Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Uskomattomat siunaukset Kristuksessa!
(The Incredible Blessings Of Being in Christ!)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

David Wilkerson
Tammikuu 5, 1998
__________

Tämän päivän uskovat saavat elää ihanassa valossa. Pyhä Henki on valaissut meille Jeesuksen ristintyön valtavan merkityksen, joka tuo uskomattomia siunauksia elämäämme.

Mutta oli aika, kun Kristuksen ihana työ oli peitettynä maailmalta. Tuon ajanjakson me tunnemme pimeänä aikana - yksinkertaisesti siitä syystä, että ristin merkitys oli peitossa ihmiskunnan silmiltä.

Useimmat saarnat tuona aikana keskittyivät Jumalan vihaan ja tuomioon. Paavit ja papit saarnasivat tekojen evankeliumia - ja ihmiset suorittivat kaikenlaisia hyviä töitä saadakseen rauhan Jumalalta. He matkustivat kilometrien taakse pyhäkköihin, polvistuivat kivijumalien eteen, toistivat rukouksia, pyörittivät rukousnauhoja. Kuitenkin kaikki nämä asiat lisäsivät heidän synnintuntoaan ja pimensivät heidän sieluaan enemmän.

Ihmiset eivät silloin tienneet niistä siunauksista, jotka ovat saatavissa Kristuksen voiton kautta Golgatalla. Mutta vieläpä tänään kaikesta opetuksista huolimatta suurin osa kristityistä ei ymmärrä monia tärkeitä yksityiskohtia Kristuksen työstä meidän hyväksemme. Haluaisin nyt puhua yhdestä sellaisesta tässä sanomassani - ja se on - mitä merkitsee "olla Kristuksessa".

Herran lauman paimenena olen joskus saarnannut helvetistä, tuomiosta ja Jumalan vihasta. Mutta olen yhä enemmän vakuuttunut nyt, että voin johdattaa Jumalan kansaa voitokkaaseen elämään ainoastaan saarnaamalla Kristuksessa olemisen siunauksista ja hyödyistä.

Tosiasia on, että Kristuksessa oleminen on ainoa perusta, jolle todellinen pyhittyminen ja vanhurskaus voidaan rakentaa. Ilman tätä perustaa me luotamme oman lihamme yrityksiin muodostaa jonkinlainen pyhitys itsessämme. Mutta todellinen pyhittyminen saadaan Jumalan rikkauksien tuntemisen kautta Kristuksessa Jeesuksessa:

"Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa" (Tiit.2:11-12). Vain Jumalan armo voi opettaa meille sellaista teologiaa, joka johtaa pyhitykseen. Eivätkä mitkään teot voi saada sitä aikaan.

Vasta sitten kun me ymmärrämme ne siunaukset, jotka ovat meidän Kristuksessa ollessamme, me seisomme vahvalla perustalla. "joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus; Kristus teissä, kirkkauden toivo" (Kol.1:27).

Mutta tiedätkö sinä mitä tarkoittaa "olla Kristuksessa"? Olen kuullut monien uskovien puhuvan siitä, mutta minä uskon, että vain muutamat ymmärtävät sen!


Rukoilen, että Pyhä Henki avaisi silmämme
näkemään Jumalan sanassa ne uskomattomat edut,
jotka ovat seurausta "Kristuksessa olemisesta"!


Jumala puhui Jesajalle eräästä palvelijasta, johon hänen sydämensä oli mielistynyt: "Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi" (Jes.42:1). Kuka on tämä, jota Jumala tukee, varjellen joka askelta? Kuka on hänen valittunsa, hän, johon hän on niin mielistynyt?

Me löydämme vastauksen Matteuksen evankeliumista: "Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi: 'Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt' " (Matt.3:16-17).

Hebrean kielen sana 'mielistynyt' tarkoittaa 'ihastunut'. Toisin sanoen, Jumala sanoi: "Minun sieluni on ihastunut poikaani, Jeesukseen Kristukseen!"

Läpi koko Vanhan Testamentin lukematon määrä lampaita ja nautoja uhrattiin Herralle. Eläinten verta valui virtoina vuosisatojen aikana. Mutta Raamattu sanoo, että eivät mitkään uhrit miellyttäneet Herraa: "Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä .... polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt" (Hebr.10:4,6).

Mutta sitten heti seuraavassa jakeessa saamme lukea nämä ihanat Jeesuksen sanat: "Silloin minä sanoin: Katso minä tulen ... tekemään sinun tahtosi, Jumala" (jae 7). Kristus tuli maailmaan tekemään sen, mitä mikään eläinuhri ei voinut tehdä!

"Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit" (jae 5). Jumala oli valmistanut ruumiin Jeesukselle täällä maan päällä - ruumiin, joka suorittaisi viimeisen, täydellisen uhrin.

Lyhyesti sanottuna, Jumala alensi itsensä meidän tähtemme. Ihmisen kohdussa hän otti inhimillisen luonnon. Ja hän luopui taivaan rikkauksista tullakseen köyhäksi meidän tähtemme - antaakseen elämänsä meidän lunastusmaksuksemme!


Maailman perustamisesta asti Jumalalla oli vain
yksi suunnitelma sovittaa langennut, syntinen
ihmiskunta ja tuoda meidät takaisin
hänen armoonsa


Jumalan suunnitelma ihmiskunnan pelastamiseksi oli yksinkertainen. Hän sanoi: "Minä lähetän oman poikani pelastajaksi. Ja sitten, kun hän on kuollut, noussut kuolleista ja seisoo minun edessäni kirkkaudessa, minä tunnistan ainoastaan hänet!" Näethän, että Jeesus on Jumalan Hengestä ja olemuksesta - ja hän on ainoa, joka voi seistä pyhän Isän edessä. Jumala ei voisi koskaan hyväksyä inhimillisen lihan tekoja näyttivätpä ne sitten kuinka hyviltä tahansa. Hän hyväksyy vain Kristuksen - palvelijan, johon hän on täydellisesti mielistynyt!

Niin Herra sanoi: "Minun poikani on yksi ja ainoa uhrilammas. Ja hän kokoaa minulle itsessään yhteen kaikki, jotka ovat erotetut minusta. Hän sovittaa ihmisen minulle omalla verellään!" "Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö..." (1.Piet.3:18).

Nyt kun Jeesus sanoi: "....mutta ruumiin sinä minulle valmistit" (Hebr.10:5), ei hän tarkoittanut vain ihmisruumista, vaan myöskin hengellistä ruumista. Ja se ruumis koostuu kaikista, jotka uskovat häneen:

"...meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä ... Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää" (Ef.1:17,22-23).

"..yksi ruumis.." (jae 4). Kaikki, jotka ovat Kristuksessa uskon kautta, ovat syntyneet hengelliseen ruumiiseen. Todellakin sillä hetkellä, kun me annamme sydämemme kokonaan Jeesukselle, teemme parannuksen synneistämme ja luotamme häneen, meidät on oksastettu, adoptoitu, valettu hänen ruumiiseensa: "Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä" (Ef.5:30).

On todellakin olemassa ruumiillinen ihminen taivaassa, Jeesus, Poika, joka istuu Isän oikealla puolella. Mutta häntä ei nähdä ruumiillisena tässä maailmassa. Tosiasiahan on, että me - Kristuksen ruumiin jäsenet maan päällä - olemme se ainoa Jeesus, jonka maailma näkee!

Mutta seurakunta ei ole jokin uskonsuunta tai organisoitu rakennelma. Eikä se ole pelkästään uskovien joukko, joka tunnustaa määrättyä oppia tai etiikkaa. Raamatussa mainittu seurakunta on uudestisyntyneistä uskovista koostuva ruumis, joka tunnustaa Jeesuksen uuden ihmiskunnan esikoisena:

"Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa" (Ef.5:32). "Sillä mies on vaimon pää, niinkuin Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja" (Ef.5:23). "Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen" (Kol.1:18). Kaikki, jotka ovat Kristuksen ruumiissa, alistuvat hänen johtoonsa. Ja he tietävät, että Jumala ei hyväksy ketään muita kuin ne, jotka ovat Kristuksessa!


Miikan kirjassa sanotaan: "Mitä tuoden
minä voisin käydä Herran eteen?"


"Mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuodenvanhoja vasikoita? Ovatko Herralle mieleen tuhannet oinaat, kymmenettuhannet öljyvirrat? Annanko esikoiseni rikoksestani, ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi?" (Miika 6:6-7).

Israelilaiset tekivät tässä Raamatun kohdassa hyvän kysymyksen: "Kuinka kukaan ihminen voi lähestyä pyhää Jumalaa? Kuinka me voimme häntä miellyttää ja tulla hänen hyväksymäkseen? Millaisen uhrin hän haluaa meiltä - veremme, ruumiimme, lapsemme?"

Jumalan vastaus näkyy koko Raamatussa: "En halua tiedän uhrejanne - en hyviä tekojanne, lupauksianne, moraalisia töitänne. Ei mitkään lihalliset yritykset ole minulle mieleen. Ei mikään voi minua miellyttää paitsi oma poikani - ja kaikki, jotka ovat yhtä hänen kanssaan!"

Juuri nyt haluan sinun ajattelevan tuntemaasi kaikkein moraalisinta, suoraa henkilöä. Oli hän sitten mies tai nainen, Jumala ei hyväksy häntä ilman Kristusta. Ja kaikki tuon henkilön hyvät työt, hyvä luonne ja vieraanvaraisuus ovat saastainen vaate Jumalan silmissä!

Siis, kuinka Jumala sitten hyväksyy meidät? Paavali kirjoittaa: ".. siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta..." (Ef.1:6-7). Meidät ainoastaan hyväksytään siinä "rakastetussa" - siis Kristuksessa, osana hänen ruumistaan. Meidän hyvät tekomme ovat seurausta siitä, että olemme hänessä!

"...siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja mikä on maan päällä. Hänessä me..." (Ef.1:10-11). "...sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö" (Ef.2:18). Meillä ei ole mitään pääsyä Jumalan tykö - muuta kuin olemalla Kristuksessa!

Jos olet antanut sydämesi kokonaan Jeesukselle, sinä ehkä kyselet samalla tavalla kuin israelilaiset: "Oi Jumala, kuinka minä voisin miellyttää sinua? Kuinka minä voin seistä edessäsi kaikkine epäonnistumiseni ja virheineni? Kuinka sinä voit hyväksyä minut rakkaaksesi, miellyttämään sinua?

"Olen yrittänyt, olen tehnyt lupauksia, olen tehnyt parhaani. Mutta joka kerta, kun luulen päässeeni eteenpäin, minä otankin kaksi askelta taaksepäin. Pitäisikö minun lukea enemmän Raamattua? Pitäisikö minun käyttää enemmän aikaa rukoukseen? Pitäisikö minun todistaa enemmän? Herra, mitä sinä tahdot minun tekevän?"

Jumala vastaa meille samalla tavalla kuin Israelille: "Minä en halua teidän uhrejanne enkä hyviä tekojanne. Minä näen vain oman poikani työn, hän ilahduttaa ja miellyttää minua!

Minähän olen valinnut sinut omalle pojalleni rakkaaksi morsiameksi. Minä valitsin sinut jo ennen maailman perustamista hänelle vihittäväksi. Minä kutsuin sinut, otin sinut kiinni - minun Henkeni kautta minä toin sinut hänelle. Niin minä kysyn sinulta - miksi minä en voisi rakastaa ja iloita poikani morsiamesta - omasta valitsemastani morsiamesta? En voi vihata omaa lihaani!"

Jeesus rukoili Isää: "Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä" (Jh.17:10). "...että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä" (jae 26).

Jeesus tekee asian hyvin selväksi: Kun me olemme yhtä hänen kanssaan, me nautimme samaa Isän rakkautta kuin hänkin. Jumala iloitsee meistä yhtä paljon kuin omasta pojastaan! Hän sanoo: "Minä rakastan kaikkia, jotka ovat minun pojassani - sillä kaikki, jotka ovat hänen ovat minun!"

Raamattu sanoo myös meille, että Jumala on meidän isämme, samalla tavalla kuin hän on Kristuksen isä. Jeesus todisti: "...minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö" (Joh.20:17).

Kuinka paljon sinä ponnistelet miellyttääksesi Jumalaa? Onko sinulla aikoja, jolloin sinusta tuntuu, että sinä miellytät häntä? Ja onko sinulla sellaisia aikoja, jolloin tunnet, että sinä et miellytä häntä?

Rakas ystävä, sinun on asetettava tosiasiat tunteittesi edelle! Ja tosiasia on se, että Jumalan mielihyvällä ei ole mitään tekemistä sinun ponnistelujesi, hyvien aikeittesi ja tekojesi kanssa. Ei - vaan sinulla on oltava usko!

Minä uskon, että Jumala haluaa meillä olevan niin sanottu "keskitetty usko". Se on usko, joka sanoo: "Kaikki sinun uskosi voi olla keskitetty tähän yhteen pääasiaan - että jos haluat seistä pyhitettynä Jumalan edessä, sinun on tultava hänen tykönsä 'Kristuksessa'!"

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja varoittaa: "...ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta" (Hebr.3:12). Siinä on kysymys uskosta! Jos me erkanemme alkuperäisestä opista, jonka mukaan Jumala hyväksyy meidät Kristuksessa, me erkanemme Herrasta. Ja me palaamme takaisin lain alle, lihan siteisiin!

"Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon... Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa" (Hebr.4:3,10). Raamattu tekee sen selväksi: Todistus uskosta on lepo!

Ainoa tapa saattaa ponnisteleva, vaivattu sielusi lepoon on tulla vakuuttuneeksi siitä, että minä olen Kristuksessa - ja hänessä Jumala hyväksyy minut ja minä miellytän häntä. Hän iloitsee minusta olinpa sitten iloinen tai alakuloinen. Sillä ei ole merkitystä miltä minusta tuntuu, minä tiedän asemani Kristuksessa - että minä olen hänen kanssaan taivaallisissa!"


Kristuksessa oleminen tuo mukanaan
aivan uskomattomia siunauksia, kuinka
me voimme tietää, että me todella
olemme Kristuksessa?


On olemassa monia todisteita Kristuksessa olemisesta. Mutta minä haluan antaa sinulle kolme selkeää todistetta Raamatusta, jotka todistavat oletko sinä Kristuksessa:

(Mutta huomaa että nämä todisteet ovat riippuvaisia siitä, että olet ensin tehnyt parannuksen synnistä, hyljännyt kaiken pahuuden, turvautunut Kristukseen iankaikkista pelastusta varten, ja olet antanut hänen siirtää itsesi pimeydestä hänen valon valtakuntaansa.)

1. Sinä olet Kristuksessa, jos sinussa on jatkuvasti uudistumisprosessi käynnissä. Ne, jotka ovat Kristuksessa, eivät lepää yhden ainoan kääntymiskokemuksen varassa. Pikemminkin he jatkuvasti huutavat Pyhän Hengen uudistusta elämäänsä. Heidän päivittäinen rukouksensa on: "Herra poista minusta kaikki, mikä ei ole sinun kaltaisuuttasi. Puhdista minut ja tee minut poikasi kuvan kaltaiseksi!"

"Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se mikä on vanhaa, on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut" (2:Kor.5:17). "...ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta" (Tiit.3:5-6).

"Uudistus" tarkoittaa tehdä uudeksi tai valmistaa jotain uutta. Paavali sanoo: "Pyhä Henki tekee teissä työtä - täysremontin!"

Huomaa, että Kristuksella on Pyhää Henkeä loputon määrä. Ja koska me olemme osa hänen ruumistaan, hänen Henkensä virtaa meihin jokaiseen, joka niveleen ja jäseneen. Siis, kun me olemme Kristuksessa, hänen Henkensä ravitsee meitä - muuttaa meitä itsensä Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen!

2. Sinä olet Kristuksessa, jos Raamattu hallitsee elämääsi. Kunnioitatko ja pelkäätkö Jumalan sanaa? Menetkö päivittäin sanan peilin eteen muuttuaksesi sen mukaan?

"Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme" (1.Joh.2:5). Raamattu tekee selväksi: Me tiedämme olevamme Kristuksessa jos me rakastamme ja tottelemme hänen sanaansa. Ja niin myös Jumalan rakkaus meissä tulee täydelliseksi!

Paavali kirjoitti tessalonikalaisille: "...rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän kekuudessanne" (2.Tess.3:1). Sanonta "nopeasti leviäisi" tarkoittaa, että te ette vastustaneet. Paavali sanoi: "Kun te luette tai kuulette sanaa, kunnioittakaa sitä ja tehkää se elämänne ohjeeksi. Antakaa sen hallita itseänne!"

Uskovat usein käyttävät tätä jaetta: "ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" (Joh.8:32). Mutta tämä lupaus on sidottu edellisen jakeeseen: "... Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani"(jae 31).

Sanonta "jos te pysytte minun sanassani" tarkoittaa jos te elätte pitäen minun käskyni. Toisin sanoen: "Koska te olette minussa, minä ilmoitan totuuteni teille. Mutta minä en ilmoita sitä teille, jos te ette aio elää sen mukaan. Te tulette tuntemaan totuuden ainoastaan sitten kun olette antautuneet tottelemaan sitä!"

3. Sinä olet Kristuksessa jos sinun uskoosi sisältyy rakkaus. Raamattu sanoo, että jos sinulla ei ole rakkautta, sinä et voi olla Kristuksessa:

"Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi" (1.Kor.13:2). "Ei mitään" kreikan kielessä tarkoittaa: "Minä en ole mitään nyt - eikä minusta voi mitään koskaan tullakaan." Toisin sanoen: "Ilman rakkautta kaikkia kohtaan minä en ole mitään - ja minä tulen aina olemaan ei mitään!"

Sinä voit olla lahjakas saarnaaja tai voimakas evankelista... voit parantaa toisia uskollasi... voit siirtää vuoria yhdellä sanalla... voit opettaa Jumalan sanaa voimalla ja voitelulla... mutta jos sinulla ei ole rakkautta toisiin, niin sinä et ole mitään!

"... Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä" (1.Joh.4:12-13).


Paavali luettelee joukon 'rakkauden hedelmiä'
- mutta minä tahdon keskittyä vain
yhteen niistä.


Jos sinulla on tämä hedelmä niin sinulla on selvin todiste siitä, että Jeesus asuu sinussa. Se on yksinkertaisesti tämä: "Rakkaus... ei katkeroidu..."(engl. käännös: "ei ärsyynny") (1.Kor.13:4-5). Kreikan kielen sana "katkeroitua" on paraxuno. Se tulee kantasanasta, joka tarkoittaa "hapan" ja "äkillinen", mutta se vielä lisäksi tarkoittaa "läheinen". Kun nämä laitetaan yhteen, siitä tulee hyvin merkillepantavaa: tulla ärsytetyksi on sama kuin kimpaantua, olla kiukunpuuskassa - ja kohdistaa se johonkin läheiseen!

Lyhyesti, Raamattu sanoo: "Jos sinä olet Kristuksessa, rakastat ehdoitta, sinua ei enää voida helposti ärsyttää (katkeroittaa suom. Raam.). Ja sinun suurimmat koetuksesi tulevat juuri niiltä, jotka ovat aivan lähimpänä sinua - puolisosi, lapsesi, ystäväsi!"

Kysyn sinulta: Onko sinulla lyhyt vieteri? Kuinka helposti sinun kiukkusi leimahtaa? Jos olet Kristuksessa, niin sinussa kuuluu ääni, kun vihastut, ja se huutaa: "Herra, auta minua! Pyhä Henki, rauhoita minut!"

Vain muutama päivä sitten ennenkuin kirjoitin tämän sanoman, minun täytyi harjoitella sitä, mitä saarnaan. Vaimoni, Gwen, sanoi minulle jotain, joka huomaamattani painoi sisälläni "nappia". Hän ei tarkoittanut sitä loukkaukseksi - mutta minä ymmärsin sen väärin, ja se sai minut kiehahtamaan. Minä hikeennyin nopeasti - ja äkkiä suustani tuli ärtyneitä huomautuksia - kuumia vihaisia sanoja, jotka loukkasivat.

Gwen yritti pyydellä anteeksi (vaikka hän ei ollutkaan tehnyt mitään loukkaavaa) - mutta minä käänsin hänelle selkäni ja menin työhuoneeseeni. Istuin pimeässä tunnin verran valittaen Herralle: "Jumala, hän löi minua herkkään kohtaan - ja se sattui. Täytyihän minun antaa samalla mitalla takaisin!"

Mutta vaikka minä yritin rukoilla, taivas oli kuin vaskea. Seuraavana aamuna, kun otin Raamattuni alkaakseni päivittäisen tutkimiseni, sivut aukesivat Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen kohdalta. Ja minun silmiini osui tämä jae: "Rakkaus... ei katkeroidu..."(Engl. käännös: "ei ärsyynny").

Yhtäkkiä katsoin Jumalan sanan peiliin - ja minä näin saarnaajan kasvot, joka helposti ärsyyntyi! Ja minun sydämeni sai iskun ja minä huusin: "Oi Herra, sehän olen minä. Jumala, anna minulle anteeksi!"

Aivan heti huusin Gweniä tulemaan työhuoneeseeni. Kun hän tuli ovesta, oli hän jotenkin hämmentynyt, ja voin vain osoittaa Raamatun paikkaa ja sanoa: "Kulta, lue tämä. Se kuvaa minua, eikö niin? Minä ärsyynnyn liian helposti. Gwen, annatko minulle anteeksi!"

Rakkaat ystävät, minä tiedän, että olen Kristuksessa - koska, ensiksi minä haluan muuttua, uudistua, tulla Pyhän Hengen muokkaamana Kristuksen kaltaiseksi. Ja toiseksi, minä tiedän, että olen Kristuksessa, koska minä kunnioitan hänen sanaansa. Lopuksi, minä tiedän olevani Kristuksessa, koska minä haluan rakastaa ehdoitta henkilöä, joka on minua lähinnä.

Onko sinulla nämä kolme todistetta sydämessäsi? Onko sinulla kaipaus uudistua Pyhässä Hengessä - muuttua Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen? Onko Jumalan sana sinun päivittäistä leipääsi, elämäsi olemusta? Onko sinulla rakkautta, ehdotonta rakkautta, kaikkiin ihmisiin - varsinkin sinun lähimpiäsi kohtaan?

Rakas pyhä, sinä ehkä et ole täydellinen. Mutta jos sinä olet Kristuksessa, silloin olet jatkuvasti tekemisissä näiden asioiden kanssa elämässäsi Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Ja uskon kautta sinä saat tulla Isän tykö täysin hyväksyttynä, olivatpa taistelusi millaiset tahansa - koska Kristus on sinussa!

Nyt sinun on aika iloita siunatusta asemastasi Kristuksessa. Sinä olet taivaallisen Isän rakastettu lapsi - hänen iloa tuottava palvelijansa, joka jatkuvasti muuttuu hänen poikansa kaltaiseksi - koska Kristus on sinussa!

___
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2003 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää mahdollisuuden muutokseen.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 19.6.2003

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat