Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Jumalan läsnäolon voima!
(The Power of the Lord's Presence!)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

David Wilkerson
Joulukuu 07, 1998
__________

Tämä sanoma on Jumalan kaikkivaltiaan voiman läsnäolosta ja siitä kuinka me voimme saada osamme tuosta voimasta. Raamattu antaa loppumattomia esimerkkejä siitä, kuinka Jumalan läsnäolo antaa voiman elää hänen lapsenaan. Kaikkein voimakkain esimerkki löytyy Mooseksen elämästä.

Mooses tiesi, että ilman Jumalan läsnäoloa omassa elämässään, hän olsi aivan täysin käyttökelvoton. Kun hän puhui kasvoista kasvoihin Herran kanssa, hän sanoi: '' Älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme. ''(2.Moos. 33:15 uusi k.) Toisin sanoen, hän sanoi, että Herra, jos Sinä et ole kanssani, en minä lähde mihinkään. En ota askeltakaan, ellen ole varma, että olet kanssani.

Mooses tiesi, että se oli Jumalan läsnäolo, joka erotti Isralin kansan muista kansoista. Sama pätee Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan tänä päivänä. Ainoa asia, mikä erottaa meidät uskomattomista, on Jumalan läsnäolo johtamassa meitä, ohjaamassa ja tekekemässä tahtonsa elämässämme. Mooses ei ottanut oppia siitä, miten muut kansat hoitivat asiansa, hallituksensa ja armeijansa. Hän sanoi: '' Me toimimme vain yhden periaatteen mukaan. Ainoa oikea tapa on toimia Jumalan läsnäolossa, hänen ohjaamanaan ja hallitsemanaan sodassa ja rauhassa.

Kun olemme Jumalan läsnäolossa, meille ei voi tapahtua mitään pahaa. Ilman häntä me olemme avuttomia ja mitättömiä. Vaikka maailman kansat luottavat armeijoidensa mahtiin ja uusiin aseisiinsa, mutta me luotamme ainoastaan Jumalan läsnäoloon.

Jumala vastasi Moosekselle hänen epäillessään: ''Minä käyn kanssasi ja annan sinulle levon''. Mikä valtava lupaus! Hebrean kielen sana ''lepo'' tarkoittaa mukavaa, hiljaista lepoa. Toisin sanoen, Jumala sanoi Moosekselle, että millaisia vihollisia tai olosuhteita sinä kohtaatkin, voit aina löytää hiljaisen levon minussa.

Ajatteleppas, jos Jumalan läsnäolo saa olla seurakunnassa, niin siellä ei ole sekamelskaa eikä yrittämistä, eikä kokouksia kiirehditä rutiinilla läpi, vaan siellä on yli ymmärryksen käyvä rauha. Jokainen, joka astuu ovesta sisään voi hengessään tuntea sen rauhan.

Tietenkään se ei tarkoita sitä, että seurakunta ei voisi kokea äänekästäkin ylistystä ja iloitsemista, vaan minä uskon, että tuo kaikki tulee sen jälkeen, kun on rauha sydämmessä. Seurakuntaruumis, joka omistaa Jumalan läsnäolon, elää ja toimii ja palvelee Herraa luottamuksella jatkuvasti.

Tuo sama koskee jokaista yksilöuskovaa. Jos sinun elämässäsi on Jeesuksen läsnäolo, niin silloin voit kokea Jumalallisen järjestyksen elämässäsi. Sinulla on yli ymmärryksen käyvä rauha, ei ole kaikenlaisia pelkoja, eikä sinun tarvitse juosta hakemassa ohjausta sieltä ja täältä, eikä peljätä, että pohja pettää. Sinä saat elää levossa tietäen, että Jumalalla on ohjat käsissä.


Vanha Testamentti on täynnä esimerkkejä ihanista
siunauksista, joita saivat kokea vain henkilöt,
joilla oli Jumalan läsnäolo kanssaan.


Ajattelehan näitä esimerkkejä siunauksista, joita Jumalan läsnäolo toi seuraajiensa elämään:

  • Jumalan läsnäolo Abrahamin elämässä oli niin ilmeistä, että pakanatkin huomasivat eron Abrahamin ja heidän elämänsä valillä. Abimelek puhui Abrahamille: '' Jumala on sinun kanssasi kaikessa, mitä teet'' ( I Moos. 21:22) Tuo pakanakuningas sanoi, että sinussa, Abraham, on jotain erilaista. Jumala ohjaa, varjelee ja siunaa sinua, mihin ikinä menetkin.
  • Jumala lupasi Joosualle, että ei kukaan kestä sinun edessäsi, kun Jumalan läsnäolo on mukana: '' Niinkuin olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi, minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea'' (Joos. 1:5 - 6 ). Kun Jumalan Henki on meissä, me olemme vahvoja ja rohkeita, koska mikään vihollinen ei voi meitä vahingoittaa.
  • Jumala sanoi Gideonille: '' Jumala on sinun kanssasi, mene sinä sotaurho .. mene siinä voimassa, ja sinä pelastat Israelin ( Tuom. 6: 12,14). Tuo sanonta ''siinä voimassasi'' viittaa siihen, että Jumala on sinun kanssasi. Ymmärrätkö, mitä Jumala sanoo? '' Gideon, sinussa on niin suuri voima, että se voi pelastaa Israelin vihollisen käsistä. Se voima on minun läsnäoloni.'' Raamattu kuvaa Gideonin pelkurina - miksi sitten Jumala sanoo hänelle, että sotaurho? Siksi, että Jumala halusi näyttää Gideonille, että mitä kuka tahansa voi tehdä, kun omistaa Jumalan läsnäolon.
  • Jumala varoitti Jeremiaa, että koko kansakunta kääntyisi häntä vastaan ja eikä hyväksyisi hänen profetioitaan. Kuitenkin Jumala lupasi: ..'' ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä olen sinun kanssasi'' ( Jer. 15:20 ). Jumala itseasiassa sanoi: ''Älä välitä siitä, vaikka koko kansa kääntyy sinua vastaan, Jeremia, pääasia on, että minun läsnäoloni on kanssasi. Luota siihen, että olen kanssasi.''
  • Jumala antoi Jesajalle lupauksen, jonka Hän antaa niille, joita Hän rakastaa: ''Älä plkää. sillä minä olen lunastanut sinut ja olen kutsunut sinut nimeltä, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, olen kanssasi eivätkä virrat sinua hukuta, kun menet tulen läpi, ei se sinua polta, sillä minä olen Herra sinun Jumalasi ja rakastan sinua. Älä pelkää, sillä Minä olen kanssasi. ( Jesaja 43:15) '' Jumala siis lupasi, että hänen läsnäolonsa suojelee kaikilta vaaroilta. Etkä sinä pelkästään jää henkiin, vaan tulet saamaan siunauksen käydessäsi niiden läpi, koska minun läsnäoloni on sinnun kanssasi!''

Nämä Vanhan Testamentin kirjoitukset eivät ole pelkästään kuolleen kirjaimen kertomuksia. Niiden tarkoitus on kannustaa meitä etsimään Jumalan läsnäoloa elämäämme. Me voimme kiittä Jumalaa siitä, mitä Hänen läsnäolonsa sai aikaan Abrahamissa, Joosuassa, Gideonissa, Jeremiassa ja koko Israelin kansassa. Kuitenkin meillä kaikilla on voimallisia todistuksia siitä, mitä Jumalan läsnäolo on saanut aikaan meissä - ohjaten elämäämme, avaten ovia, poistaen esteitä, pehmittäen sydämiä, tehden meidät pelottomiksi.

Olen nähnyt tämän todeksi omassa elämässäni. Voit ehkä sanoa: ''Sinä vain kerskaat!'' Ei - tosiasia on, että Jumalan läsnäolo on ollut kanssani minusta huolimatta!

Kun perustimme Times Square Kirkon New Yorkissa kymmenen vuotta sitten, Kristuksen läsnäolo hehkui meistä kaikessa, mitä me teimme. Muistan, kun menin kuuluisan Broadway'n tuottajan toimistoon kyselemään teatteria, jota voisimme käyttää kirkkona. Tuon miehen sihteeri ja henkilökunta pilkkasivat minua: heidän puhetyylinsä ja suhtautumisensa tekivät minut halpa-arvoiseksi saarnamieheksi, en ehkä saisi tavatakkaan häntä. Todella ajattelinkin, että minut potkitaan ulos. Mutta sitten tuottaja astui ulos toimistostaan - ja kun hän näki minut, hän pyysi minut sisälle!

Useiden seuraavien viikkojen aikana, tuottaja ja minä opimme tuntemaan toisemme. Joskus hän saattoi katsoa minua pöytänsä yli ja sanoa: ''En tiedä miksi minä kulutan näin paljon aikaa kanssasi. Minun aikatauluni on aivan täynnä.'' Mutta milloin ikinä menin hänen oimistotiloihinsa, hänen sihteerinsä vei minut toisten ohi ja sanoi: ''Menkää vain sisälle pastori - hän odottaa teitä!''

Kuitenkin lopulta tämä mies myi johtoteatterinsa meille, josta tuli Times Square Kirkko. Vieläpä allekijoittaessaan kauppakirjoja hän sanoi: ''En tiedä miksi minä teen tämän!'' Jumalan läsnäolo oli se vaikuttava tekijä siinä, että hän myi rakennuksen meille. Vain muutamia vuosia myöhemmin, kun kaupat oli tehty, hän pyysi asianajajiensa kanssa saada ostaa sen takaisin!

Näin Jumalan muuttavan toistenkin ihmisten sydämiä. Mies, joka omisti viereisen rakennuksen, ei halunnut myydä sitä meille lisätilaksi. Mutta ennen pikää hänestä tuli ystäväni, ja niin hänkin myi rakennuksensa meille. Kaiken aikaa hän sanoi minulle: ''Juku tuolla ylhäällä pitää huolen sinusta!''

Näin työskentelee Jumalan läsnäolon voima. Ja jokainen uskova voi todistaa samalla tavalla: ''Jumalan läsnäolo kanssani on tehnyt suuria asioita!''


On eräs ehto siinä, että ensiksikin
voimme saada ja saamme säilyttää
Jumalan läsnäolon elämässämme.


Jumala asettaa ehdon läsnäoloonsa elämässämme. Tämä ehto löytyy 2. Aikakirj. 15. Edellisessä luvussa kuningas Aasa oli johtanut Juudan sotajoukot suureen voittoon Etiopian miljoona-armeijasta. Kuitenkin Aasa todisti, että se oli Jumalan läsnäolo, joka hajotti vihollisen.

''Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa ja sanoi: 'Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan.....Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset...' ( 2. Aikak. 14: 11-12).''

Kun Aasa sotajoukkoineen johti voittosaattoa takaisin Jerusalemiin, niin profeetta nimeltään Asarja kohtasi heidät kaupungin portilla ja toi sanoman Jumalalta: ''Kuulkaa minua, Aasa ja koko Juuda ja Benjamin. Herra on teidän kanssanne, kun te olette Hänen kansansa; ja jos Häntä etsitte, niin te löydätte Hänet, mutta jos hylkäätte Hänet, niin Hän hylkää teidät. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja ilman lakia. Mutta kun he ahdistuksessansa palasivat Herran, Israelin Jumalan, tykö ja etsivät Häntä, niin he löysivät Hänet.'' (2. Aikak. 15:1-4).

Tässä on salaisuus kuinka voit saada ja säilyttää Jumalan läsnäolon elämässäsi. Herra muistutti Aasaa suorasukaisesti: ''Aasa, älä koskaan unohda sitä, kuinka sait tämän voiton. Etsit minua kaikesta sydämestäsi, kääntyen puoleeni, kun olit pulassa - ja minä lähetin läsnäoloni sinulle. Minun läsnäoloni ajoi vihollisesi pakoon!''

Nyt Asarja sanoi Aasalle: ''Muistatko millaisessa kunnossa kuningaskunta oli ennen valtaantuloasi? Kaikki oli sikin sokin, ei ollut lakia, ei ohjausta, ei vanhurskauden opetusta. Jokainen käytti lakia mielensä mukaan!''

Tämä on aika tarkka kuva monesta nykyajan uskovasta kodista. Kaikki on epäjärjestyksessä, ei ole auktoriteettiä, rauhaa eikä lepoa. Jokainen tekee sitä mikä miellyttää. Monista sellaisita perheistä on tullut traagillisia, täysin toimimattomia yhteisöjä.

Näin ei välttämättä tarvitse käydä. Ei yhdenkään uskovan kodin tarvitse olla täysin toimimaton yhteisö. Jumalan lupaukset ovat muuttumattomia, ja Hänen sanansa lupaa: ''Koko lopun elämääsi - niin kauan kuin etsit minua - olen kanssasi. Milloin ikinä huudat minua, tulet minut aina löytämään!''

Tämä ei ole mitään monimutkaista teologiaa. Yksinkertaisesti sanottuna, jos mies ja vaimo - tai vain toinen - etsivät Herraa, ei heidän kotinsa ole vaikeuksissa eikä ''ilman lakia.'' Kuka tahansa voi omistaa jatkuvan Jumalan läsnäolon, kun vain sitä yksinkertaisesti etsii Jumalalta.

''....jos Häntä etsitte... te löydätte...'' (2.Aikak. 15:2) Hebrean sana ''löytää'' on 'matsa', mikä tarkoittaa ''Hänen läsnäolonsa tulee esille voidakseen siunata''. Lyhyesti sanottuna tämä jae sanoo meille: '' Etsi Herraa kaikesta sydämestäsi ja Hän tulee luoksesi läsnäolollaan. Todellakin, Hänen läsnäolonsa tulee olemaan kaikkivaltias voima, joka virtaa ulos sinun elämästäsi!''


Kirjoitusten mukaan meidän päätehtävämme
on etsiä Jumalaa varmistaaksemme
Hänen läsnäolonsa meissä.


Jumala tekee armonliittonsa jokaisen uskovan kanssa. Tämä liitto sitoutuu lupauksiin kuten: ''Jumala asetti kaikki syntimme Kristuksen päälle.'' ''Jeesus tuli kirotuksi meidän edestämme.'' ''Hän ei koskaan jätä meitä eikä hylkää meitä.''

Jumala antaa myös määrättyjä erikoislupauksia niille, jotka päättävät etsiä Häntä kaikesta sydämestään. Eräs sellainen lupaus on Jumalan läsnäolon liitto. Kuitenkin tämä liitto sisältää ehdon. Raamattu sanoo selvästi, että jos me tottelemme liiton ehtoa, me saamme nauttia suunnatonta Jumalan läsnöolon siunausta elämässämme. Ja tämä ei vittaa ainostaan pelastuskysymykseen. Se puhuu sellaisista Jumalan etsijöistä, joiden ylle on laskettu valtava Jumalan läsnäolo - ja sen näkevät ja tuntevat kaikki!

Jumala ilmaisi läsnäolonsa liiton erään nimeämättömän profeetan kautta, joka toi viestin ylipappi Eelille. Tuona aikana Eeli oli luopio. Jumala oli puhunut hänelle varoittaen häntä synnistä ja kompromissistä. Mutta Eeli oli hyljännyt Jumalan sanat. Ja nyt tämä nimetön profeetta sanoi Eelille: ''...Herra, Israelin Jumala sanoo: Minä olen tosin sanonut: sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni iäti. Mutta nyt Herra sanoo: Pois se! Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi.'' ( I Samuel 2:30).

Tuo sanonta ''tulla halveksituksi'' tarkoittaa sitä, että Jumala ottaa läsnäolonsa pois. Se ei tarkoita, että henkilö on tuomittu, mutta paremminkin se tarkoittaa, että henkilö saa vaeltaa oman lihansa voimassa. Jumala sanoi Eelille: ''Tarkoitukseni oli siunata sinun huonettasi, olla sinulle suosiollinen. Mutta sinä ylenkatsoit minua, sinä sallit synnin ja himojesi työntää minut syrjään, nyt minä otan läsnäoloni pois sinulta!''

Monet tulevat Kristuksen luo suurella ensi uskon purskauksella. Kuitenkin ajan mittaan heidän intonsa laimenee, ja he alkavat laiminlyödä Herran. He halveksivat Hänen käskyjään ja kääntyvät takaisin vanhoihin synteihinsä. He vielä kuitenkin uskovat Jumalan läsnäolon olevan kanssaan. Ei - se on pötyä, valhetta, harhaluuloa! Raamattu sanoo selvästi: Jos sinä hylkäät Hänet, Hän hylkää sinut!

Jumalan lupaukset eivät koskaan petä. Mutta jotkut - kuten hänen läsnäolonsa liitto - ovat absoluuttisen ehdollisia. Ne vaativat enemmän kuin pelkästään yhteistyömme. Yksi asia on varma, Jumala ei koskaan hylkää meitä eikä koskaan lakkaa rakastamasta meitä. Mutta jos me pysymme synnissä, hänen läsnäolonsa ei ole kanssamme - eikä meidän elämämme voi olla hänen vomallisen läsnäolonsa käyttövälineenä. Silloin me elämme lihan mieliksi - pyrkien, epäonnistuen, ilman voimaa ja ohjausta!


Ainoastaan, kun Jumalan läsnäolo on
päällämme me voimme nähdä ja
ymmärtää Hänen kunniaansa.


Kun israel oli erämaassa, Jumala ilmaisi läsnäolonsa heille pilvessä. Tämä pilvi oli fyysillinen ilmoitus Jumalan lupauksesta, että Hän oli heidän kanssaan. Pilvi laskeutui ja peitti pyhäkön yöllä ja päivällä. Ja se oli heidän oppaansa joka lähdössä. Kun pilvi lähti liikkeelle, he lähtivät, ja kun se pysähtyi, he pysähtyivät. Kansan ei tarvinnut pitää komitean istuntoja päättääkseen tulevaisuutensa suunnasta. He panivat luottamuksensa tuohon näkyvään Jumalan läsnäolon pilveen.

Tänä päivänä tuo sama Jumalan läsnäolon pilvi on sinun salaisen kammiorukouksesi yllä. Se odottaa joka päivä kietoakseen sinut rauhaansa. Se johdattaa sinua, antaa sinulle voimaa ja antaa sinulle rauhan. Ja se antaa sinulle yksityiskohtaista ohjausta kotonasi, työssäsi ja ihmissuhteissa.

Sinun salainen rukouskammiosi voi olla aivan missä vain, suihkussa, bussissa matkalla työhön. Sinä voit sulkea kaiken muun pois ja sanoa: ''Herra minulla on nyt puoli tuntia aikaa. Rakastan sinua, Jeesus, ja palvon sinua. Tämä on minun kammioaikani kanssasi!''

On ihana asia olla sulkeutunut Jumalan kanssa kahden, muodostaa jatkuva rukouselämä. Jumala lupaa, että kun tulet etsiväksi, rukoilevaksi palvelijaksi, hänen läsnäolonsa tulee esiin elämässäsi - avaten ja sulkien ovia ja saaden aikaan jumalallisen järjestyksen kaikkialla ympärilläsi. Ja vieläpä jotain vieläkin suurempaa tulee tapahtumaan: Jumalan läsnäolo tulee johtamaan sinut hänen kirkkautensa ilmestymiseen!

On olemassa ero Jumalan läsnäolon ja hänen ja hänen kirkkautensa välillä. Useimmat uskovat tuntevat hänen läsnäolonsa - hänen suuret tekonsa elämässään - mutta harvat tuntevat hänen kirkkautensa. Toisessa Mooseksen kirjassa meille on annettu välähdys siitä erosta: ''Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen'' ( 2. Moos.40:34)

Apostoli Paavali kirjoittaa, että kaikkien uskovien ruumiit ovat Jumalan asumuksia: ''Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?'' ( 1 Kor. 3:16). Aivan kuin israelilaiset asuivat Jumalan läsnäolon pilven alla, me olemme jatkuvasti Jumalan armon suojan alla. No mikä ero on sitten katsoa Jumalan läsnäoloa ja katsoa Hänen kirkkauttaan?


Herra antoi Moosekselle
näyn kirkkaudestaan.


Mooses etsi Herraa, että saisi jatkuvan läsnäolon ilmestymisen: ''....että tulisin tuntemaan sinut...'' (2. Moos. 33: 13-14). Ja Herra vastasi hänelle, ''...pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja viemän sinut lepoon'' (14.jae).

Mooseksen pyyntö olisi ollut kylliksi useimmille uskoville. Me kaikki haluamme Jumalan läsnäolon - johtamaan meitä, ohjaamaan meitä, antamaan meille voimaa, siunaamaan meitä. Todella, mitä enemmän kukaan uskova voisi haluta? Moosekselle ei kuitenkaan riittänyt vakuus Jumalan läsnäolosta. Hän tiesi, että oli vielä paljon lisää. Ja hän huusi: ''... anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi'' (18. jae).

Jumala näytti Moosekselle kirkkautensa. Mutta se ei ilmestynyt loistavana pilvenä tai maanjäristyksen kaltaisena voiman osoituksena. Ei, Jumala ilmaisi kirkkautensa yksinkertaisessa oman luontonsa ilmestymisessä: ''Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit....'' (34: 6-7). Jumalan kirkkaus ilmestyi hänen hyvyytenään, armahtavaisuutenaan, rakkautenaan ja säälinään!

Olen kuullut monen uskovan sanovan: ''Oi kuinka Jumalan kirkkaus tuli alas kirkossamme eilen illalla! Siellä oli valtava ylistys, ja ihmiset kaatuivat hengen voimasta.'' Mutta se ei ole todistus Jumalan kirkkauden ilmestymisestä. Sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa muuta, kuin inhimilliset tunnekuohut. Siihen ei sisälly sitä ilmestystä, että kuka hän on!

Joku voi väittää: ''Mutta mitenkäs on asia sen opetuslasten kokemuksen kirkastusvuorella? Eikö se ollut Jumalan kirkkauden ilmestymistä? Siellä oli hyvin voimakas valo ja ihmeellinen Mooseksen ja Elian ilmestyminen.''

Mutta Jumalan kirkkaus ei ollut Mooseksessa tai Eliassa tai erinomaisessa valossa. Paremminkin hänen kirkkautensa oli Jeesus: ''...hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa olivat valkoiset kuin valo...ja ääni kuului pilvestä, joka sanoi: Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä'' (Matt.17:2-6).

Jumala sanoi: ''Tässä on minun kirkkauteni henkilönä - Kristuksessa!'' Todella Jeesus on kaiken sen täyttyminen, mitä Jumala sanoi Moosekselle - armossa rikas, pitkämielinen, suuri hyvyydessä ja totuudessa, armahtaen tuhansia, antaen anteeksi rikokset ja synnit. Ja nyt Herra sanoi: ''Tässä on elävä kuva minun kirkkaudestani. Se on kaikki ruumiillistunut minun pojassani!''

Olen kuullut joidenkin uskovien sanovan: ''Jos vain Jumala antaisi minulle näyn helvetin kauhuista, en unohtaisi häntä koskaan. Eläisin Jeesukselle jokaisen päivän!'' Ei - tuollainen näky ei koskaan pidä ketään uskossa. Ainoastaan näky siitä, kuka Jeesus on - hänen kirkkaudestaan, armostaan ja laupeudestaan - pitää meidät pyhinä. Tunnen erään miehen, joka oli lähellä kuolemaa ja koki juuri tuollaisia helvetillisiä nähyjä. Jälkeenpäin hän vannoi pyhittävänsä elämänsä Kristukselle. Mutta vain muutaman viikon kuluttua nuo näyt unohtuivat ja hän meni takaisin syntielämään.

Jumala tahtoo avata silmämme näkemään ''...kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään'' (Ef. 1:18). Hän sanoo: ''Kaikki kirkkaus, jonka näytin Moosekselle on ruumiillistunut minun pojassani. Ja nyt olen antanut hänet sinulle perinnöksi. Snulla on oikeus tuntea hänet kaikessa kirkkaudessaan!'' ''Sillä Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti'' (Kol. 2:9).

Miksi Mooses halusi niin kipeästi etsiä Jumalan kirkkautta? Minä uskon, että syy löytyy tässä jakeessa: ''Siinä minä ilmestyn Israelilaisille, ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä'' (2.Moos.29:43). Sana pyhittämä tässä tarkoittaa ''tehty puhtaaksi.'' Toisin sanoen Jumala sanoi: ''Mooses, kun sinä ja kansa palvotte minua, kohtaan minä teidät ja annan ja annan teille läsnäoloni. Ja kun minä ilmaisen teille kirkkauteni, se puhdistaa teidät!''

Tämä on yksi kaikkein voimallisimpia jakeita koko raamatussa. Se tarjoaa toivon jokaiselle, joka taistelee 'helmasynnin' kanssa ja kaipaa vapautusta ja puhdistusta. Jumala lupaa: ''Sinun temppelisi puhdistuu minun kirkkauteni ilmestyessä. Ja tämä ilmestyminen on tarjolla sinulle juuri nyt - pojassani, Jeesuksessa Kristuksessa!''

Missä me voimme löytää tämän Kristuksen ilmestymisen? Me löydämme sen ainoastaan, kun me palaamme takaisin raamattuun! Paavali sanoo, että kun me annamme Jumalan sanan heijastaa meille yhä lisääntyvää Jeesuksen ilmestymistä, meidät tullaan muuttamaan kirkkaudesta kirkkauteen: ''Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki'' (2.Kor. 3:18).

Tämä Jumalan kirkkauden ilmestyminen antaa meille uskossasäilymisen voiman elämäämme: ''...ja Herran kirkkaus on suojana kaiken yllä'' (Jes. 4:5). Toisin sanoen, Jumalan kirkkaus pitää meidät puhtaana kaikkein huonoimmallakin hetkellä. Saatana voi valehdella meille: ''Olet hävinnyt! Olet pettäjä, valehtelija, avionrikkoja.'' Mutta me voimme vastata: ''Ei, paholainen. Minulla on ylimmäinen pappi ja minut on puhdistettu hänen kirkkautensa ilmestymisellä!''

Kun Jumala ilmaisi Moosekselle kaiken tämän omasta Jumalallisesta luonnostaan, hän myöskin ilmaisi, että hän ''...ei missään tapauksessa vapauta syyllistä...'' (2.Moos.34:7). Asarja profetoi kuningas Aasalle hänen kaikkein menestyksekkäimmällä hetkellään: ''Jos halveksit Jumalan kirkkauden - jos hyväksyt oman syntisi, etkä ota huomioon Herraa - hän ei puhdista sinua!'' ''...Herra on kanssasi, kun olet hänen kanssansa; ja jos etsit häntä, niin löydät hänet; mutta jos hylkäät hänet, hän hylkää sinut'' (2.Aikak. 15:2).

Jumala sanoo tässä meille hyvin yksinkertaisesti: ''Ota aikaa minun poikani tuntemista varten! Halaja sanaani ja etsi minua kammiorukouksessasi. Sitten, kun asut minun läsnäolossani, sinun silmäsi alkavat aueta minun kirkkaudelleni. Se on kaikki ilmoitettu Kristuksessa. Hänessä ilmenee täysin minun rakkauteni, armoni, laupeuteni, hyvyyteni.''

Kun jatkuvasti katsot tätä ilmestystä, se täysin puhdistaa sinut - koska sinä muutut enemmäm ja enemmän Jeesuksen kaltaisesksi. Kun opit näkemään kuinka rakastava ja laupias hän on sinulle, niin sinäkin tulet rakastavammaksi ja laupiaammaksi toisia kohtaan. Ja silloin sinussa minun kunniani ilmestyy!

Rakkaani, lakatkaa etsimästä merkkiä. Lakatkaa odottamasta jotain voimaa, joka vapisuttaisi kirkkorakennusta, tai jotain saarnamiestä laskemaan kätensä päällenne ja ratkaisemaan kaikki ongelmanne. Etsikää yksin Herraa! Hänen sanansa tekee selväksi - joko sinä nautit hänen jatkuvasta läsnäolostaan tai olet hyljätty: ''Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että Hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet Hänelle...'' (2.Aikak.16:9).

Etsi häntä kaikesta sydämestäsi, ja halaja hänen läsnäoloaan jokapäiväisessä elämässäsi. Silloin tulet tuntemaan ja kokemaan Jumalan valtavan kirkkauden.

---
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:

Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2001 World Callengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2001 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää muuttavan mahdollisuuden.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 17.9.2002

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat