista. Mutta Jumala sanoo: "Minun papisto on puhdasta pellavaa. Siinä ei ole mitään sekoitetta!"

Tämä saadikolainen papisto suhtautuu pelottomasti syntiin - ja sillä on voimaa johtaa kansaa vanhurskauteen ja eheyteen. "Ja opettakoot he minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä sekä tehkööt heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta." (jae 23.)

Nämä ovat saadokilaisen papistn merkit:

He eivät pelkää tuomita syntiä Pyhältä Hengeltä saamallaan voimalla ja auktoriteetilla;

He tekevät sinulle selväksi, mikä on oikein ja mikä väärin, kunnes sinulla on itselläsi tietoa ja viisautta tehdä oikeita valintoja;

Nämä ihmiset tuntevat Herran äänen. He tietävät, mitä Jumala puhuu, koska he osaavat jäädä odottamaan Hänen ääntään! He eivät rukoile: "Siunaa minua, siunaa ohjelmani, anna minulle rahaa..." vaan he huutavat: "Rakas Jeesus, minä rakastan sinua.Haluan tulla tuntemaan Sinun ajatuksesi ja Sinun sydämesi!"

Saatat sanoa: "Onpa hyvä, kun tällaista kerrotaan papeista." Mutta Jumala sanoo sinulle juuri nyt suoraan: "Entä sinä itse?"


Rakas Pyhä Uskova, Tiesitkö,
Että Tämä Sanoma On Juuri Sinusta?


Raamattu sanoo: "Ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti..." (Ilm. 1:6.) Rakkaani, tämä jae koskee koko seurakuntaa. Jokainen, joka kutsuu itseään Jumalan nimellä, on oleva pappi Herrassa.

Siksi kysynkin sinulta: Millainen pappeus kuvaa sinun vaellustasi Jumalassa? Oletko Saadokin jälkeläinen? Vai Ebjatarin? Otatko vastaan moitteen ilolla, koska tiedät, että Jumala halua hävittää sinusta synnin syövän parantaakseen sinut? Vai oletko itsekeskeinen - juokset kuuntelemassa erilaisia uskonnollisia tilaisuuksia ja seminaareja ja etsit niistä lohdullisia vastauksia? Opetteletko erottamaan itse Jumalan äänen antamalla Hänelle arvokasta aikaa salaisessa kammiossasi? Vai ostatko jonkun evankelistan kasetin toisensa jälkeen ja yrität saada niistä sanan taivaasta?

Jokaisen Jeesuksen nimessä elävän pitäisi opetella kuuntelemaan Jumalan ääntä. Hän haluaa, että kuulet Hänen sanansa sydämessäsi. Jos opit sen, voit mennä mihin tahansa seurakuntaan missä tahansa ja huomata jo viidessä minuutissa, onko Herran Henki siellä. Jos julistus on siellä todella saadokilaista, kätesi kohoavat ylös. Sanot: "Kuulen jotain hyvää. Jotain painuu suoraan sieluuni. Tämä on Jumalasta!"

Tai - huomaat, mikä on Ebjatarista. Ja se tekee sinut pahoinvoivaksi! Sinä pakenet, koska et kestä lihan hajua.

Rakas Jumala - anna meille saadokilaisen pappeuden henki!

---
Julkaisulupa World Challenge'eltä, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:

Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2001 World Callengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2001 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää muuttavan mahdollisuuden.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 17.9.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat