Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Sisällisen ihmisen voima
(The Power of the Hidden Man)


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

David Wilkerson
Maaliskuu 12, 2001
__________

Kun Jeesus oli puhunut Vuorisaarnan, hänen kuuntelijansa istuivat syvässä kunnioituksessa häntä kohtaan. Raamattu sanoo: 'Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.' (Matt.7:28-29). Kreikankielen valtaa tarkoittava sana tässä jakeessa merkitsee 'taituruudella, voimalla, vapaasti; olla hallinnassa'. Jeesuksen kuuntelijat sanoivat itse asiassa: 'Tämä mies tietää mitä puhuu'.

Huomaa, että tämä jae ei vain kerro Kristuksen puhuvan 'vallalla, auktoriteetilla' vaan ennemmin 'niinkuin se, jolla valta on.' Me ajattelemme tällaisen puhumisen olevan kovaäänistä, paatoksellista - sellaista, josta näyttää, että kaikki on puhujan hallinnassa. Mutta Jumalan valtakunnassa valta on jotain aivan erilaista. Se on jotakin, joka sinulla on, eikä jotakin, jota vain puhut.

Se valta, jota Jeesus ilmensi, ravisteli koko uskonnollista järjestelmää. Juutalaisten johtajat tulivat hänen luokseen vaatien saada tietää, mistä hän oli saanut valtansa. 'Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan?' (Matt. 21:23). Jeesus ei vastannut heidän kysymykseensä vaan sanoi: 'Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen'. (ks. Matt. 21:24-27). Herramme tiesi, ettei hänen tarvinnut vastata paholaiselle mistä hän sai hengellisen valtansa.

Kristuksella ei ollut tätä valtaa ainoastaan saarnatessaan, vaan myös yli kaikkien saatanallisten voimien. Kun hän astui synagoogaan Kapernaumissa, hän kohtasi miehen, jossa oli riivaajahenki. Tämä henki huusi: 'Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? (Mark. 1:24).

Uskon, että tämä demonin huuto ilmaisee yhden Saatanan tärkeimmistä strategioista seurakuntaa vastaan. Kun paha henki kysyi Jeesukselta: 'Mitä sinulla on on meidän kanssamme tekemistä?', hän sanoo itse asiassa: 'Tämä asia ei kuulu sinulle. Se on minun ja tämän kuolleen Kapernaumin seurakunnan välinen asia. Kukaan ei ole kiinnittänyt huomiota tähän mieheen tähän asti. Hän on ollut tässä tilassa vuosia ja pastorit ovat päättäneet elää asian kanssa. Meillä on kodikas järjestely täällä, Jeesus. Se ei ole sinun asiasi. Mikset jättäisi meitä yksin?' Lyhyesti: Saatana koetteli Kristuksen valtaa.

Jeesus tiesi, ettei tämä synagooga tarvinnut saarnaa tai opetusta laista. Se ei tarvinnut kuinka-tehdä -seminaaria tai jotain jännää uutta ohjelmaa. Se tarvitsi henkilöä, jolla oli valta - jotain, joka voisi ajaa paholaisen heidän keskuudestaan ja puhdistaa sekä riivatun miehen että voimattoman seurakunnan.

Kristus käytti valtaansa tehdäkseen juuri tämän. Kirjoitukset sanovat: 'Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä." (1:25). Nykytermein sanottuna Jeesus sanoi: 'Ole hiljaa, paholainen, ja lähde täältä.' Ja Saatana lähti: ' Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä' (1:26). Jälleen kerran ihmiset ihmettelivät sanoen: "Mitä tämä on?... Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä" (1:27).

Jos Jeesuksen Kristuksen seurakunta milloinkaan tarvitsee hänen voimaansa ja valtaansa, sen aika on nyt. Minun mielestäni nykypäivän kristityissä on hyvin vähän hengellistä valtaa - saarnastuolissa tai kirkonpenkeissä. Sen seurauksena Saatana säännöllisesti tulee Jumalan huoneeseen ja pilaa sen kyvyttömäksi.

Jumalan ihmiset olivat samanlaisessa tilanteessa, kun Jeesus aloitti palvelutyönsä maan päällä. Seurakunta oli täynnä raajarikkoja, masentuneita ja demonien vallassa olevia ihmisiä. Pahat henget sokaisivat ihmisten silmiä, sulkivat heidän korviaan, kuihduttivat heidän jäsenensä, vaivasivat heitä pitalilla. Nämä henget valtasivat jopa lapsia heittäen heitä veteen, pyrkien hukuttamaan heidät.

Niinpä kysyt, missä olivat näiden kiusattujen laumojen paimenet? Jeesuksen mukaan he olivat kiireisiä ryöstäessään leskiä ja varastaessaan omilta vanhemmiltaan. Nämä miehet olivat huijareita, he rikastuivat köyhien kustannuksella, eivätkä osoittaneet sääliä leskiä ja orpoja kohtaan. He olivat tekopyhiä, haureellisia, silmät himoa täynnä. Kristus kutsui heitä kalkituiksi haudoiksi täynnä kuolleiden luita. Hän osoitti suoraan heihin ja sanoi: 'Te käärmeet, te kyykäärmeen sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?' (Matt. 23:33).

Samoin tänään seurakunta on täynnä haavoittavia, kuihtuneita, paholaisen kiusaamia ihmisiä. Miksi? Meillä on hyvin vähän hengellistä valtaa uhmata Saatanan hyökkäystä. Paholainen on jo tuonut omia vääriä kristuksiaan Jumalan huoneeseen - jumalattomia, aistillisia saarnaajia, jotka saarnaavat kuin valkeuden enkelit, niinkuin on ennustettu. Nämä miehet kääntävät seurakuntia hyvältä tuntuvaan pumpuliin, jossa syntiä ei koskaan mainita ja ihmisten omattunnot on tylsytetty.

Saatana on tuonut jopa oman musiikkinsa Jumalan huoneeseen. Jotkut seurakunnat sponsoroivat nykyään demonisesti inspiroituja punk-rock-konsertteja. Kristityt teinit parveilevat näihin tapahtumiin, joissa pää heiluu ja lavalta hypitään lapsijoukon sekaan ja törmäillään toisiin. Ja he tekevät sen kaiken pastoriensa siunaamina.

Annahan kun kysyn: ennen kuin Jeesus tuli esille, kenen puoleen paholaisen riivaamat ihmiset kääntyivät? Kaiken kaikkiaan nämä olivat uskonnollisia juutalaisia, Jumalan valittuja. Mihin pitaliset menivät saadakseen apua? Kenet isä etsi, kun hänen riivaajan valtaama poikansa heitti itseään tuleen? Kenen puoleen avionrikkojanaiset kääntyivät? Mihin seurakuntaan, kehen pastoriin?

Ajattele nyt kaikkia epätoivoisia vanhempia tänään, jotka istuvat hiljaa kirkossa murehtien poikiensa ja tyttäriensä tähden, joista on tullut huumeen orjia, alkoholisteja, raskaita ilman avioliittoa. Mitä nämä vanhemmat etsivät seurakunnasta? Haluavatko he huvituksia, hauskuutta, kymmenminuuttisia pikasaarnoja? Ei. He tarvitsevat jonkun, jolla on hengellistä valtaa tuodakseen heille toivon sanan.

Ajattele kaikkia kristittyjä aviopareja jotka ovat eroamaisillaan. Heidän maailmansa on kaatumassa. Heidän lapsensa ovat hämmentyneitä. Mitä nämä ihmiset etsivät Jumalan huoneesta? Hauskoja vitsejä? Hyvältä tuntuvaa sanomaa, joka kertoo, että heidän tilanteensa on kunnossa? Ei. He tarvitsevat hengellistä auktoriteettia, vapautusta, voimaa voittaa ongelmansa.

Kun talous romahtaa ja työpaikat menevät ja laskut kerääntyvät, mitä ihmiset tarvitsevat silloin? Olla osana nopeasti kasvavaa megaseurakuntaa? Sanomaa siitä, kuinka voisivat viettää vapaa-aikaansa? Ei. He tarvitsevat vastauksia. He tarvitsevat jonkun, jolla on valta ja joka voi selittää, mitä heidän ympärillään on tapahtumassa, jonkun, joka osaa tulkita ajan merkkejä. He tarvitsevat sanan taivaasta pitääkseen sydämensä ja mielensä Jumalan rauhassa.


Kenellä on hengellinen valta?


Saatana koettelee koko ajan niitä, jotka murehtivat ja rukoilevat Jumalan huoneen tilanteen puolesta. Hänen tarkoituksenaan on pitää asiat sellaisina, kuin ne nyt ovat. Niinpä hän kertoo Jumalan rukoileville palvelijoille samaa kuin Jeesukselle: 'Nämä ihmiset ovat tyytyneet tähän kodikkaaseen järjestelyyn. Niinpä - mitä se sinulle kuuluu? Miksi ottaa tämä tilanne henkilökohtaiseksi asiaksi? Tämä ei ole sinun taistelusi. Sinun pitäisi rukoilla omien ongelmiesi ja tarpeidesi puolesta. Jätä meidät rauhaan. Mene pois ja ylistä Jumalaa. Nauti elämästäsi.'

Mutta niitä, joilla on hengellistä valtaa, ei pelotella. He tietävät, että luopunut seurakunta on Jumalan huolenaihe. He kieltäytyvät katselemasta vieressä, kun paholainen tulee sisään ja valtaa alaa. Emme saa antaa Saatanan ryöstää, pettää ja varastaa Hänen kansaansa miten vain se tahtoo.

Katsoin hiljattain videonauhan jumalanpalveluksesta, jossa ihmiset nauroivat villisti ja tekivät eläimellisiä ääniä. Mitä paimen teki? Hän yritti olla äänekkäämpi - "Tukahduttaa" häiritsevät henget seurakunnastaan. Voitko kuvitella Jeesuksen toimivan tällä tavalla? Osaatko kuvitella hänen yrittävän huutaa saarnaa tuollaisen huutoverkoston yli? Ei. Jeesus näki, mitä tarvittiin ja hän otti tilanteet valtaansa.

Uskon, että nykypäivän seurakunta on räjähtämäisillään olevassa kriisissä hengellisen käskyvallan puuttuessa. Saan säännöllisesti puheluita pastoreilta ja vanhemmilta, jotka ovat hätääntyneitä lapsistaan. He valittavat: *Huomasin juuri, että lapseni on huumeen orja. Olen yrittänyt viedä häntä Teen Challengen kaltaiseen vieroitushoitoon, mutta hän ei tahdo. En tiedä, mitä teen.'

Sydämeni murtuu näiden vanhempien tähden. He ovat särkyneitä ja epätoivoisia löytääkseen todellista hengellistä valtaa, joka voisi johtaa todelliseen apuun. Kuitenkin - minun täytyy ihmetellä: missä hengellinen käskyvalta on heidän kodissaan? Minun mielestäni monet sellaiset vanhemmat ajattelevat, että he ovat avuttomia, vaikka eivät ole. Jollakulla perheessä täytyy olla voima ajaa paholainen ulos - ulos heidän lapsistaan ja talostaan. Sanon jokaiselle kärsivälle vanhemmalle: Sinun täytyy saada ote hengellisestä käskyvallasta itse. Vaikka lapsesi vaientaisi sinut, voit silti saada voimaa salaisessa rukouskammiossasi.

Voit sanoa vastaan: 'Mutta minä en ole Jeesus. Hän tuli maailmaan taivaallinen käskyvalta mukanaan'. Tosiasia on, että vaikka Jeesus olikin Jumala lihassa, hän kohtasi paholaisen ihmisenä, Hengen voimalla varustettuna ihmisenä. Hän ei taistellut Saatanaa vastaan millään muulla tasolla. Samoin Saatana aina kohtasi Kristuksen ihmisenä, vaikka tiesi, että tämä oli Jumalan poika. Riivaajakin tunsi samoin sanoessaan: 'Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen?' (Mark. 1:24) - puhuen ihmisolennolle, joka oli syntynyt tietyssä Israelin kaupungissa. Kuitenkin vaikka Kristus olikin lihaa ja verta oleva ihminen, hän ilmensi täyttä hengellistä valtaa kaiken demonisen voiman ylitse.

Voit myös ajatella: 'Jos minulla vain olisi tuollainen voima paholaisen ylitse. Mutta minulla ei ole tuon tyyppistä valtaa saada Saatana lähtemään.' Tämä ei ole totta. Jeesuksen opetuslapsilla oli tämä tietty voima: 'Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta' (Matt. 10:1). 'Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava' (Luuk. 10:19).

Apostoli Pietari oli lihaa ja verta niinkuin mekin. Silti hän ilmensi hengellistä valtaa paholaisen ylitse. Hän sanoi rammalle miehelle temppelin portilla: 'Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy' (Apt. 3:6) ja mies parantui. Tuon ajan uskonnolliset johtajat huomasivat tämän voiman Pietarissa. He kysyivät häneltä: 'Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?' (Johannes oli mukana) (Apt. 4:7).

Raamattu ei missään kerro, ettei tätä samaa voimaa olisi tarkoitettu myös meille tänä päivänä. Milloin Herra on sanonut seurakunnalleen: 'Olen auttanut sinua tähän asti. Nyt olet omillasi'? Millainen Jumala varustaisi voimalla kansansa erämaassa, kun he tarvitsivat sitä - varustaisi voimalla Israelin kuninkaat, Elian kaltaiset profeetat, ensimmäisen helluntain ihmisjoukot - ja sitten jättäisi voimattomaksi lopun ajan seurakuntansa, kun me tarvitsemme sitä enemmän kuin mikään muu sukupolvi?

Kirjoitusten mukaan Saatanan voima on kasvanut meidän päivinämme. '"..perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"' (Ilm 12:12). Miksi Jumala sallisi Saatanan hyökätä heikkoa, voimatonta ja puolustuskyvytöntä seurakuntaa vastaan? Jumalan kansa ei ole koskaan menettänyt pääsyä hänen taivaalliseen voimaansa.

Valitettavasti monilla kristityillä on vääristynyt käsitys hengellisestä vallasta. Tämä on totta erityisesti karismaattisissa piireissä. Tiedän, että on olemassa 'Voima' -kokoontumisia, joissa saarnaajat laskevat kätensä ihmisten päälle voidellakseen heitä hengellisellä käskyvallalla. Mutta kun vastaanottajat tulevat kotiin, heidän yrityksensä paholaista vastaan epäonnistuvat surkeasti. He päätyvät kysymään saman kysymyksen, jonka opetuslapset kysyivät Jeesukselta: 'Miksi me emme voineet ajaa ulos näitä henkiä?'

Et voi saada yliluonnollista voimaa sillä, että joku laskee kätensä päällesi. Se ei ole lahja. Se on elämäntapa, Jeesuksen seurassa kulkemista. Eikä kukaan, joka etsii tällaista valtaa, muutu äkkiä hengelliseksi voimakeskukseksi. Tosiasia on, että Jumala ojentaa taivaallisen käskyvaltansa sille, mitä Pietari kutsuu 'salassa olevaksi sydämen ihmiseksi, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa' (1. Piet. 3:4) (englanninkielinen raamatunkäännös eroaa vuoden 1938 käännökseemme nähden, vuoden 1776 suomalaisessa raamatunkäännöksessä kyseinen kohta kuuluu - ja vastaa paremmin alkuperäistä ajatusta: 'Vaan salainen ihminen ilman vikaa sydämessä').

Myös Paavali viittaa sisälliseen ihmiseen (Room 7:22), sanoen, että 'sisällinen [ihminen] kuitenkin päivä päivältä uudistuu' (2.Kor.4:16). Todellakin on olemassa kaksi 'minää' jokaisessa meissä: on sekä ulkoinen ihminen ja sisällinen, salassa oleva ihminen. Ulkoinen ihminen on aina esillä kaikkien nähtävissä. Mutta sisällisen ihmisen tuntee vain Jumala. Tämä sisällinen ihminen ei esitä itseään näkyvästi. Hän on siellä, missä kukaan muu ei voi nähdä sitä työtä, mitä hänessä tehdään. Ja Pyhä Henki tekee jatkuvasti työtään hänessä, vahvistaen ja valmistaen häntä vastaanottamaan todellisen hengellisen vallan.

Pietari kuvaa tätä kaksinaisuutta meissä antaen meille esimerkiksi tietynlaisen naisen. Tämä nainen on kaunistettu uusimmalla hiustyylillä ja kaikenlaisilla jalokivillä, renkailla, koruilla, ketjuilla. Hän elävä ja hengittävä esimerkki lihaan vetoavasta lihasta.

Selvää on, että Pietari puhuu tässä luopuneesta seurakunnasta. Tämä seurakunta toimii lihassa perustaen kaiken ulkonaiseen olemukseen. Sillä ei ole sisäistä pyhyyttä ja siksi ei myöskään todellista auktoriteettia. Valitettavasti monet kristityt ovat mieltyneet tällaiseen seurakuntaan. He ovat vaikuttuneita huomiota herättävistä tilaisuuksista, jotka eivät tuo esille lainkaan Jumalan kirkkautta.

Älä ymmärrä väärin: Pietari ei pyydä kristittyä naista heittämään pois kauneudenhoitovälineitään. Pikemminkin hän sanoo: 'Jos haluat hengellistä valtaa, lopeta vaikutuksen tekeminen muihin sillä, kuinka toimit. Keskity sen sijaan salaiseen ihmiseen. Tämä on ainoa tapa saada Kristuksen käskyvalta.'


Salainen sydämen ihminen
paastoaa ja rukoilee


Kun opetuslapset olivat avuttomia vihollista vastaan, Jeesus kertoi heille että voima Saatanan ylitse tulisi vain rukouksella ja paastolla. Miksi näin? Uskon syyn olevan se, että Herra haluaa aikaa tehdä työtään sisäisessä ihmisessämme. Hän haluaa sydämemme olevan täysin virittyneinä Häneen. Emme yksinkertaisesti voi saada mitään valtaa, ellei meillä ole tapana olla yhteydessä Häneen.

Kuinka voimme olettaa, että voimme ajaa Saatanan ulos kirkoistamme, kodeistamme, ongelmiin joutuneista lapsistamme, jos emme rukoile? Kuinka vanhemmat voivat olettaa Jumalan varustavan heitä hengellisellä käskyvallalla, kun he riitelevät, tappelevat ja juoruavat lastensa edessä? Kuinka he voivat olettaa omistavansa auktoriteetin, kun he menevät juomaan ja sitten raivostuvat saadessaan selville, että heidän lapsensa polttavat pilveä?

Jeesus saattoi rohkeasti sanoa: 'Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään' (Joh. 14:30). Jos et voi sanoa tätä, pysyt voimattomana - ja Saatana juoksee kotonasi valloillaan.

Pietari antaa meille avaimen hengelliseen valtaan. Hän kirjoittaa: 'Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin (1. Piet. 3:1). Sana "vaellus" tässä tarkoittaa elämäntapaa tai käyttäytymistä. Uskon, että Pietari puhuu tässä Kristuksen morsiamesta - tässä kuvataan sellaista vaimoa, jolla on todellinen hengellinen valta.

Tämä nainen alistuu miehelleen koska Raamattu käskee niin. Koska hän alistuu Jumalan sanan ohjaukseen, hänen sisällinen ihmisensä muotoutuu Hänen taivaallisen kuvansa kaltaiseksi. Pietari viittaa, että tällaisen nainen ei tarvitse nalkuttaa tai saarnata aviomiehelleen. Hän kykenee voittamaan tämän Kristukselle sanomatta sanaakaan. Kuinka? Hänen todistuksensa on hänen puhuttelevassa hiljaisuudessaan ja Jumalan mielen mukaisen vaelluksen voimassa.

Tämän naisen aviomies voi olla inhottava ja lannistava. Vaimon täytyy ehkä purra kieltään ajoittain. Mutta koska hän on alistuneena - Jumalan Sanalle ja toisaalta aviomiehelleen - hän saa hengellistä valtaa päivä päivältä enemmän. Hänessä vapautuu sellaista suurta voimaa, joka kasvattaa hänen valtaansa tuohon vihollisen otteeseen hänen aviomiehestään.

Voi olla. että tämän naisen lähimmäinenkin on uskova vaimo. Myös hän rukoilee uskollisesti hänen pelastumattoman aviomiehensä puolesta. Mutta sen sijaan, että hän luottaisi oman jumalallisen vaelluksensa todistukseen, hän painostaa puolisoaan. Hän siteeraa Raamattua hänelle, kerjää häntä mukaan seurakuntaan ja väittelee hänen kanssaan. Valitettavasti tämä nainen on voimaton. Hän on jo menettänyt kaiken hengellisen valtansa, koska hän on ottanut johtajuuden kodissaan aviomieheltään.

Sanon kaikille tällaisille naisille: älä yritä todistaa aviomiehellesi, äläkä yritä pitää rukouskokouksia kodissasi. Jos et ole aviopuolisollesi alamainen, sinulla ei ole voimaa auttaa ketään. Olet menettänyt kaiken hengellisen voiman, koska et enää ole Jumalan Sanan hallinnassa.

Te naimattomat, oletteko alamaisia Jumalan mielen mukaisille paimenillenne? Ja te pastorit, oletteko Jumalan Sanan - ja ympärillänne olevien hengellisten vanhimpien ohjauksessa? Kerron teille: kenelläkään ei ole hallintavaltaa ennenkuin hän itse on myös sen alla. Hengellinen valta tulee morsiamelle vain kun hän vaeltaa Jumalan Sanan ohjauksessa.


Valta ja voima viittaavat väkevyyteen:
johonkin, jonka ajattelemme
olevan äänekästä ja salamoivaa


Useimmat meistä samastavat voiman johonkin näkyvään, salamoivaan ja maata järisyttävään. Tämä ei ole totta hengellisestä vallasta puhuttaessa. Pietari sanoo, että Jumala varustaa hengellisellä vallalla salassa olevan sydämen ihmisen tietyn luonteenominaisuuden tähden. '..vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hilljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis' (1. Piet 3:4).

Kreikankielinen ilmaisu tässä merkitsee 'Nöyrää ja hiljaista, turmeltumatonta henkeä'. Tällainen henki on immuuni rappiolle ja kaikelle turmelukselle. Ja sillä on suuri arvo Herramme silmissä. Löydämme saman kreikankielisen ilmaisun Mark 14:3:ssa, kun eräs nainen rikkoi alabasteripullon, joka oli täynnä nardusvoidetta ja vuodatti voiteen Jeesuksen päähän. Myös tätä voidetta kutsuttiin myös 'kallisarvoiseksi'. Yksinkertaisesti sanottuna, sillä luonteen ominaisuudella, jota Pietari kuvailee, on taivaallinen tuoksu. Ja se on valmistettu turmeltumattomista ainesosista.

Tämä erityinen luonteen ominaisuus - nöyrä ja hiljainen henki - on kaiken hengellisen käskyvallan lähde. Mutta älä käsitä väärin: se ei ole jotain sellaista, jota voidaan viljellä sielussa. Se on ennemmin eräänlaista voimaa taivaasta, joka tarttuu tuohon sisäiseen ihmiseen, tuottaen puhtaan ja turmeltumattoman nöyryyden ja hiljaisuuden hengen. Eikä tämä luonteen ominaisuus ole pelkästään naisia varten. Pietari jatkaa: "Samoin te, miehet" (1Piet. 3:8), ja "olkaa kaikki yksimielisiä" (3:8). Hän kohdistaa tämän opetuksensa Kristuksen koko ruumiille.

Se kreikan kielen sana, jota Pietari käyttää nöyryydestä, tarkoittaa lempeyttä. Ja se sana, jota käytetään hiljaisuudesta, merkitsee turvallista ja häiriintymätöntä. Pietari puhuu sellaisesta sydämestä, joka on aina rauhassa, omassa asemassaan Kristuksessa. Sellaisella sydämellä on todellista hengellistä käskyvaltaa.

Tällainen tietenkin on täysin vastoin kaikkia maailman filosofioita vallasta ja voimasta. Maailma sanoo meille: "Varmista selustasi. Käytä valtaa pelotteluun. Katso silmiin, käytä elekieltä ja paina toiset katseellasi maan rakoon. Aseta omat tarpeesi etusijalle." Tällainen asenne heijastuu esimerkiksi tämän päivän musiikkilevyjen kansitaiteessa. Bändien jäsenet esittävät vihaisia ja ilkeitä - "maahan siitä!". Heidän mielestään sellainen esiintyminen kuvaa valtaa.

Meidän asenteemme uskovina on täysin erilainen. Me tavoittelemme valtaa ja voimaa yhtä tarkoitusta varten: saadaksemme saatanan väistymään. Me tahdomme olla kykeneviä vastustamaan sen hyökkäyksiä elämässämme, seurakunnassamme ja perheessämme. Ja meidän täytyy tiedostaa, että ellei salaisessa ihmisessämme ole nöyryyden ja hiljaisuuden henkeä, meillä ei ole todellista voimaa.

Daavid kirjoittaa: "Sinun oikea kätesi minua tukee; sinun laupeutesi tekee minut suureksi" (Psalmi 18:35). Tuo sanonta "tekee minut suureksi" tarkoittaa tässä kohdassa "lisää ylenmäärin armoani toisia kohtaan". Daavid ilmoittaa siis: "Herra, sinun lempeytesi minua kohtaan on lisännyt minun omaa kykyäni armahtaa."

Ajattelepa, mitä Daavid sanoo tässä. Tämä kuningas oli epäillyt Jumalan uskollisuutta Israelia kohtaan. Hän oli tehnyt aviorikoksen. Hän oli jopa murhauttanut miehen salatakseen oman syntinsä. Silti Herra osoitti Daavidille uskomatonta armoa ja anteeksiantamusta.

Daavid musertui siitä, kuinka lempeä ja rakastava Jumala oli hänelle tämän kauhean kauden aikana. Ja nyt hän sanoi: "Herra on kohdellut minua niin hellästi. Kuinka minä voisin milloinkaan olla ankara kenellekään, joka käy läpi sitä, minkä minä sain kestää? Jumalan armo minua kohtaan on avartanut sydäntäni. Tahdon nyt osoittaa hellyyttä toisille - puolisolleni, lapsilleni ja kaikille."


Vaellat hengellisessä
käskyvallassa sillä hetkellä,
kun kaikki paholaisen
pelkosi katoaa.


Daavid julistaa: '...en pelkäisi mitään pahaa' (Ps. 23:4). Hän puhuu tässä sellaisesta hiljaisesta ja rauhallisesta hengestä, jota Pietari kuvaa. Daavidin salainen ihminen pysyi paikallaan ja häiriintymättä sydämessään välittämättä siitä, mitä Saatana toisi hänen eteensä. Miksi? Hän oli lepäsi täysin siinä, että Jumala on uskollinen täyttämään sanansa.

Daavid saattoi sanoa: 'Olen saanut ilmestyksen Isäni rakkaudesta ja kärsivällisyydestä minua kohtaan. Siksi en hyväksy enää mitään paholaisen valheita. Tiedän parempaa kuin kuunnella häntä enempää, sillä Pyhä Henki on opettanut minua. Tulkoon ongelmien myrskyt, demonit raivotkoon, nouskoot viholliset joka puolella. Tulkoon sairaudet ja jopa kuolema katsomaan minua suoraan silmiin. Sydämeni on levossa, koska tiedän, että kaikki on Isäni kädessä - ja Hän tekee kaiken parhaakseni.'

Sitävastoin käsiä puristelevilla kristityillä ei ole valtaa. Kaikki, mitä he ajattelevat on: 'Miksi Jumala sallisi tämän tapahtua? Mihin olen menossa?' Heidän elämänsä on täynnä kaaosta, pelkoa ja napinaa, koska he ovat menettäneet kaikki voimavaransa. He eivät ole välittäneet kätkeä Jumalan sanaa sydämiinsä niin, etteivät he kykene kääntymään sen puoleen hädän hetkellä.

Ainoa vanhurskaus joka pelottaa Saatanan pois on uskon vanhurskaus. 'Vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti' (Jesaja 32:17). Et voi vastustaa paholaista vain siksi, ettet enää juo tai käytä huumeita. Voit elää täysin kokonaisen 'pitää tehdä ja ei saa' -luettelon mukaan, mutta se ei ole lainkaan Jumalan vanhurskautta. Vanhurskaus on sitä, että uskotaan Jumalan sanojen olevan totta ja sitä, että annat elämäsi sille. Se on niin yksinkertaista.

Et ole täysin vanhurskas ennenkuin uskot Jeesuksen veren ehdottomaan voimaan puhdistaa sielusi. Jotkut tuntemistani Kristuksen palavimmista todistajista eivät ole koskaan kokeneet anteeksiantamusta. He ovat aina vakuuttuneita, että Jumala on vihainen heille.

Kun Jesaja sanoo 'vanhurskauden vaikutus [on] lepo ja turvallisuus iankaikkisesti', hebreankielinen sana 'turvallisuus' tarkoittaa luottamusta. Yksinkertaisesti: usko Jumalan anteeksantamuksen lupaukseen tuottaa meissä lujan luottamuksen. Voimme joutua suuriinkin kiusauksiin, mutta tiedämme, että Jeesus tekee työtään meissä. Ja Raamattu sanoo, että Hän on uskollinen ja valmistaa meille pääsyn voidaksemme kestää kiusauksen (Ks. 1. Kor. 10:13).

Lyhyesti sanottuna hengellinen valta on tätä: Vaellan täysin vakuuttuneena Jumalan sanan luotettavuuteen. Teen, mitä se sanoo alistuen jokaiselle käskylle. Uskoni Hänen sanaansa vie sydämeni lepoon. Saatana ei voi enää viipyä läsnäolossani. Minun tarvitsee pelkästään sanoa: 'Herra nuhdelkoon sinua, Saatana', ja hän menee pois.

Rakas pyhä, sinun ei tarvitse elää tuomion alla enää. Olet saanut anteeksi. Sinua koulutetaan ja kypsytetään Jumalan armossa ja laupeudessa. Opit kasvattaaan sisäistä ihmistäsi. Lopulta luotat jokaisessa kriisissä Hänen sanaansa sinulle. Tämä antaa sinulle kaiken hengellisen käskyvallan.

___
Julkaisulupa World Challenge 'eltä, P.O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Kirkon Ilmoituksia | Tietoja Uusille Lukijoille


Tekstitiedosto + Suomenkielinen valikko + Kotisivu + Tilaa + Tekijäoikeudet + Cover Letter

KOPIOINTI- /JULKAISURAJOITUKSIA:
Tämä tiedosto kuuluu kokonaisuudessaan World Challengelle. Sitä ei saa muuttaa sisällöltään millään tavalla. Se voidaan julkaista vain kokonaisuudessaan ilmaisjakeluun. Kaikkissa toisinnoissa tästä julkaisusta tulee olla copyright maininta (esim. "Copyright © 2003 World Challengen luvalla") Tiedostoa ei saa käyttää ilman World Challengen lupaa jälleen myyntiin tai jonkin muun julkaisun edistämiseksi kaupallisesti. Tämä sisältää koko materiaalin lukuunottamatta joitakin pieniä lainauksia. Lisää seuraava maininta lähdekirjallisuuteen: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.

Tämä materiaali on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista muilla nettisivuilla. The Lorain County Free-Net Chapelilla on yksinoikeus julkaista näitä saarnoja nettisivuillaan World Challenge Inc.'in luvalla. Voit vapaasti kopioida netiltä, painaa ja jakaa tätä materiaalia, kunhan et julkaise sitä internetillä muilla sivuilla. Voit kuitenkin laittaa linkit viitteenä nähin saarnoihin.


Tämä Internet-sivu on
The Missing Link, Inc.®
joka tarjoaa vaikeuksissa oleville nuorille ja aikuisille elämää mahdollisuuden muutokseen.
Kotisivu - misslink.org
Kappeli - misslink.org/chapel2.html
David Wilkersonin World Challenge Saarnasarjojen monikielinen Internet-sivu
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
Det nordlige central Ohio, U.S.A.

ALKUUN

Webmaster tarvitsee kommentejasi ja ideoitasi
jotta tämä palvelu toimisi mahdollisimman hyvin.
Kerro meille, ellei kaikki toimi, kuten pitäisi.
Vain siten saamme tiedon siitä!
Viimeksi päivitetty 28.6.2003

Miksi Herätys Viipyy/ "Apua!"/ Mitä tässä on/ Kannattaja/ Uskon Tunnustus/ Raamatun Tutkiminen
Pianon äärellä/ Ilmoitustaulu/ Kirjasto/ Kotisivu/ Suomenkielinen valikko/ Saarnatuolisarjat