World Challenge Pulpit Series

Ходене в силата на Новия Завет


Обикновен Текстов Файл + Начална Българска Страница + Абонамент + Авторски Права + Многонационално Меню

От Дейвид Уилкерсън
15 Май, 1999
__________

В предишната си проповед споменах, как веднъж Бог ме повали в църквата за 45 минути и ми каза: "Този, който оправдава нечестивия и който осъжда праведния, и двамата са мерзост Господу." Ние сме призвани да поправяме светиите, но не сме призвани да ги осъждаме.

И това е един труден урок за научаване, особено ако сте дълбоко засягани от компромиса в църквата. Но аз бях силно предупреден от Святия Дух никога да не осъждам праведния и никога да не проповядвам проповед, която ще насърчи ходещите в компромис. И този въпрос не търпи отлагане. Когато заставам на амвона, аз трябва да изпитвам всяко послание, което проповядвам: Има ли в него успокоение за нечестивия, или осъждение за праведния? И двете са мерзост пред Господа.

Бог ме научи и на друг урок - никога да не помагам на работата на Святия Дух, когато Той осъжда някого. Веднъж проповядвах едно силно послание и хората излязоха отпред, плачейки. Аз толкова им съчувствах, че отидох при една млада жена, която цялата се тресеше, и казах: "Скъпа, всичко е наред. Исус те обича. Не е нужно да плачеш толкова много." И тогава Святият Дух каза: "Спри, не прекъсвай работата Ми. Ти предлагаш човешко състрадание, докато Аз все още не съм свършил с изобличението. Остави я сама. Позволи Ми да Си свърша работата." Когато бързаме да помагаме на хората, докато Святия Дух все още работи в тях, ние осуетяваме Неговата работа.

Нещо друго, което Святият Дух изработи в мен. Когато отидох в Ню Йорк Господ ми каза три неща, които трябваше да правя: "Почитай Израел" - и ние построихме на планината Ермон църква, която е една от най-големите евангелски църкви в Израел. Пастир там е един бивш актьор от Бродуей, който се ожени за еврейка. Преди няколко месеца аз водих службата по освещаването на църквата. Не беше валял дъжд от месеци. И докато проповядвах, аз казах: "На това място Илия призова огън от небето!". В същият момент се чу гръм, който разтърси мястото и заваля проливен дъжд. Бях шокиран от това невероятно дело на Святия Дух.

Второто нещо, което Господ ми каза да правя бе: "Общение всяка седмица." Всеки вторник ние се събираме за общение и никога не е скучно. Всяка седмица имаме толкова скъпоценно време заедно.

И следващото нещо, което ми каза бе: "Стой далеч от микрофона! Не се опитвай да манипулираш Святия Дух. Не се опитвай да предизвикваш нещата да се случват." Ако дойдете в нашата църква ще видите, че никой не използва микрофона през първия час - часът за хваление и поклонение. Ние никога не обявяваме кой ще проповядва, за да не идват хората заради човека, вместо заради Божието слово. Никой не знае кога аз ще проповядвам, защото сме пет пастири.

И нещо друго, което Той ми каза: "Никога не загубвай любовта към бедните." Аз имам един приятел - пастир на църквата "Бруклинска скиния". Той е един от най-известните пастири в града. Църквата му се състои от бедняци, хора от улицата - една чудесна църква. Години наред той беше човек с голяма любов. Но наскоро той ми сподели една история.

Било неделя и той трябвало да води пет служби. На последната служба бил толкова изтощен, че едва стоял на амвона. Към него се приближил един жалък алкохолик, чийто дъх бил толкова лош, че не можело да се говори с него лице в лице. Пастирът го попитал: "На улицата ли спиш?" Той отвърнал: "Да, спя по улиците. Аз съм алкохолик." Тогава пастирът бръкнал в джоба си, дал му някакви пари и казал: "Ето ти малко пари. Бог да те благослови."

Мъжът отговорил: "Аз не искам твоите пари. Аз дойдох тук, за да намеря Исус, а всичко, което ми предлагаш са пари. Ти се опитваш да ме разкараш, защото не искаш да говориш с мен."

Пастирът навел глава и започнал да плаче. Той казал: "Боже, прости ми. След всичките тези години аз съм загубил любовта към тези, които са в нужда." Протегнал се и прегърнал човека. Миризмата, която го заляла била ужасна. По-късно алкохоликът бил чудно променен, семейството му било възстановено и сега той е един от водачите на тази църква.

Моят приятел продължи: "Бог ми показа, че е толкова лесно да станеш много зает. Толкова е изморително да говориш на хората, че понякога изгубваш Божията любов." Това докосна сърцето ми.

Това са някои от нещата, които уча. Много от вас са пастири за по-дълго време от мен и сигурно вече сте научили тези уроци. Аз стоя далеч от микрофона в църквата и не се опитвам да предизвиквам нещата да се случват. Просто оставям събранието в ръцете на Святия Дух и Той уважава това. Понякога, ние като пастири водим хората, но Святия Дух въобще не е в контрол. Ние сме тези, кото са в контрол. Когато застанем отпред и ни се струва, че Бог не се движи по правилния начин, ние решаваме да заемем мястото на Святия Дух и започваме да задвижваме хората. Господ ми каза, че ако искам да имам църква, управлявана от Святия Дух, аз трябва да се отпусна спокойно и да кажа: "Господи, аз ти се доверявам. Ти изпращай Святия Дух, Ти извършвай делото и нека никаква плът да не управлява."

Нека се върнем отново на темата за Завета - как да ходим в силата на Завета. Надявам се, че когато напуснете тази конференция вие ще молите Святия Дух за пълно откровение на Новия Завет. Вчера научихме, че апостол Павел каза: "Бог ни е направил способни служители на Нов Завет." Това е послание, което ще промени тази нация. То ще промени живота ви, както е променило моя. Но откровението не може да дойде освен чрез силата и откровението на Святия Дух. Някои от вас може би не разбират пълната теология на Новия Завет, но вие живеете Новия Завет, защото Библията казва, че ако вършите Неговата воля ще разберете доктрината. Тези, които са наистина близки с Христос, които търсят Господа усърдно с цялото си сърце, те се радват на преимуществата на Новия Завет без да разбират напълно доктрината за него. Но аз вярвам, че ние трябва да сме способни да го проповядваме от нашите амвони.

Ако погледнете в Стария Завет, ще откриете много Божии хора, които когато преминаваха през трудности, винаги се облягаха на Завета. Те винаги гледаха на словото и обещанието на Завета. Вземете за пример Давид. Той каза: "Въпреки че домът ми се отвърна от Бога, Той е направил с мен вечен и сигурен Завет, касаещ всяка една област от живота ми." Той каза: "Да, аз не виждам онова, което Бог ми е обещал. В моя дом има проблеми, има неща, които не разбирам и преминавам през много трудни времена, но аз винаги се облягам на Завета." Той не се обаждаше на приятел, не гледаше никъде другаде, освен към Божието обещание. И това е целта на Новия Завет.
Бог Желае да ни Даде Обещанията на Завета в Лична Среща.


Нека ви дам друг пример. Яков бе изпратен в Падан Арам, за да си намери жена. Баща му Исаак беше много богат човек. Той притежаваше хиляди говеда, магарета, камили, слуги, защото беше наследил бащиното си богатство като първороден. Но въпреки това той изпрати сина си без никакви пари. Мисля, че един богат баща, осъзнавайки колко трудно е за един младеж да започне самостоятелен живот, би трябвало най-малко да му даде магаре за пътя или слуга, който да го придружи. Но Яков трябваше да пропътува пеш около 600 километра през опасни територии, където върлуваха диви зверове. Той имаше нужда от камила, храна и вода.

Нормално бе Исаак да каже на сина си: "Когато се ожениш ще трябва да започнеш самостоятелен живот. Ето ти пари, за да си купиш земя, малко добитък и т.н." Но на пръв поглед той го изпрати в абсолютна бедност. Яков каза: "Когато прекосих Йордан, единственото ми притежание бе тоягата ми" (Битие 32:10).

Всичко това събуди моя интерес. Аз имам четири деца, а Библията казва, че бащата трябва да се грижи за своите деца. Аз обичам децата си и бих жертвал всичко за тях. Аз се питах, защо Исаак, който живееше под Завета на своя баща Авраам, изпрати сина си без родителска помощ.

Но ако вие разбирате този Завет ще се съгласите, че той не го изпрати в бедност. Той го изпрати с благословение, много по-голямо от стада и богатства. Той му даде нещо по-скъпо от всичките пари, злато и сребро на земята.

Преди Яков да напусне бащиното си присъствие, Исаак вероятно го прегърна, положи ръцете си върху него и му даде благословението на баща си Авраам. Ето ги думите на Завета, които Исаак изговори към сина си: "Всемогъщият Бог да те благослови, да те направи плодовит, да те умножи и да ти даде благословението на Авраам" (Битие 41:52).

Яков беше чул за Завета, който Бог беше направил с дядо му и с баща му. Бог им беше казал: "Аз съм твой щит - нямаш нужда от друга защита. Никой враг не може да те нарани. Аз ще те благословя, Аз ще те помажа, Аз ще те пазя." Нищо друго, освен едно обещание.

Удивително е, че Исаак изпрати своя син като му даде нещо, от което той се нуждаеше повече от всичко друго: живот в увереност, вяра и упование във всемогъщия Бог. Думите "Бог Всемогъщи" бяха изговорени за първи път в Завета с Авраам - "Аз съм Бог Всемогъщ. Нямаш нужда от нищо друго. Аз съм твоя източник. Всичко е в Мен. Нямаш нужда от камили, лекар, стада, пари. Аз съм Бог Всемогъщи. Това е Заветът - ако ти повярваш, че Аз съм Бог Всемогъщ, Който ти обещавам това, и ако ти се довериш на това обещание, нищо няма да те нарани, нищо няма да те смути и Аз ще те благословя."

Едно е да чуеш това от дядо си и от баща си: "Ние нямахме нищо, но вярвахме, че Бог ще се погрижи за всичко", но съвсем друго е да го знаеш от личен опит. В началото Яков нямаше нищо друго, освен обещанието на Завета. Бог искаше той да има собствено преживяване. Не може да живееш върху историите на дядо си, на баща си или върху преживяванията на някой друг. Не може да живееш върху теология, ти трябва да имаш лична опитност.

И така Яков се отправи към Падан Арам. Вечерта той легна да спи в пустинята, като за възглавница му служеше един камък. И той имаше сън - една стълба към небето. И на върха на стълбата - стоеше Бог Всемогъщи, Пазителя на Завета. Яков получи своето лично преживяване. Бог му каза: "Аз съм Богът на дядо ти, Аз съм Богът на баща ти. И онова, което им обещах, Аз го обещавам и на теб - Аз съм твой щит, Аз съм твой водач, нямаш нужда от нищо друго. Ти си в безопасност всред тази пустиня. Аз ще ходя пред тебе и един ден ти ще се върнеш на това място и всяко място на което стъпиш Аз ти го давам." Нищо освен обещание. Алелуя!

Яков получи своето лично преживяване. Той не говореше вече за преживяванията на Авраам и Исаак. Когато след четиридесет години Бог го призова да се върне у дома, той имаше борба с всемогъщия Бог. Вярвам, че той срещна самия Исус Христос и борбата беше върху Завета: "Наистина ли вярваш, Яков, че Аз съм Бог Всемогъщ. Ти се страхуваш от брат си, страхуваш се от бъдещето".

Бог го върна обратно към вярата в Завета. Той каза: "Името ти не е вече Яков, а Израел." И Бог направи Яков да окуцее. Той не порази Израел, а Яков. Той засегна плътта. И от този ден нататък Яков ходеше накуцвайки.

Когато влезете в Новия Завет и излезете от делата на плътта, вие ще имате окуцяващо преживяване. Ще ходите куцайки, неспособни да правите нищо със собствени сили. Яков вече не можеше да прави нещата по същия начин, по който ги правеше преди. Той стана напълно зависим от Бог.

Когато ходеше, куцайки, вероятно хората го съжаляваха, но Яков казваше: "Това не е куцане, а Божието докосване в живота ми." И когато станете човек на молитвата, вие не се опитвате да решавате сами нещата, не се опитвате да манипулирате Бог. Вече не се опитвате да правите собствени планове. Това е преживяване на пълно окуцяване.
Нашата Църква Премина През Този Вид Преживяване.


Ние преживяхме това, след като Бог увеличи хората в нашата църква. Трябваше ни място за Библейско училище, а нямахме такова. Но точно до нашата църква имаше четири етажна сграда, която напълно отговаряше на нуждите ни. Нейният собственик беше евреин.

Аз отидох при него и го попитах за цената на сградата. Той поиска шест милиона за постройката плюс два милиона за някакви ненужни такси. Казах му: "Съжалявам, твърде скъпо е. Ако станете по-възприемчив, обадете ми се."

През следващите дни аз се опитах да намеря всеки възможен начин, за да купя тази сграда. Представих на Господа това, което бях направил и казах: "Господи, можем да направим това, това, това и това." Имах пет начина, по които мислех, че Бог можеше да го направи. Казах: "Боже, можеш да го направиш по един от тези начини. Ако питаш мен, направи го по този начин." Но Бог имаше свой начин. Той каза: "Забрави всичко това. Довери ми се напълно, защото Аз знам от какво се нуждаеш. Ако ти Ми се довериш, Аз ще извърша чудо. Аз се опитвам да те накарам да разбереш, че Аз искам да управлявам целия ти живот. Това не е твоята църква, това е Моята църква. И ако ти ще ходиш в Завет с Мен, ти трябва само да искаш, и после да почиваш. Остави Ме да действам сам. Не Ме карай да правя нещо, което може да не искам да правя. Не се моли против волята Ми."

И така аз забравих за сделката. Мина една година и някакси Бог се погрижи за недостатъчното място. Но един ден собственикът ми се обади и каза: "Мога да ви дам двата етажа. За третия вече съм подписал договор с голям медицински център." Ние се нуждаехме от трите етажа и аз отвърнах: "Аз се молих за твоята сграда и Бог ми каза, че ще ми се обадиш - и ти ми се обади. Но Бог ми каза също, че ние няма да купим сграда, освен ако не е цялата. Така че не мога да приема предложението ти".

Господ прошепна: "Какво чувстваш?" Отвърнах: "Мир, защото Ти си в контрол." Tогава Той продължи: "той ще ти се обади пак." След две седмици собственикът се обади и каза: "Говорих с хората от медицинския център и те се съгласиха да вземат партера. Сега вече можем да направим сделката." Но Господ ме предупреди: "Не бързай. Този човек е като акула във водата. Ще ти трябва най-добрият адвокат в Ню Йорк, защото ти не разбираш нищо. Аз ще ти намеря една 'голяма бяла акула', която ще се справи с него".

Святият Дух ме накара да се обадя на мой приятел - бизнесмен. Когато го попитах за неговия адвокат, той ми каза, че прозвището му било "голямата бяла акула". Той се удоволствал да печели подобни трудни сделки.

В уречения ден аз и моят адвокат застанахме пред евреина и неговия адвокат. Господ ми нашепна: "Стой мирен и си дръж устата затворена, защото не знаеш какво ще направя".

И така, евреинът започна: "Вече ви казах - искам шест милиона долара. Парите ми трябват. Държа също и на таксите." Моят адвокат отвърна: "Не! Пастирът няма да плати тези такси. Неговата църква не може да си го позволи." Евреинът отговори: "Това са условията - или ги приемате, или няма да има сделка." Моят адвокат си прибра нещата, каза "довиждане" и тръгна към вратата.

Аз си помислих: "Що за голяма бяла акула е тоя?" Тогава другият адвокат каза: "Върни се, върни се, върни се." И за два часа, адвокатът, който Бог ни даде, получи всичко, което бяхме му поръчали - и още. Излязох от там абсолютно удивен. Сега ние имаме пет аудитории с огромни екрани, които събират около две хиляди души, Библейско училище и най-добрите офиси в Ню Йорк. Всеки казва, че това е най-красивата сграда на Таймс Скуеър.

Няколко месеца по-късно еврейският собственик заболя от рак. Аз отидох да се моля за него и ние станахме приятели. Той ми каза: "Пасторе, ти си един от "най-изпечените" търговци в цял Ню Йорк." Аз му отговорих: "Ако знаеше само, че нищо не разбирам от тия работи. Но аз съм в Завет с моя Всемогъщ Бог." Бог иска да прави същото и за вас. Не се опитвайте да предизвиквате нещата.
Ние сме Наследници на Благословението на Авраам.


Апостол Павел ни казва: "Благословението на Авраам да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра" (Галатяни 3:14). На друго място той казва: "Бог, Който възкреси Служителя Си първо до вас Го изпрати, за да ви благослови..." (Деяния 3:26а).

И какво е благословението на Авраам за нас? "...като отвърне всеки от вас от нечестието ви" (Деяния 3:26б). Той, Всемогъщият Бог ще ви обърне, вие не се обръщате сами. Това е Новият Завет: "Аз, вашият Всемогъщ Бог, Който запазих Авраам от всичките му врагове, ще запазя и вас. Вашите врагове са демонични сили, похот и изкушения. Чрез Исус Христос Аз съм ви дал благословението на Авраам. Аз ще ви отвърна от греховете ви." Това е обещание. Всичко, което имаше Яков бе едно обещание. И Бог уважаваше Яков, защото той вярваше в Неговото обещание. Новият Завет е: "Аз ще ви дам ново сърце, Аз ще положа страха от Мене в сърцата ви."

През цялото си служение съм се опитвал да произведа страх от Бога в сърцето си, защото в Притчи се казва: "Страхът от Господа те отклонява от беззаконието". Отделих цяла една година от служението си по времето, когато проповядвах на хиляди. Аз прочетох всeки пуритански автор, който ми попадаше - Джон Оуен, Джон Уесли, Стоуни. Но все не успявах да произведа страха от Бога в сърцето си.

Но Бог казва: "Аз ще положа страха Си в сърцето ти." Това е акт на вяра. Аз трябваше да вярвам както Яков, защото нямах нищо друго, освен обещание "Аз ще ви очистя от беззаконията ви, ще ви отвърна от греховете ви". Исус каза: "Аз ще ви пазя от падане и ще ви представя непорочни пред престола.Аз ще ви дам ново сърце. Аз ще ви дам Божия Дух."

Това са все Заветни обещания. Ние ги проповядваме, ние ги четем, но ние не ги вярваме. Ние си имаме собствен начин да произведем страх от Бога. Опитваме се да го произведем в нашите събрания, но ако той не е основан върху вяра, ако не е чрез силата на Святия Дух, ако не е произведен от Святия Дух, той няма да устои. Това ще ви изтощи. Бог казва: "Без вяра не е възможно да сте Ми угодни."

Вярвам, че всички вие се молите за болни във вашите църкви. Но защо ние вярваме, че Бог може да изцели рак и всякакви подобни болести, а когато стане въпрос за борбите в нашата плът - алчност, похот или каквото и да е - нашата вяра се изпарява.
Не Можем да Ходим в Новия Завет без Вяра.


Новият Завет е основан на вяра. Бог каза: "Аз ви давам тези обещания. Това е целият смисъл на кръста." Аз се уморих и изтощих да се опитвам да угодя на Бога със собствените си сили. Когато се проварлях, аз казвах: "Господи, този път ще се моля повече, от колкото съм се молил през целия си живот". И понякога ние се стараем толкова много в молитвата и изучаването на Словото, че те се превръщат сами по себе си в дела на плътта. Това е така, защото ние се опитваме да имаме някакви взаимоотношения с Отец без вяра.

Много често, когато застана на амвона и съм прекарал два - три дни в молитва, аз си казвам: "Господи, Ти ще ме благословиш тази вечер. Сигурно ще слезеш и ще разтърсиш църквата. Аз съм платил цената за това."

Но на следващата седмица аз съм толкова зает, че нямам време да се моля колкото съм планирал. Аз се чувствам толкова слаб не съм изучавал Божието слово, не съм се молил. И когато се изправя на амвона, аз започвам да си мисля: "Господи, как ще ме благословиш тази вечер? Аз не съм се молил обичайните си два часа. Четох толкова много теология, че не ми остана време за Библията". Но Божията слава слиза и Той благославя всеки, а аз казвам: "Боже, как го направи без да го заслужавам?"

Когато Бог ме призова да бъда пастир в Ню Йорк, Той ми каза: "Искаш ли хората да излизат напред, да се покайват и спасяват?" Аз отвърнах: "Да! Искам да има спасени хора на всяка служба. Какво ще ми струва това, Господи? Каква е цената, която искаш?" Той отговори: "Нищо, освен вяра. Ти трябва да вярваш, че когато отправиш поканата за покаяние, Аз ще спазя Моето слово и хората ще откликнат."

По време на службата снощи, след като отправих заключителния призив, аз спорех със Святия Дух. Казах: "Господи, в Америка моята вяра действа. Аз викам наркоманите, алкохолиците и проститутките да дойдат отпред и те идват. Но ако тук кажа: "Всички алкохолици и наркомани да излязат отпред", никой няма да излезе и аз ще изглеждам като глупак. Но Бог ми каза: "Те са тук и ще дойдат. Трябва да го повярваш." Божията вяра дойде в сърцето ми и аз знаех, че те щяха да дойдат и вие видяхте, че дойдоха. Не се страхувайте да призовавате хората в своите църкви да излизат отпред. Направете стъпка на вяра в Бога.

Чуйте какво казва Заветът в Битие 28:13, 15: "Аз съм Господ Бог на бащата ти Авраама и Бог на Исаака ... ще те пазя където и да идеш и ще те върна пак в тая земя. Няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих." Пастирът на тази църква трябва да е имал видение за нещо, което Бог е обещал да направи. Иначе никога нямаше да построи тази сграда за толкова много хора. Имало е нещо Заветно във всичко това - един човек, който е стоял върху обещанието - "Аз няма да те оставя, докато не изпълня всичко, което ти обещах."

Чувствам, че Святия Дух ме води да кажа това на мнозина от вас Бог е казал неща, които иска на направи във вашия живот и служение. И някои от вас са се отказали, загубили са вярата си в това. Бог казва: "Върнете се към Завета чрез вяра. Аз няма да ви оставя, докато не извърша всичко, което съм ви обещал." На 69 години аз искам да ви кажа - всичко, което Бог ми е обещавал, Той го е извършвал. Нито една Негова дума не се е проваляла.
Ходенето в Новия Завет Не е Безпроблемно.


Жена ми е оперирана 28 пъти, от които 6 пъти за рак. Последната операция беше преди 7 години за рак на гърдата. Тъкмо я бях взел от болницата, когато телефона в колата ми звънна и разбрахме, че дъщеря ни Бони, която живее в Тексас, е болна от рак. Докторите казаха, че има само 30 процента шанс да оцелее, а другата ми дъщеря вече имаше рак. Те бяха наследили рака от майка си.

Жена ми просто се съкруши и започна да плаче. Тя каза: "Дейвид, какво става? Не пожертвахме ли всичко, за да дойдем и да служим в Ню Йорк? Не се ли стараем да живеем в святост?" Аз не бях ядосан на Бог, но също не разбирах.

Когато пристигнахме в болницата, докторите ни казаха, че са имплантирали в нея радиационно вещество и никой не можеше да влиза. Самите те носеха антирадиационни костюми.

Аз се качих на колата и карах дълго, докато стигнах едно осамотено място близо до мексиканската граница. Вървях сам за около два часа, плачейки към Бога: "Господи, не рабирам. Защо всички жени в семейството ми - съпругата ми и двете ми дъщери?" И дяволът ми нашепна: "Ще ги убия и трите". Вървях с километри и плачех: "Какво правиш? Това ли е Заветът?" И след два часа Святият Дух ми нашепна: "Вече готов ли си да слушаш?"

Той продължи: "Аз се опитвам да те накарам да оставиш в Моите ръце всяка област от твоя живот и семейство. Ако ще ходиш в Новия Завет, ти трябва да се откажеш от своя пълен контрол и да Ми се довериш, че Аз правя всичко с някаква цел.

Tвоята дъщеря има двама бащи - ти и Аз. Кой от нас двамата я обича повече?" Аз казах: "Ти, Господи." Той продължи: "Кой от нас двамата притежава властта да я изцели или да я прибере у дома?" Отвърнах: "Ти." Той каза: "Кой от двамата бащи знае как да направи най-доброто и за теб, и за нея?" Отговорих: "Ти."

Той добави: "Ето какво искам да направиш остави Бони изцяло на Мен. Жива или мъртва, от сега нататък за нея отговарям Аз. Не трябва да се молиш за нея повече, не очаквам от теб да просиш и да изискваш от Мен. От теб очаквам вяра, че Аз съм Твоя Баща. Аз съм се посветил на теб, посветил съм Собствения Си Син на теб. Просто я остави в ръцете Ми."

И точно там аз оставих жена си, дъщерите си Деби и Бони и двамата си синове проповедници в Божиите ръце - и Божият мир се изля в сърцето ми. Господ каза: "Никога през целия си живот не ги вземай от Моите ръце. Дай ми служението си. Не прави повече собствени планове. Аз знам какво правя. Аз никога няма да отнема Святия Си Дух от теб. Когато врагът връхлети като порой и дяволът се опита да те увери, че ще бъдеш победен от похот, Аз ще те държа. Аз ще те избавя, никакъв враг не може да те докосне, никой в църквата не може да те докосне. Не мисли повече за това, което човек може ти да направи. Новият Завет е пълна зависимост и упование в Твоя Баща без да взимаш нищо от Неговите ръце."

Аз оставих моята църква, оставих всичките си страхове относно своята плът. Ето защо вчера ви казах, че никога не съм изненадан от онова, което плътта се опитва да предлага. Може би сте нямали това преживявание което аз съм имал но аз съм стоял на амвона и докато съм проповядвал през ума ми са преминавали грозни ругатни. Дори най-святите мъже, които познавам са изпитвали същото.

Но Господ ми каза: "Стой спокойно. Чух вика ти за това. Това е твоята плът, но Моят Дух е в теб, не за да те осъди. Аз не съм ти дал дух на страх, но на любов, сила и себевладение." О, колко чудесен е този мир. Именно за него говори апостолът - да влезем в почивката, която остава за Божиите деца.

Наскоро имах проблеми със стомаха. Той кървеше и изпитвах такава болка, че си мислех, че ще умра. Започнах да взимам лекартсва, но ставах все по-зле. Но когато Бог ми разкри Своя Завет и оставих всичко в Неговите ръце, аз влязох в благословението на Авраам, защото благословението на Авраам беще включено в Новия Завет - че само Бог е мой щит, че Всемогъщия Бог ме обича. Той е направил този Завет с мен "Аз ще те пазя". И когато тази истина дойде в мен, аз бях изцелен. Вече не взимам лекарства. Сега мога да ям всичко и имам повече сила, от колкото когато бях на 35.

Сега искам да кажа няколко думи на пастирските съпруги и на служителките. Навсякъде където отивам Господ влага в сърцето ми да се моля за нашите сестри. Много често ние ставаме нечувствителни към борбите, през които те преминават. Те са наранявани дълбоко, преживяват нещата дълбоко в духа си и плачат. И аз искам всяка от вас да знае, че Господ не се опитва да ви осъди. Той не се опитва да сложи бреме в сърцето ви. Бог иска да ви даде увереност и мир, че Той ще отговори на молитвите ви и ще ви изцели. Дяволът няма да ви унищожи, но вие ще сте насърчени в Господа.

От времето когато разбрах, че ще идвам тук (вие знаете, че след 40 години проповядване аз имам доста проповеди - мога да проповядвам на всякаква тема) Бог ми нареди да говоря за Завета. Аз не съм експерт по този въпрос, но Бог ми даде обещание, предшествано от няколко инструкции. Аз не трябваше да ви карам да падате по лицата си, не биваше да ви изобличавам или поправям, нито пък да очаквам някакъв плачещ дух да обземе всеки от вас. Но аз трябваше да посея семе в сърцата ви и да ви донеса утеха, и вие да напуснетe това място чудесно насърчени от Святия Дух.

Аз нямах този вид любов към пастирите, от която се нуждаех, защото нито вие, нито аз сме способни на това. Аз съм по природа самотник и съм свикнал да бъда сам. Нямам много близки приятели и просто прекарвам времето си сам с Господа. Това не означава, че аз не обичам хората, защото аз съм пастир. Но Святият Дух положи Своята съвършена любов в сърцето ми към пастирите във Франция, Хърватско, Румъния, Украйна. И Бог ми каза ясно в сърцето - вие трябва да бъдете насърчени, че Бог е направил посвещение на вас и Той жадува да търсите лицето Му. Да имате интимна молитва и да искате Той да ви открие Новия Завет.

През следващата седмица четете Еремия 31 глава, изучавайте Евреи 8 глава. Ще го кажа още веднъж: Това е истината, това е посланието, което ще направи хората свободни от тяхното робство на вина, страх и объркване. То ще донесе радост в църквите ви.

Бих искал да ви кажа нещо от гледната точка на външен човек. Това е само наблюдение, защото вече чухте, че Бог ми каза да бъда внимателен и да не засягам никого. Аз усещам невероятно Божие присъствие по време на вашите химни и поклонение. Но младите хора във нацията ви искат радост, защото е имало толкова много скръб. Те искат живот и енергия. И ако дойдете в нашата църква в Ню Йорк, вие ще видите колко силна е радостта там. Ние пляскаме, викаме към Бога с пълен глас радваме се. И тази радост привлича хора от целия град с живота, който излъчва.

Казаха ми, че в някои от църквите ви хората се страхуват да пляскат с ръце, защото това напомняло за режима, който е бил доскоро в страната ви. Казвам всичко това за доброто на младите хора. Не трябва да позволяваме на дявола да отнема каквото и да е, написано в Библията, да отнема радостта от някой, който цял живот е живял в страх. Аз не казвам всичко това просто ей така. Ще ви кажа това, което вярвам, че Святия Дух вложи в сърцето ми: Бог иска да предизвика в църквите ви жертва на радост каквато не сте виждали досега. Най-малко на младежките ви събрания. Позволете им да пляскат с ръце и да се радват мощно. Това е единственото нещо. което ще ги крепи - радостта в Господа. Няма значение какво е ставало преди. Няма значение какви са порядките във вашите църкви.

Аз вярвам в силата на Святия Дух - не се страхувайте да дадете свобода на хората си да пляскат с ръце. На 5 места в Библията се казва да пляскаме с ръце и да правим радостен шум пред Господа. Святият Дух знае как да ни предпази от диви крясъци и глупости.

Моля ви да не приемате думите ми като задължение. Ако не сте съгласен с това, което казвам просто го забравете. Но в Америка искат съживление на всяка цена - всичко, което би напълнило църквите им. Затова сега вангелието на просперитета набира сили.
Не Допускайте Фалшивите Доктрини от Запада в Страната си.


Аз гледах видео касета от януарската конференция на Кенет Копланд, който е един от водещите проповедници на просперитета и аз не се страхувам да назова името му. Там те представиха нова доктрина, която гласи, че Святия Дух не може да извърши делото си в теб ако ти не преуспяваш. Също така ти не трябва да даваш на бедните, а на благословените, защото Бог благославя онези, които благославят благословените. Чух един от гостите проповедници да казва: "Ако вие давате на бедните, вие пропилявате парите си!" Не можах да повярвам на ушите си.

После стана друг проповедник и каза: "Аз съм дал 15 000 $ за куче. Вижте този пръстен - платих за него 32 000 $. Имам и огромна къща, но тя не е достатъчно голяма. Аз ще построя толкова голяма и скъпа къща, че цар Соломон би се радвал да живее в нея." И през цялото време докато проповядваше, бях свидетел на новия обичай - хората ставаха от местата си и пъхаха в джобовете му пари. Те си мислеха, че той е най-благословения човек и давайки на него, самите те щяха да бъдат благословени. Тогава той направи следното изявление: "Когато хората видят голямата ми къща, моя Ролс Ройс пред нея, те ще разберат, че има Бог на небето."

Това е абсолютно богохулство. И сега това идва към Европа. Тези хора идват тук и мнозина приемат тези глупости. Не допускайте в Румъния тези фалшиви съживления. Не трябва да ходите в Пенсакола, не трябва да ходите в Торонто. Това, което става в Торонто е пълна глупост. Реват като лъвове и лаят като кучета. Това не е Святия Дух, за Kойто чета в Библията си. Святият Дух ще ви смири, ще говори за определен грях в живота ви, ще ви даде товар за изгубените души. Те казват, че хиляди са били спасявани, но не вярвайте на това. Това са отпаднали християни, които са имали поредното емоционално преживяване. Много малко наитина са били спасени.

Не ви трябва нищо от Америка, нито от някоя друга страна. Вие имате скъпоценно изливане на Святия Дух във вашата страна. Не допускайте тези неща в църквите си. Дори в църквите от Асамблеи на Бога в Америка стотици пастири искат да напуснат движението, защото са приели тези глупости, всички тези доктрини "от Святия Дух."

Не ги допускайте тук. Вие, Божии мъже, верни войни на кръста, застанете срещу това и го изобличете. Това е капан на дявола, за да спре движението на Бог. През последните две години съм говорил на лидерите на Асамблеи на Бога, на духовния съвет на нашата църква. Предупредих ги през сълзи, че плода на това, което става сега е разделяне на църквите.

Вашата страна е една от малкото страни в цяла Европа, която е все още защитена и която не е била напълно залята от тези глупави американски проявления. Петдесятното движение няма да бъде съборено от външен натиск. Единственото нещо, което може да ви унищожи са тези фалшиви доктрини. Ако вие застанете здраво срещу тях, вие ще имате мощно движение на Святия Дух и ако някой иска да види истинско съживление, нека да дойде в Румъния.

Господа, аз излях сърцето си пред вас. И въпреки че не познавам мнозина от вас, аз усещам свидетелството на Святия Дух, че вие сте хора гладни за Бога, хора, които ще останат верни в бъдещите дни. Надявам се Бог да ме е използвал в малка степен, за да ви насърчи, за да имате Божията радост в сърцата си, когато излезете от тук и да сте уверени, че Бог ви обича. Той знае къде стоите сега, Той знае през какво преминавате и Той ще ви преведе. Той не гледа на лице и нито едно от обещанията, които ви е дал няма да пропадне.

Нека се молим: "Боже мой, моля се за моите братя и сестри. Моля се за Украйна, моля се за Румъния и всички околни страни. Благодаря Ти за това, което си направил. Ние не искаме да почиваме на миналото. Дай ни нов тласък, о Боже! И нека това съживление в Румъния бъде основано върху истината, а не върху проявления. Господи, Ти имаш власт да показваш всякакви проявления. Ние ти се доверяваме да вършиш това, което искаш, но знаем, че то ще бъде според Божието Слово. Постави Божието слово като меч около тази нация.

Запази Петдесятното движение чисто и свято. Положи Своя огън като стена около нас. Насърчи сега моите братя и сестри. Нека да знаят, че Бог е казал: "Аз съм с вас. Аз ще очистя сърцата ви. Аз ще ви дам откровение за Словото Си. Алелуя!"


Използван с разрешение на World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Този материал е предназначен единствено за лична употреба и не се позволява публикуването му в други web страници. Lorain County Free-Net Chapel притежава изключителните права от World Challenge, Inc. да публикува тези послания в своята web страница. Можете свободно да  зареждате, копирате, печатате и размножавате тези послания, но без да ги публикувате на друго място в Интернет. Можете обаче да  включвате връзки към това място, които да водят до тези послания.


Обикновен Текстов Файл + Начална Българска Страница + Абонамент + Авторски Права + Многонационално Меню

Информация за Църквата на Таймс Скуеър | Информация за Нови Читатели


АВТОРСКИ ПРАВА/ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Този файл е единствено собственост на World Challenge. Не се позволява промяна или редактирането му по никакъв начин. Може да се размножава за разпространение единствено цял, безплатно. Всички копия на този файл трябва да съдържат бележките за авторски права [т.е., "Copyright © 1999 by World Challenge"]. Не се разрешава използването му за препродажба или за увеличаване продажбата на кой да е друг продукт без позволението на World Challenge. Това включва цялото му съдържание с изключение на няколко кратки цитата. Молим  за вашето уважение към: Copyright© 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA


Това място в Интернет се обслужва от
The Missing Link, Inc.®

Свързва Страдащи Младежи и Възрастни със Живото - Променящи Програми

Място в Web  - http://misslink.org

Църковно Място  - http://misslink.org/chapel2.html

Проповедите на Дейвид Уилкерсън от Църквата на Тайм Скуеър, Преведени на Много Езици http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel

North Central Ohio, U.S.A.

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Нашият уебмастър приема вашите коментари и предложения.

Тази страница беше обновена за последен път на 16 Август, 2000

Защо се Бави Съживлението/ "Помощ!"/ Какво Има Тук/ Спонсор/ Символ на Вярата/ Библейско Изучаване/ Около Пианото/ Бюлетини/ Библиотека/ Проповеди/