World Challenge Pulpit Series

Разбиране на Новия Завет!


Обикновен Текстов Файл + Начална Българска Страница + Абонамент + Авторски Права + Многонационално Меню

От Дейвид Уилкерсън
14 Май, 1999
__________

Аз усетих много силно Христовто присъствие по време на вчерашната служба и би било лесно за мен да застана пред вас и да ви разказвам истории, чудеса или какво Бог е извършил. Но Святият Дух ми каза да говоря много малко за нашата работа, защото Той ми даде в сърцето слово, което да ви предам.

За много години аз бях евангелизатор и все още обичам евангелизирането. Много често са ме канили на пастирски конференции, но никога не съм приемал. Не мислех, че имам какво да кажа на пастири. Никога не беше ми се налагало да имам работа с презвитери и дякони. Аз проповядвах за наркотици и алкохол и кой би тръгнал да преследва някой, който проповядва за наркотици и алкохол. И аз обещах на Господа, че ще чакам докато стана пастир и косата ми побелее. Косата ми вече побеля и съм пастир за последните 12 години. Сега вече знам през какво преминават пастирите. 400 човека напуснаха църквата ми. Те ме нарекоха диктатор, бях обвиняван, говореха лъжливо за мен.

Президентът Клинтън има една любима фраза: "Аз чувствам болката ви". Сега като пастир аз мога да кажа: "Аз чувствам болката ви". Зная през какво преминавате.
Ние Сме Отговорни Да Предпазим Себе Си и Хората Си В Тези Трудни Времена!


Искам да ви говоря за една пренебрегвана тема от евангелието - Новият Завет. Зная че си носите Библии и моята тема тази сутрин е: "Разбиране на Новия Завет". Може би мнозина от вас никога не са чували послание за Новия Завет, но аз вярвам, че това е било едно от най-пренебрегваните послания в Новия Завет.

Чуйте какво ще ви кажа: С това, което идва върху света в сегашните дни - екзотични, непознато грехове, които нашето поколение не е виждало досега. Вземете за пример Интернет.

Неотдавна чух един от водачите на Петдесятното движение в Америка да предупреждава, че най-големия проблем в Петдесятното движение в Америка е порнография всред пастирите и служителите.

Аз имам около 1000 000 хора в кореспондентския си списък. Те получават моите проповеди всеки месец и аз получавам писма от цяла Америка, в това число и от пастирски съпруги. Те говорят за това, как съпрузите им пропадат, как църквите им се разпадат, защото съпрузите им са се отдали на порнография.

Сега има неща, които никога не сме виждали преди. Хората от църквите ни ще бъдат помитани от грехове, които никога до сега не са били известни. И вие ще трябва да посрещнете същите неща, които ние преживяваме в Америка и по целия свят. И ние, като служители на евангелието, трябва да положим нещо в сърцата на нашите хора. Истина, която ще им даде сила във времената на изкушения.

Нека ви дам един пример: Аз съм ходил на много пастирски конференции и съм стоял там, където вие стоите сега. Слушал съм проповеди за покаяние, за липсата от молитва. Чувал съм пророк да застава пред хората и да проповядва с такъв огън и ревност, че всеки биваше изобличен. Пастирите падаха по лицата си, плачеха и се покайваха. И когато ставаха и си тръгваха, в следващите две седмици нищо не се променяше.

Когато обмислях моето идване тук, Господ ми каза: "Какво искаш да видиш? Искаш ли да видиш това, което си виждал на пастирските конференции по целия свят? Искаш ли да изобличиш хората за това, че не се молят? Искаш ли да ги изобличиш за тайни, скрити грехове? Искаш ли да видиш всеки да се тръшка, да плаче и да се покайва, и когато си тръгнат всичко да остане както е било преди?"

Защото Господ ми каза: "Това, което ти винаги правеше бе да помниш това, което чуеше за следващите 30 дни и после го забравяше." Аз казах: "Това не е онова, което искам да видя."

Библията казва: "Единствено истината ще ви направи свободни." Трябва да познавате истината, и истината ще ви освободи. Проявленията никога не са правили някого свободен.
Църквите Ни Се Нуждаят Не От Западни Съживления, А От Молитвата Ни!


Служители от цял свят идват в Америка за да преживеят някакво съживление. Те ходят в Торонто, в Пенсакола. Те идват и казват: "Искам ново докосване, нов тласък. Искам съживление в моята църква. Ако отида там и някой положи ръце върху мен, когато се върна в църквата ми ще падне огън."

Всяка седмица в Таймс Скуеър Чърч зад сцената при мен идват служители от целия свят. Нека ви дам един пример: Едно семейство от Англия имали църква от около 600 човека, но започнали да губят хора и били останали около 300. Те изпаднали в паника. Тогава решили да вземат 6 месечна отпуска, да отидат в Америка и да посетят всяко съживление. "Трябва да намерим нещо, което ще съживи църквата ни." И те обикаляли Америка за 6 месеца.

Беше Неделя сутринта и на следващия ден щяха да се връщат обратно. И двамата плачеха. Те казаха: "Всичко, което видяхме беше плът и глупави проявления. Хора, които лаеха като кучета и ревяха като лъвове. В една църква имаше мъж, който лазеше на колене с кучешки нашийник на врата и една жена го разхождаше из църквата. И те пееха - 'Където ме води ще го следвам.' И наричаха това съживление!" Мъжът каза, "Не видях абсолютно нищо!"

Тогава Духът на Господа дойде в сърцето ми. Аз се обърнах към жената и с нежност и любов й казах, " Нека ти покажа какъв е твоя проблем. Ти си била ходатай, стояла си часове с Господа и си се молила за своите хора, за своя пастир. Но за последните две години си била пред телевизора, губейки времето си. Ти вече не се молиш."

После се обърнах към нейния съпруг - пастира и казах: "Ти не си бил в скришната стаичка на молитвата. Бил си толкова зает с програми и това е проблема. Ти не се молиш, не търсиш вече Бога." И двамата започнаха да плачат, казвайки: "Точно това е което става. Сега ще се върнем у дома и ще търсим Господа."

Неотдавна един брат от Нова Зеландия ми каза: "Тук съм от 3 месеца, търсейки съживление. Бях в Пенсакола, в Торонто и навсякъде, но не намерих нищо. Но Святият Дух ми каза, че ако дойда тук ти ще имаш слово за мен от Святия Дух." Аз му отговорих: "Имам две думи за теб - върни се у дома. Влез в своята скришна стаичка, започни да се молиш, търси лицето на Господа."

Господа, има нещо, което трябва да разберете. Не трябва да търсите нещо повече от скришната стаичка на молитвата. Когато виждам служители да идват в Америка, търсейки съживление, нещо вътре в мен ми казва: "Вашето идване тук е свидетелство, че вие не търсите Бога." Защото нищо, което е от Святия Дух не може да бъде копирано. Не може да бъде изнесено през граница. Не можем да го вземем и да го донесем тук. Това, което Бог иска да прави тук, във вашата страна се различава от всичко в Америка. Той желае една нова работа на Святия Дух.
Божията Слава Не Се Изявява в Чудновати Проявления, а в Откровение на Истината!


През първите ми години като пастир църквата беше пълна. Трябваше да дойдеш 2 часа по-рано за да си намериш място. Хората стояха навсякъде точно както при вас. Но аз започнах да се моля: "Боже, искаме да видим проявление на Святия Дух". В продължение на 4 години се молихме: "О,Боже, искаме да видим проявление на Святия Дух. Хора спасявани на всяка служба, чудесно хваление, кръщение на хиляди." Но аз исках да видя Божията слава.

И един ден Святият Дух проговори в сърцето ми: "Какво очакваш да видиш? Искаш ли хората да падат? Искаш ли хората да се тресат?" Святият Дух ми каза: "Кажи ми какво искаш, какво търсиш? Ти все казваш - Искам повече." Не можех да отговоря. Просто онемях. Да се молиш с години да видиш Божията слава и и накрая да не знаеш какво представлява тя. Той ми каза: "Кажи ми какво искаш да видиш в своята църква? Искаш ли да видиш хора, лаещи като кучета? Искаш ли хората да лежат навсякъде из църквата ти? И хората да идват за да търсят някакво шоу?"

И тогава Господ ме накара да търся лицето Му и аз прочетох за откровението, което Мойсей получи. Той беше един смирен, молещ се човек. Човек, който говореше лице в лице с Бога. И той каза: "Господи, покажи ми славата Си." И какво беше проявлението на тази слава? Мойсей не се тресеше. Нямаше никакви чудновати проявления. Изявяването на Божията слава беше откровение на истината. Бог каза: "Аз съм милостив, Аз съм дълготърпелив, Аз съм прощаваш."

Мойсей вече беше чул закона и това, което Бог му казваше беше: "Ако ти ще служиш на Моя народ, твоето служение ще бъде нещо повече от закон. Ти имаш пълно откровение на закона Ми, но сега ще получиш пълно откровение на сърцето Ми. Не можеш да проповядваш закона, докато не разбереш колко много обичам Своите люде." И точно до това място достигнах и аз. Аз никога не задавах този въпрос отново, защото ето какво почувствах в сърцето си:

В града Ню Йорк ние чакаме някаква голяма вълна. Една огромна емоционална вилна да дойде. Някакво голямо раздвижване а Божия Дух. Защото всяка вълна, която идва си и отива. Аз исках абсолютно проявление на Исусовото присъствие на всяка служба. Просто Духът да пада и Исус да бъде изявен по време на всяка служба.

Понякога в нашите събрания ние пляскаме с ръце и се радваме, тогава изведнъж Святия Дух идва и ние стоим тихо за половин час и не се чува нито звук. Когато един пастир неотдавна видя това проявление той падна по лице. После каза, че силата на Исусовото присъствие била толкова голяма, че не можел да стои прав.

Една вечер проповядвах едно твърдо послание срещу греха. И когато свърших, аз застанах отзад и бях повален от Святият Дух на пода. Бях там за около 45 минути, защото Бог имаше работа с мен. В залата имаше хиляди хора. И ето словото, което дойде към мен: "Не оправдавай грешника и не осъждай праведника!" И Святият Дух ми каза: "Ти почти премина границата. Толкова много искаше твоето послание да бъде разбрано, че осъди праведните." Тогава страха от Господа дойде върху мен и аз лежах там за около 45 минути. Мислех си, че всички са си тръгнали. Когато се изправих, нито един човек не беше си заминал. Някои казаха, че през оная нощ са чули да пеят ангели.

И Бог ми каза: "Ако ще стоиш на амвона трябва да си много внимателен. Не осъждай праведните в гнева си. Не се оставяй на чувствата си. Внимавай как стоиш. Не оправдавай греха, нито давай успокоение на грешника в греха му. Но не наказвай децата Ми когато не се нуждаят от това!" И после аз започнах да търся Бога относно Новия Завет.

Сега, всеки който му се налага, може да излезе. Всеки е свободен да си тръгне. Но нека всички, които останат да са готови да слушат словото на Господа.
Бог Иска Ние Да Сме Квалифицирани Служители На Новия Завет!


Когато бях млад проповедник Бог ми даде обещание - 25-ти псалом и аз никога не го забравих. Не е необходимо да отваряте там, но ето какво казва: "Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят и ще им покаже Завета Си." Завет ли се казва във вашите Библии? Ако сте приятел с Бога Той ще ви покаже Завета Си. Той ще ви го изяви. Вие ще проповядвате Новия Завет и ще разбирате Новия Завет.

Нека ви покажа едно от най-големите обещания, които Бог е давал някога на църквата. Тайната на силата над господството на греха, едно от най-великите послания на освобождение, което Бог е давал на пастири и на всеки Християнин, а ние не го виждаме.

Сега искам да отворите с мен на 2 Коринтяни 3 глава стихове 5 и 6. "Не че сме способни от самосебе си да съдим за нещо, като от нас си; но нашата способност е от Бога, който и ни направи като способни служители на един Нов Завет - не на буквата, но на духа; Защото буквата убива, а духа оживотворява."

На оригинален Гръцки се казва, "способни служители на Нов Завет." Гръцката дума за служител е сервитьор, някой, който прислугва на маси, всеки който търси истината, всеки учител, всеки дякон.

И ето какво казва Павел: "Божият Святи Дух ни направи способни, квалифицирал ни е за способни служители на Новия Завет. Моят въпрос е следния: Ти способен, квалифициран служител ли си на Новия Завет?

Ако отворите в Евреи и четете за Новия Завет - той е навсякъде. Хората питат: "Защо тази истина е била пренебрегвана през всичките тези години?" За повече от 350 години тя е била пренебрегвана.

Пуританите са проповядвали за нея много силно. Джон Уесли е проповядвал за нея. Но сега много рядко ще чуете проповед за Новия Завет. Единственото, което съм слушал за този Завет е много сложна смес от Гръцки думи, учения за седемте завета в Стария завет и т.н.

Павел говори за два завета: Стария и Новия. Заветът представлява един договор, съгласие между две страни. И двете страни трябва да притежават необходимите ресурси за да запазят завета, който са направили. От това, което виждам в Писанието, всеки в тази зала е или в Стария или в Новия Завет.Това представя два пътя, по които идваме при Бога. Ние идваме при Него или с нашите дела, или с вяра. Аз съм срещал много Петдесятни пастори и служители, които служат на Бога в Стария Завет.
Целта На Стария Завет е да Ни Доведе До Смърт!


Защо Бог е дал Стария Завет след като знае, че никой няма да го спазва? Обещанието на Стария Завет беше: "Ако вършиш добро, ще бъдеш приет." Павел казва: "Никой от нас не може да го изпълни." Той казва, че този стандарт е поставен толкова високо, че никой не може да го достигне. Ако вие сте в човешка плът ще се съгласите, че никой не може да изпълни закона. Но той беше едно огледало. Бог го постави толкова високо за да може той да ви изтощи, да ви доведе до смърт и да кажете: "Аз не мога да го спазя. Аз правя обещания пред Бога, и после се провалям." Той беше за да ни покаже, че няма човешка сила в нашата воля.

Веднъж писах в моето списание: "Старият Завет изпълнява своята роля, своята цел в момента, в който ме доведе до края на моите възможности. Когато ме повали по лице върху пода и кажа: "Господи, аз нямам никаква сила. Аз нямам никакви права пред Теб. Нямам никаква собствена праведност. Няма нищо добро в мен. И аз признавам пред Теб, че ако Ти не ми дадеш силата, ако Ти не го направиш, Боже, никога няма да стане."

Старият Завет ни води до това, което Павел нарича смърт. Павел каза: "Аз умирам всеки ден." Той умираше за Стария Завет. Той имаше плът, която се опитваше да справи сама.

Нека да ви кажа как можете да познаете дали сте в Стария Завет. Какво правите след като сте се провалили пред Бог? Какво правите след като похот дойде в живота ви? Някои от вас ще кажат: "Аз нямам такъв проблем." Но аз мисля, че един от най-големите проблеми е лакомията, материализма, желанието за повече неща от този живот. Но какво правите, когато истински сте се провалили пред Господа? Когато пропаднете в стар грях, който сте си мислили, че сте победили?

И ето какво бихте направили в Стария Завет. Ще изтичате в скришната стаичка, ще започнете да плачете, ще се молите и молите и ще кажете: "Как можах да го направя, Господи? От къде дойде това? Мислех си, че съм го победил, а аз отново го направих. Отново те провалих!" И после казвате: "Вече никога няма да го направя, Господи!" И плътта започва да говори: "Работи повече!"

Ако ти си в Новия Завет, ако Старият Завет е изпълнил целите си в твоя живот, ти няма да проливаш вече сълзи. Ти ще си на края на възможностите си - ще си мъртъв и ще кажеш: "Аз зная, че не мога да го направя със своите сили."

Старият Завет е убил всяка плът. Никаква плът не може да стои пред Бога. Има само един човек когото Бог приема. Само Исус Христос, Господа. Има само един човек в слава. Нито вие, нито аз можем да стоим пред Бога, само Исус Христос.

Но ето за какво Павел трябваше да умира - плътта идваше и казваше: "Все още можеш да го направиш. Опитай се по-усърдно." Това, за което апостол Павел трябваше да умира бе, че плътта идваше отново и казваше: "Просто трябва да се трудиш повече."

Във всеки от нас има нещо, което казва: "Ако само имам достатъчно касети да слушам, нова книга или нова проповед, то аз ще получа силата." Това е плътта, която реагира във вас. Тя казва: "Опитай по-усърдно. Продължавай да се трудиш."

Не, не, не, не! Вие сте все още в Стария Завет. Той не е изпълнил своята цел и вие не сте влезли в Новия Завет. Трябва да се откажете от своята плът - без значение колко свят си мислите че сте. Може да сте на 80 с бели коси като моите и всеки да ви уважава. Но Бог познава сърцето ви. Дайте ми един час и аз ще открия плътта във вас. И вие го знаете и трябва да умрете.

Аз никога не съм изненадан от моята плът. Никога не съм изненадан когато дявола се опитва да слага нечестиви мисли в ума ми. Никога не съм изненадан от изкушенията, които той поставя пред мен. Плътта си е плът и винаги ще си остане плът. Плътта не може да бъде променена, освен чрез огъня на Святия Дух, който изпраща нов дух вместо стария дух. Нека да поговорим за Новия Завет.
Новият Завет Беше Сключен Преди Създанието на Света.


Бог Отец направи Новия Завет с Христос, а не с нас. Вече ви казах, че това е договор. Един договор трябва да има две страни способни да спазят споразуменията, които са направили помежду си.

Нека ви дам един пример: Вие решавате да продадете къщата си и идва някой, който казва: "Искам да купя вашата къща." И така, вия трябва да направите договор. Отивате в банката и казвате: "Ние искаме да направим договор, защото аз желая да продам къщата си на този човек. Моята къща струва 100 000 $." От банката питат човека: "Можете ли да спечелите 100 000$?" Той казва: "Разбира се." "Но бихте ли ни казали къде работите?" Той казва: "Всъщност, аз не работя, но се моля за работа." Тогава банката пита: "Колко пари имате в спестовната си сметка?" Той казва: "В интерес на истината аз нямам такава. Но аз имам добро сърце и ще работя в банката ви, ще мия прозорците, ще чистя пода, ще върша всичко. Аз ще се трудя!" Мислите ли, че би се сключил такъв договор? Банката ще каже: "Трябва да напуснете сградата! Вие няма никакви ресурси."

Ти не можеш да направиш Завет, ако не притежаваш необходимите ресурси. Защо Бог ще прави Завет с мен след като съм банкрутирал и нямам никакви ресурси. Ти казваш: "Господи, аз ще работя за спасението си, ще се моля, ще постя, ще правя всичко." Бог казва: "Това е мръсна дрипа за Мен. Всичките ти добри дела са мръсна дрипа. Покажи ми ресурсите си. Как мога да направя споразумение с теб? Ти не можеш да спазиш договора."

Договорът беше направен между Бог Отец и Исус преди създанието на света. Човекът беше все още само мисъл в Божия ум. Всяка част от този договор, всичките му договорености са открити в Писанията.

Нека ви дам един пример: Бащата казва на Сина: "Аз ще ти приготвя тяло." И ние знаем какво откри Святия Дух - че Бог приготви тяло за Сина Си. Когато си отидете у дома можете да прочетете 89 псалом. Там е записан разговора между Отец и Сина.

В моята църква имах един млад евангелизатор - много искрен човек. Веднъж той каза: "Когато Адам съгреши," - и той беше много образен - "Бог погледна надолу и видя това, Той гледаше от небесния балкон и сълзи потекоха в очите Му." Мисля, че в тоз момент евангелизатора забрави, че Бог е дух. "и Той се обърна към Своя Син Исус и каза: 'Имаме проблем. Трябва да направим нещо за това, иначе ще загубим цялото поколение, цялото човечество. Но какво да направим?' Исус каза: 'Татко, Аз ще отида и ще платя за греховете им!'"

Този план, това споразумение, този Завет бе направен преди дори света да беше сътворен. Когато Отец, Сина и Духа се съветваха и решиха да създадат човека със свободна воля и Божествен ум, с възможност да избере Бог или греха трябваше да има някакво споразумение. И това беше споразумението между Отец, Сина и Святия Дух.

Единственият начин да станем част от Завета е чрез вяра в Христос. Ние сме наследство на Христос и на всяко обещание, което Отец даде на Сина. Част от Завета беше това, което Исус каза: "Аз ще отида." Отец каза: "Аз ще ти дам Духа без мярка. Ти ще вършиш всичко, което ти кажа да правиш."

Исус изпълни всичко в Завета и ето какво бяха договореностите: "Когато едно от моите деца се заблуди и се отдели от стадото, (защото в Завета се споразумяха Той да бъде пастир) аз ще го потърся, Аз ще се грижа за тях, ще ги нося на ръце, няма да ги бия, няма да ги обвинявам, ще ги възстановя с любов." Писанието казва, че Той ще превърже сърцесъкрушените.

Всичко това беше там, в Завета, преди Исус да беше роден, преди света да беше роден, преди създаването на галактиките Исус вече беше се съгласил: "Аз няма да върша нищо друго, освен това, което ми кажеш. Ще уповавам на Теб навсякъде където отивам. Аз ще събера стадо, ще го пазя и ще го доведа при Тебе, Татко." Това, което Бог направи бе едно посвещение на това създание, което щеше да бъде родено.

Няма да разберете това, докато Святия Дух не ви помогне да го разберете, че във вечността Бог направи Завет. Той направи посвещение да ви пази от силата на дявола, да ви изкупи и да ви заведе у дома в слава. Това не беше случайно. Този план не беше измислен в последната минута. Това беше договор, който Бог направи преди още да бъдем създадени.

Когато това изпълни сърцето ви, вие започвате да говорите в сърцето си: "Бог е направил посвещение към мен. Той е направил посвещение от създанието на света към моята църква, към моите хора, към моето семейство.
Обещанията На Новия Завет Са Достъпни За Нас Днес, а не в Бъдещето!


Хората казват: "Завета не е за днес." Това е езика не диспенсационалистите в т.нар. "Библия на Скотланд". Аз не чета тази библия защото не съм диспенсационалист.

И ето защо Завета е бил пренебрегван - защото те казват, че е бил направен с Израел за Милениума. Вие не можете да повярвате в Новия Завет, не бихте могли да влезете в славата на тази истина докато не сте абсолютно убеден, че тя е за днес, за теб и за мен. И това е проблема.

Спомняте ли си Битие 32:29 - не отваряйте там, само чуйте какво се казва: "Няма да се именуваш вече Яков, но Израил." Това беше неговото духовно име. Бог положи духовно семе. Яков е естественото, Еврейско име. Вие знаете, че Израил е духовно име.

Библията казва: "Обаче не че е пропаднало Божието обещание, защото не всички ония са Израел, които са от Израел" (Рим. 9:6).

"Не е Юдеин този, който нарича себе си Юдеин, а този, който е Юдеин чрез Божия Дух" (Гал. 3:7).

"Тогава познайте че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада" (Рим. 9:8).

"Значи не чадата, родени по плът са Божии чада, но чадата, родени според обещанието се считат за потомство."

Тези, които вярват в Исус Христос са Божии деца. Те са потомството, те са част от Завета. Небесният Ерусалим е отоворен и е майка на всички нас.

Рим. 2:28, 29 : "Защото не е Юдеин оня, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно в плътта, но Юдеин е той, който е такъв вътрешно, и обрязване е това, което е на сърцето в дух, а не в буква."

Писанието казва за Исус, че Той получи по-превъзходно служение и стана посредник на по-добър Завет. Хора, трябва да разберете - това не е за Милениума. Това е доктрина за днес и ние сме я пропуснали.

Вие се чудите защо не е била проповядвана и казвате: "Исус проповядваше ли я?" О, да, Той я проповядваше. Той издигна Завета по време на пасхата и каза: "Това е кръвта на Моя Завет." И когато умря на кръста, Той каза: "Свърши се." И това, което казва сега е: "Скъпи, Татко, онова, което планирахме преди вечността, да пазя Твоите люде, да ги изкупя чрез кръвта, да ги предпазя от падане, да хвърля греховете им в морето на забравата - този план е завършен. Заветът е направен и сега той е факт." Новият Завет стана факт в момента, в който Исус умря.
Бог е Промислил Инструмент, Чрез Който Да се Справим С Греховете Си!


Децата на Израел бях в Египет и Бог им беше обещал да станат голям народ. Той не ги изпрати в робство и те влязоха в Египет под Авраамовия Завет, който обещаваше, че Бог щеше да бъде техен щит, че никой враг няма да ги победи. Някои хора казват, че е било пророкувано те да бъдат роби 400 години, и че чашата на беззаконието на Моав преляла. Но това беше изговорено единствено чрез предузнанието на Бога. То не беше предопределено, Израилтяните не бяха предопределени да се провалят пред Бог, те не бяха предопределени да бъдат роби. Не, те бяха под Завета на Авраам, защото Бог каза, че този Завет е за цялото потомство на Израел.

Исак се радваше за това, Яков каза, че е под този Завет. Когато Яков отиде в Египет той проповядва Завета на 70-те си потомци. Той каза: "Бог е бил мой щит." Но какво стана след това? Те забравиха Завета. Забравиха да го поучават. И ето защо хората се отдадоха на грях и се обърнаха към идолопоклонство.

И аз казвам същото нещо и днес: Много от хората във вашите църкви са същите като моите. Те не живеят в победа, а постоянно грешат и се покайват. Те са гладни за Бога, желаещи да ходят в святост, но на тях не им е бил даден инструмента.

Слушайте внимателно сега: Новият Завет няма нищо общо с някой - мъж или жена - който търси извинение за греха. Но някои Петдесятни проповедници се страхуват да проповядват този Завет. Те се боят, че той е далеч от Калвинизма и те проповядват суперкалвинизъм. Страхуват се, че ако го проповядват това ще доведе до липса на дисциплина в църквата.

Павел разбра риска от проповядване на благодат, защото много хора биха съгрешили за да докажат Божията благодат. Но това, което ви казвам е: Бог е снабдил инструмент. Той е снабдил истина за мъже, за жени, за вярващи, за пастири, за Християнските работници, които казват: "Искам да водя свят живот! Искам да съм отдаден на Бог." И Господ е дал този инструмент на църквата на Исус Христос. Той ни е дал чувство на сигурност.

И мисля, че тук е проблема. Това е проблема, в който аз съм израснал. Баща ми беше Петдесятен проповедник, дядо ми беше Петдесятен проповедник и аз израснах в голям страх, вина и осъждение. Бях учен, че ако извърша само един грях и тръбата засвири, аз няма да бъда грабнат. И затова аз се страхувах дори да слушам тромпет.

Когато бях на 10 години, веднъж си ходих по улицата и една група футболни запалянковци мина с автобус покрай мен. Един младеж се показа от прозореца и засвири с тромпет. Аз се вцепених. Казах си: "Славата идва. Сега ще умра и ще отида в ада."

Веднъж се върнах от училище и майка ми не беше в къщи. Тя винаги си беше в къщи, но този път я нямаше. Проверих всяка стая. Бях в паника. "Исус е дошъл и не ме е взел." За около час аз плаках: "Няма никаква надежда, ще отида в ада." След това майка ми се върна. "Къде беше?" Тя отвърна: "Какво има?" "Помислих си, че Исус е дошъл." Тя каза: "Никога не го забравяй, точно така ще бъде и тогава."

Неотдавна майка ми почина на 90 години. Аз я обичах с цялото си сърце, но нека ви кажа нещо. Последните 10 години от своя живот тя прекара в страх, плачейки "Не знам дали съм спасена." Беше изпълнена с вина, страх и осъждение.
Този Инструмент Не е Самоосъдение, а Разбиране На Завета, Който Бог е Направил с Нас!


Аз съм наблюдавал през годините мъже и жени, които живеят без да имат чувство за посвещението, което Бог е направил. И аз вярвам, че първия грях, който можете да извършите е да си мислите, че Бог се отказва от вас. Вие губите вяра само защото сте го провалили.

И ние като пастири носим смразяващ страх на събранията си. Там вече няма радост. Аз не проповядвам вечна сигурност. Аз мисля, че е възможно да похулите Божията благодат. Аз вярвам във вечната сигурност за вечния вярващ. И тази сутрин ви давам само преглед на Завета, който Бог е направил: да ви пази, да пази хората ви в бъдещите дни.

С тези думи ще завърша. Отворете на 89 псалом стихове от 26 до 36. Мисля че това е езика на Завета с който Давид говори за Исус Христос. Чуйте внимателно какво казва: "И заветът Ми ще бъде верен спрямо него. Също и потомството му ще направя да продължава до века. Чадата му ако оставят закона Ми и не ходят в съдбите Ми - ако престъпят повеленията Ми и не упазят заповедите Ми - тогава ще накажа с тояга престъпленията им и с бич беззаконията им." Господ казва: "Ако съгрешавате против Мене, Аз ще ви коригирам."

Аз знам как го прави Той. Първо те изобличава чрез Духа Си, после ще те плесне и накрая ще вземе тоягата и понякога ще я използва по гърба ти. Той ще се справи с греха в живота ни. Понякога отнема радостта. Той знае как да се оправя с децата си, но Той го прави с любов. Еремия каза: "Отнасяй се нежно с мен за да не бъда напълно обезкуражен."

Но чуйте обещанието тук - "Но милостта Си не ще оттегля от него, нито ще изневеря на верността Си. Няма да наруша Завета си, нито ще променя това, що е излязло от устните Ми.... Потомството му ще трае да века."

Това е потомството на Исус Христос, това сме ти и аз. Хора, аз съм проповядвал това послание на църквата в Ню Йорк за последните 3 години. То донесе повече радост от всички друго, което съм проповядвал в живота си. То е послание, което носи радост и мир в живота. Край на всякакви борби в плътта. Вместо това пълна почивка в Неговото вечно обещание. Бог е направил обещание към тебе, братко и сестро, и Той няма да те изостави. Ако се провалиш пред Него, Той няма да те изостави. Ако дойдеш в покаяние, застанеш върху Завета и вярваш в това, което казва че Той прави за теб - ти си на най-доброто място.

Няма значение колко си стар. Сега съм на 69 години и мисля, че едва сега започвам. Иска ми се да бях имал този мир преди години. Защото когато влезем в тази почивка ти не трябва да доказваш нищо пред някого. Можеш да видиш църква надолу по пътя, растяща до стотици и хиляди, а ти имаш едно малко събрание. Но ти не завиждаш, не се опитваш да се състезаваш. Ти имаш една цел в живота: "До Го познавам, да съм по-близо до Него." Защото човекът със силата е човекът с близко общение с Исус.

В нашата църква, и с това завършвам, ние нямаме никакви организационни събрания, освен във Вторник. Събираме се пет проповядващи пастири, няколко работници и се молим. Никакви планирания, само се молим: "Святи Душе, ще следваме Теб!" Не мислим какво другите църкви по света правят. Искаме само Исусовото присъствие. Никакви собствени планове, никаква компетентност. Ние искаме събрание, което разбира посвещението, което Бог е направил. Едно събрание, което ходи в това ново Божие обещание: "Аз ще ви направя да Ме познаете."

Един проповедник ми каза: "Библията казва: Изработвайте спасението си със страх и трепет." Прочетете следващия стих, "Аз ще ви направя да го желаете и да го извършите според волята Ми. Аз ще ви пазя от препъване. Аз ще ви дам чисто сърце. Аз ще отнема каменното сърце от вас. Аз ще положа страха Си в сърцата ви. Аз ще ви направя да ме следвате."

Новият Завет е "Аз ще, Аз ще,Аз ще." Старият Завет е "аз мога, аз ще го направя, аз ще успея." В Новият Завет Бог казва: "Аз ще понеса греховете ви."

Ако потърсите тази истина за Новия Завет, вие ще я откриете в цялата Библия. Погледнете псалом 51 и вижте какво казва Давид. "Сътвори в мене чисто сърце, възстанови ме." Нямаше нищо, което Давид можеше да направи, освен да се покае и да застане върху Божието обещание. "Измий ме, очисти ме, дай ми ново сърце, дай ми сърце с което да Те обичам. Тогава ще уча престъпниците, след като си извършил делото си в сърцето ми."

Нека накрая да ви кажа това: аз питах Господа как иска да завършим тези събрания. На моите евангелизационни походи съм проповядвал пред хиляди, точно както вчера вечерта пред пълната църква. И това е чудесно. Но моето сърце е за пастирите. Бил съм евангелизатор години наред, но когато бях млад пастир исках да имаше някой, който да положи тази истина в сърцето ми, когато бях изпълнен с вина, страх и осъждение. Винаги се опитвах да се сравнявам с някакъв стандарт. Винаги сравнявах себе си с другите. "Той е по-свят от мен. Той е по-праведен от мен." Когато ходех по улиците гладен за Бога, казвах: "Господи, аз никога няма да бъда свят." Никога не съм ходил в грях, но не съм се чувствал да съм достигнал Божия стандарт.

Проповядвал съм на 10, 15 ,20 000 души и когато се връщах у дома си казвах: "Аз имам най-злото сърце на света", защото толкова рядко се чувствах свят. Това е чудесно място, където можеш да бъдеш - да не се чувстваш свят. Но ти знаеш, че си свят. Чрез кръвта на Исус Христос ти си праведността на Христос. Няма значение как се чувстваш. Аз вече не слушам лъжите на дявола. Никой човек на света не може да бъде по-свят, защото има една святост, една праведност, единствената, която е приета от Бог - праведността на Исус Христос - чрез вяра в сърцето.

Всички са праведни. Някои може да са по-усърдни, някои може би имат по-голяма любов, но има само една святост, една праведност. И когато видя пророк и някой ми каже: "Този човек е най-святия в града." Аз само се усмихвам и си казвам: "Благодаря ти, Исусе, за праведността в сърцето ми." Аз не сравнявам себе си с никого и се чувствам толкова добре.

Искам след моите проповеди на тази конференция да си тръгвате радостни. Аз съм сигурен, че щом сте тук вие вече знаете как Святия Дух се справя с нашите грехове. Аз знам, че вие имате гладни сърца. Аз проповядвам и се моля - чрез силата на Святия Дух да бъде посадено семе в сърцата ви.

Новата ми книга е озаглавена "Новия Завет - разкрит!" Тя ще бъде публикувана тази година. Ние също обмисляме с моите приятели да я издадем на Румънски език. Ако я вземете и изучавате, гарантирам ви, че тя ще промени живота ви и ще донесе огромна радост в сърцата ви.

Братко и сестро, Бог те обича! Господ ми каза, че не бих могъл да дойда тук докато Той не положи в сърцето ми любовта си към вас. Аз не мога да ви изобличавам, дори не мога да ви поправям. Святият Дух каза, че това е Негова работа. Аз трябва да ви дам надежда и радост поради посвещението, което Бог е направил към вас. Каква огромна любов има Той. Аз чувствам Неговата любов на това място. Искам да се изправите и да се разходите наоколо, да прегърнете някой и да му кажете: "Аз те обича и аз знам, че Бог те обича. И сестрите нека да направят същото (без да се смесвате). Нека се възрадваме в Божията любов към Неговите хора.

Нека се молим първо: "Небесни Татко, открий тази истина на сърцата ни - Бог е направил посвещение към мен. Бог не ми е ядосан, Той не е ядосан на децата си. Ние сме част от Завета и Той ни е дал обещание, което ние приемаме сега. Прегърни ни сега. Насърчи нашите братя и сестри във великата Божия любов. Нека се обичаме един друг както Ти си ни възлюбил." Обърни се сега, братко и сестро и сподели тази любов с другите.


Използван с разрешение на World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Този материал е предназначен единствено за лична употреба и не се позволява публикуването му в други web страници. Lorain County Free-Net Chapel притежава изключителните права от World Challenge, Inc. да публикува тези послания в своята web страница. Можете свободно да  зареждате, копирате, печатате и размножавате тези послания, но без да ги публикувате на друго място в Интернет. Можете обаче да  включвате връзки към това място, които да водят до тези послания.


Обикновен Текстов Файл + Начална Българска Страница + Абонамент + Авторски Права + Многонационално Меню

Информация за Църквата на Таймс Скуеър | Информация за Нови Читатели


АВТОРСКИ ПРАВА/ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Този файл е единствено собственост на World Challenge. Не се позволява промяна или редактирането му по никакъв начин. Може да се размножава за разпространение единствено цял, безплатно. Всички копия на този файл трябва да съдържат бележките за авторски права [т.е., "Copyright © 1999 by World Challenge"]. Не се разрешава използването му за препродажба или за увеличаване продажбата на кой да е друг продукт без позволението на World Challenge. Това включва цялото му съдържание с изключение на няколко кратки цитата. Молим  за вашето уважение към: Copyright© 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA


Това място в Интернет се обслужва от
The Missing Link, Inc.®

Свързва Страдащи Младежи и Възрастни със Живото - Променящи Програми

Място в Web  - http://misslink.org

Църковно Място  - http://misslink.org/chapel2.html

Проповедите на Дейвид Уилкерсън от Църквата на Тайм Скуеър, Преведени на Много Езици http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel

North Central Ohio, U.S.A.

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Нашият уебмастър приема вашите коментари и предложения.

Тази страница беше обновена за последен път на 30 Октомври, 1999

Защо се Бави Съживлението/ "Помощ!"/ Какво Има Тук/ Спонсор/ Символ на Вярата/ Библейско Изучаване/ Около Пианото/ Бюлетини/ Библиотека/ Проповеди/