Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

--- To av Meg ---

- Kampen mot synden -


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Prekenserie i 7 deler
av David Wilkerson
1995
_____________

Jeg trodde at måten å få seier over synd på var å studere opprinnelsen til synden. Med andre ord, hvor kommer synden fra, og hvordan ble jeg smittet av den? Men hvilken lang og innviklet studie det er. Det er en heller komplisert historie om en stjernekrig som skjedde før jeg ble født, da sjefsengelen Lucifer ledet en hær av en tredjedel av englene i et opprør.

Syndens opprinnelse har å gjøre med at mennesket er født med en fri vilje, inkludert alternativet til å begå ondskap. Det har å gjøre med at Satan brakte dette alternativet frem for Evas oppmerksomhet, den første kvinne i skapelsen. Det har å gjøre med at både Adam og Eva fikk sine øyne åpnet for den indre kampen som de hadde stiftet bekjennskap med i sine kropper og sinn. Hvordan synden ble overført fra Adam til resten av menneskeslekten er en annen av disse teologiske problemene som stadig blir diskutert.

Jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle prøve å lokalisere opprinnelsen til Adams synd. Jeg er mere opptatt med min egen kamp. En person som er angrepet av kreft er ikke opptatt av å begynne en studie omkring hvor kreften har sin opprinnelse. Han ønsker ganske enkelt en behandling for sin egen sykdom. Det er sant at legen burde forstå årsaken til sykdommen for å kunne finne en behandling. Men den kroppen som er rammet er mere opptatt av øyeblikkelig hjelp.

Jeg spurte ganske enkelt den Hellige Ånd om å vise meg hvordan jeg på en ærlig måte kunne ta meg av det onde som akkurat nå er tilstede i meg. For meg spiller det ingen rolle hvor det kom fra, hvordan det oppsto, eller hvordan det kom inn i mitt sinn - alt jeg vet er at det er der, at jeg ikke ønsker at det skal dominere meg og at jeg trenger hjelp for å seire over det. Jeg ba Gud om å vise meg svaret på en enkel måte som jeg kunne forstå. I barnlig tro har jeg snublet over tre absolutter som har åpnet mitt sinn for et nytt liv i frihet fra syndens herredømme. De er nøklene til min seier over syndens bedrag. Hvis du også søker sann frihet så studer disse absoluttene nøye.


Bibelen sier:

"Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd." (Rom. 3:9)

Er noen mennesker bedre enn andre? Er normale bedre enn homoseksuelle? Er totalavholdsfolk bedre enn drankere? Er trofaste ektemenn bedre enn sine utro naboer? Bibelen setter standarden klart, en gang for alle. INGEN ER USKYLDIG. Vi har alle syndet.

"som det står skrevet: Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste." (Rom. 3:10-12)

Bibelen sparer ikke på ord i beskrivelsen av hva som bor i hjertene til den syndige menneskeslekten. Det er et velkjent og stygt bilde. Det som er i menneskets hjerte kommer ut av dets munn.

"Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Gudsfrykt er det ikke for deres øyne." (Rom. 3:13-18)

Det er veldig viktig hvordan jeg ser på min egen synd. Bibelen sier at jeg er en løgner og at jeg skryter av at det ikke er noen synd i meg. Den eneste måten jeg kan nå Gud på, er først å nå dypt inn i mitt egen hjerte og dra ut alle de stygge, onde tingene som er gjemt der og la Hans lys avsløre det alt sammen.

Bibelen sier:

"Fra fotsåle til hode er ingenting helt. Her er bare sår, skrammer og åpne sår." (Jes. 1:6).

Synd er en sykdom som forurenser hver eneste del av vår kropp og vårt sinn.

Bibelen sier at hjertet mitt er:

"svikefult, mer enn noe annet, det kan ikke leges." (Jer. 17:9)

Hvorfor er det da slik at vi ikke betrakter vår synd som så ond og farlig, og hvorfor lager vi unnskyldninger for den?

Vi går rundt og lurer oss selv inn i den troen at synden ikke er riktig så syndig som Gud sier at den er, og at vi ikke er riktig så ille som vi i virkeligheten er. Vi dikter opp en rekke glatte ord og ulne fraser som er beregnet på å bortforklare syndens fordervelse.

Synden presenterer seg sjelden for oss i sin sanne skikkelse; den kommer ikke direkte til oss og sier: "Jeg er din dødelige fiende, jeg er i ferd med å bedra deg, ødelegge deg og sende deg til helvete."

Istedet kommer synden til oss i en engels skikkelse med et kyss, en utstrakt arm, et smigrende ord. Synden ser sjelden ut som synd til å begynne med. Men selv om du kler synden i glatte ord kan du ikke forandre dens karakter.

Den tolerante og liberale teologien som blir presset på folk idag er en moderne pest som ikke en gang kan trøste dem som forkynner den. Vi har alt for mange falske profeter rundt om på talerstolene som er dyktige forførere. De prøver å gi forlatelse fra synden ved å male over den med en grå pensel. For dem er det ingen som har rett, og ingen som har feil. Alle blir frelst, Gud elsker alle, synd er bare uvennlighet eller hat mot din neste.

Men disse samme syndefortierne deler med alle syndere den samme indre gnagingen, den samme følelsen av skyld og fordervelse. De tar ikke ensomheten tomheten, og desperasjonen med i sine beregninger. De kan prøve å få synderne til å være trygge i sin synd, men de kan ikke tilveiebringe varig hvile og fred for dem. De kan ikke stilne den dype indre stemmen som roper : "Tross alt, du er fremdeles skyldig!"

Synden tilkjennegir seg selv på to måter: først ved å opptre ubetydelig og ufarlig, og dernest ved å være berusende, fornøyelig, og koselig.

Synden skaper nesten alltid en falsk følelse av fred og "rettferdighet". To elskende oppslukt i et utenomekteskapelig, hemmelig forhold sier til seg selv: "Dette kan ikke være synd, det har gitt meg så mye fred og glede. Jeg føler meg så fullkomment hel, annerledes enn alt jeg har opplevd tidligere."

Denne falske freden forårsaker at synderen innbiller seg at han ikke synder. De antar at det de gjør er rett fordi de føler seg så tilfreds, og de innbiller seg at de ikke har det vondt lenger. Men tilfredsstillelsen som synden skaper er basert på et bedrag. Det er en falsk frihet grunnlagt på en feilbedømmelse. Og når bedraget svinner bort er det ingenting annet tilbake enn sorg og desperasjon. Dette er årsaken til at synd alltid fører til depresjon.

Synd forårsaker stolthet. Og stoltheten vil drepe alle ønsker om sannhet og rettferdighet. Sluttresultatet er en arroganse som blåser i Gud og alle fiender. Bibelen skildrer klart livsstilen til en hovmodig synder:

"Den gudløse sier med hovmodig mine: Han krever meg ikke til regnskap! Det er ingen Gud. Slik tenker han alltid .... Han blåser av alle sine motstandere .... Hans munn er full av forbannelse, full av svik og vold; han har urett og ondskap på tungen .... Han ligger på lur ved gårdene .... 'Gud glemmer' sier han med seg selv, han skjuler sitt ansikt og ser aldri ...." (Salme 10:4-11)

Synderne tror seg ofte mest fri fra de syndene de ligger mest under for. De kan ikke forandre seg eller omvende seg fordi de ikke kan bli overbevist om noe galt de har gjort, eller om skyld.

Noen vil heller dø enn å gi opp sin sensualitet. Som en homse sa det til meg : "Jeg vil heller dø og havne i helvete enn å gi opp min homoseksualitet. Det kan ikke være noen himmel for meg uten homser. Jeg vil heller selge min sjel enn å forandre meg."

Synden regjerer så fullstendig at den forårsaket det fullstendige selvbedrag. Den forårsaker at dens ofre blir så ukjent med seg selv at de ikke vet hva de egentlig mener, hva de elsker eller hater eller at de er tilvent eller hektet. Synderne blir tilslutt Kristuskrenkere som knapt noensinne tenker på frelse eller rettferdighet. De hører så mye om Kristus og vet så lite om ham fordi synden ødelegger forståelsen av åndelige ting. Den begrenser deres frihet til å velge, helt ned til det som kun har med deres egen tilfredsstillelse å gjøre, og berøver dem deres kraft til å tjene Gud.

Sinnet blir så fordreid av synd at det forårsaker menneskene å frykte kreft, men le av helvete. De vil søke hjelp for en tannpine - men tillate at sjelene deres forfaller på grunn av forsømmelse. Så synd! Hvilken dårskap!

Bare etter som tiden går vil synden avsløre sin kreftlike natur. En mann synder, og fordi han ikke faller død om tror han at det ikke er farlig. Hans ødelagte samvittighet gir ham ingen brennende smerter, og syndebyrden vokser så sakte at den mistenkte har ingen ide om hvor høyt den har hopet seg opp.

Synden beholder sin makt over synderen ved å love ham større og bedre frihet lenger fremme. Synden har sin egen skjulte tyngdekraft og forårsaker en automatisk nedadgående dragning. Når den går dypere, utvider den sitt virkefelt. Den er alltid smittsom og drar alle som er i kontakt med den nedover.

Synden er mest desperat i synderen når han hører kallet fra Gud. Synden vil gripe til et hvilket som helst bedrag for å forhindre at den mister grepet på sitt offer. Synden blir slu når evangeliet er nær. Den foreslår ikke: løp eller spott, den foreslår heller: Vent! Ha det ikke travelt! EN ANNEN GANG! Hvis det ikke virker vil synden etterape Åndens stemme og fortelle det indre menneske om å :"Gi etter for Gud, bli forandret - om en liten stund."

Synden kan låse sitt offer inn i et fengsel av vantro og gjøre ham til en voldelig Gudshater. Mennesker som er fullstendig besatt av sine synder blir bitter og voldsomme fiender av Jesus Kristus fordi han truer deres livsstil.

Synden tilbyr menneskene tjenester som en erstatning til sann gudstjeneste. Veien til verdighet og tilfredshet blir da gjennom å hjelpe andre som er i nød - pengeinnsamlinger, sosialt engasjement på mange forskjellige områder. Det blir en erstatningsreligion med gode gjerninger og handlinger ut fra nestekjærlighet. Bibelen avslører denne gode gjerningers religionen:

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg." (Ef. 2:8-9)

Enten de er åpenbare eller skjulte, alle synder må forsakes og bekjennes - ellers kan ikke Gud hjelpe deg med å bli av med dem. DEN VIKTIGSTE ÅRSAKEN TIL DE FLESTE TILFELLER AV SORG OG NØD ER OPPRETTHOLDELSEN AV EN HEMMELIG SYND. Den blinder sjelens øye og bedøver den slik at den ikke kan se sin triste tilstand.

Ingen kan bli en sann troende før synden blir hans største sorg og byrde. Hver menneskesjel som kommer til Gud må erkjenne den 'overmåte syndighet' i sine onde gjerninger.

Jesus uttrykte ganske enkelt at hvert menneske som gjør synd blir dens slave. Han sa:

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell." (Joh. 8:34)

Vi besitter den fryktelige makten det er å velge vår egen herre.

Paulus sier:

"Dere vet at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller under den lydighet som fører til rettferdighet." (Rom. 6:16)

Grad for grad fører den hemmelige synd sitt offer til en tilstand av håpløs trelldom. Hver gang man gir etter for den fører det til at en ny lenke blir satt på. Den forårsaker en 'fiksering' på fordervelse. Når sinnet oppdager at kroppen er hektet av en ond vane, later sinnet som det er hjelpeløst. "Det var min skjebne å bli slave under dette", vil sinnet argumentere. "Gud skapte meg slik. Hvordan kan han dømme meg når jeg ikke er ansvarlig for denne onde magnetiske dragningen i meg? Jeg har vært slik siden barndommen."

Det er ikke slik ifølge sannheten i Guds Ord. Vi gjør oss selv til slaver ved å følge våre lyster til det punktet hvor det ikke er noen vei tilbake. Vi blir dratt bort og lokket av lystene som er i krig i våre lemmer.

Det kommer ikke av seg selv, fordi vi alle er født med en fri vilje til å velge mellom enten det gode eller det onde, mellom rett og galt.

Paulus sa:

"Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for umoral og urett, og det førte bare til enda mer urett." (Rom. 6:19)

Du kan avvise at dette prinsippet om trelldom er en innlært prossess gjennom atferd. Du kan skylde på at problemet ditt er forårsaket av en slags personlighetsdefekt, nevrose eller en annen type påkjenninger. Du kan fortsette å si til deg selv at du ikke er ansvarlig for dine handlinger -- MEN DU KAN ALDRI FINNE UTFRIELSE FRA DIN SYND FØR DU ERKJENNER ANSVARET FOR Å GJØRE NOE MED DET. DU MÅ ØNSKE FRIHET.

Hvis du forsetter å tro at din synd er arvet er du som en liten kork som blir ført avsted av en mektig flodbølge, du vil til slutt gi deg over til ditt slaveri. Hvorfor sloss mot det når du ikke kan overvinne det? Hvorfor lete etter en kur hvis det ikke finnes noen? Hvorfor snakke om en kur når du ikke erkjenner at du er syk?

Denne fatalistiske tilnærmingen er en kløktig løgn av Satan for å holde slavene i geledd. Det er ikke et fnugg av sannhet i det. Det er ingen synd som er for vanskelig for Kristus å helbrede, ingen trelldom for mektig for ham til å bryte. Du kan tro du er håpløst lenket til en vane eller til den fysiske tiltrekningen fra en mann eller kvinne, men Kristus kan smelte disse lenkene bort som voks.

For tjueto år siden dro jeg til slummen i New York by for å arbeide med narkomane. De største vitenskapelige og religiøse hjernene på den tiden sa at narkomane ikke kunne helbredes. Den daværende guvernøren i staten New York, Nelson Rockefeller, hadde nettopp avsluttet et toårig, flere millioner dollars forskningsprogram uten et eneste positivt resultat. I den ene medisinske konferansen etter den andre hørte jeg 'ekspertene' si: "Det finnes ingen kjent behandlingsmetode for narkomane.De er psykologisk og fysiologisk hektet. Det beste vi kan gjøre er å tilby metadon som et erstatnings narkotika."

Jeg åpnet 'butikk' for Gud i et gammelt, utslitt herskapshus i Brooklyn. Fremdeles hadde jeg denne nagende tvilen dypt inne i meg: "Kanskje de ikke kan helbredes. Kanskje de er narkotika-tilbøyelige personligheter som er skjebnebestemt til å leve som slaver under narkotikaen."

Hver eneste narkoman som kom inn gjennom våre dører etterapte argumentene fra ekspertene som papegøyer. Om og om igjen argumenterte de: "Jeg er håpløs. Jeg kan ikke hjelpe meg selv. Engang narkoman alltid narkoman. Jeg ble født for å ende opp med en apekatt på ryggen."

Hvilken løgn fra djevelen det var. Gud hjalp oss å avsløre den med en dokumentert helbredelsesprosent på 85, og idag har tusener av narkomane og alkoholikere blitt fullstendig løst fra sitt slaveri. Mange av dem har ikke engang det minste begjær etter det som engang slavebandt dem.

Jeg tror at det samme er sant med hensyn til homoseksualitet. Jeg hører eksperter, til og med i religion, fortelle meg at dette problemet er annerledes. Jeg blir fortalt at homoseksuelle er født slik. At det er et slikt dypt psykologisk atferdsmønster at ingenting kan forandre dets retning. Menigheter, kirker, prester og pastorer kapitulerer, og noen avviser nå muligheten for eller nødvendigheten av en behandling. På tross av det finner akkurat nå hundreder av homoseksuelle og lesbiske livsforvandlende kraft gjennom Jesus Kristus. En åndelig hunger har blitt vekket i hjertene til homoseksuelle over hele verden. Jeg tror det er et suverent verk av den Hellige Ånd som igjen beviser at Kristus forlanger en løsning, ikke ettergivenhet og kapitulasjon. Like sikkert som den Hellige Ånd har brukket ryggen på narkotika- og alkoholavhengigheten, så vil han knuse myten om at homoseksualitet er uhelbredelig.

Du kan rettferdiggjøre ethvert form for slaveri hvis du kjøper bedraget om at Gud har spilt deg et puss, og blinket deg ut til å bli et mobbeoffer. Hvor lettvint er det ikke å legge skylden på foreldrene, Gud eller skjebnen, og hvor ødeleggende det bedraget kan bli til slutt!

Nyomvendte blir konstant fristet til å falle tilbake i dette bedraget. Slaget er tapt med engang sinnet er overbevist om at ingenting kan gjøres med syndeproblemet. Når det gamle begjæret vender tilbake så foreslår den onde tilstedeværelse: "Din utfrielse vil aldri bli endelig. Gi etter for det uunngåelige. Du kan ikke bli forandret. Lik en leopard så kan ikke flekkene dine fjernes. Dra tilbake, du kaster bort tiden, skjebnen er imot deg. Det var i deg fra fødselen, det er din natur, slutt å prøve å bekjempe det. Kom deg ut av skapet og lev med det."

Seier er bare mulig når sannheten tydelig og endelig går opp for en: JEG BLE IKKE FØDT TIL Å VÆRE EN SLAVE. JEG KAN AVLÆRE ALT JEG HAR LÆRT! SLAVER KAN BLI FRIGJORT! SATAN KAN IKKE FÅ MEG TIL Å KLANDRE GUD FORDI JEG SKEIET UT! JEG ER IKKE EN DEFEKT SKAPNING! JEG ER IKKE HÅPLØST FANGET! JEG VIL LÆRE Å BLI FRI!

Det er ikke noe slikt for Gud som 'for langt nede' eller 'sitte for fast' eller 'for sent' eller 'for vanskelig'. Menneskelig talt er det umulig, men ikke for Gud:
"Alt er mulig for Gud." (Mark 10:27)

Loven i det Gamle Testamentet bragte menneskeheten under skyld og fordømmelse, fordi selv om den klart avslørte synden, manglet den kraft til å produsere lydighet. Det var ikke mulig for noe menneske å lyde Guds lover og bud fullt ut.

Paulus sa :

"Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne." (Rom. 3:20)

Sett at du snubler over en mann i en dyp avsidesliggende jungel, langt borte fra alle kunnskapens kilder. Han sitter på bakken omgitt av en del ting som han ikke har noen anelse om hvordan han skal bruke. Han har en stykke rått kjøtt, en beholder med vann, en liten krukke med støv, en jernkjetting, skinnklær og et flammende bål.

Han blir tørst, så han tar opp krukken med støv, tømmer den i ansiktet og får støv i øynene. Han blir sulten, så han tygger på klærne sine. Han fryser, og setter seg i vannbeholderen. Han har smerter i brystet, så han slår på det med kjettingen. Når han er trett legger han seg ned i bålet. Og han prøver å tvinge kjøtt inn i ørene for å lindre et øreverk.

Hvilken pine denne stakkar mannen måtte gå igjennom fordi han ikke har noen peiling på hvordan han skal bruke tingene han har til rådighet. Han forstår ikke ildens lov eller lovene om smerte, sult eller tørst. La oss nå anta at du gikk bort til denne mannen og lærte ham hvordan han skulle koke og spise kjøttet, hvordan han skulle bruke kjettingen for å dra trestammer til bålet, hvordan han skulle ha på seg skinnklærne når han frøs, og hvordan han skulle drikke vannet for å slukke tørsten. Fra da av ville han vite at de var feil å gjøre det på gammelmåten.

Viste du ham hvor galt det er å ligge i bålet fordi du ønsket å føre ham inn i trelldom? Gjorde du det for å ta fra ham friheten til å velge? Nei! Du gjorde det for å hindre ham i å ødelegge seg selv.

På denne måten er Guds lover og bud ment til vårt eget beste. De er ikke ment for å hemme vår frie livsstil eller hindre vår frihet. De er ment for å lære oss hvordan vi skal bruke de tingene Gud har skapt for oss på en rett måte. Guds lover er laget for å vise oss at hvis vi misbruker verden og tingene i den, så kan det aldri tilveiebringe lykke eller tilfredsstillelse for oss - at vi bare vil øke vår smerte og fortsette å misbruke de tingene som er ment å være til hjelp for oss.

La meg vise deg svakheten ved alt dette og hvorfor en ny plan måtte utarbeides. Du kan vise denne vilfarne mannen hvor skadelig hans måte å gjøre tingene på kan være. Du kan vise ham hvordan han kan gjøre det på den rette måten. Men du kan ikke tvinge ham til å gjøre det riktig. Han kan gå rett tilbake og fortsette med å slå seg på brystet med kjettingen, kaste støv i øynene, og sitte i kald vann for å prøve å bli varm, ganske enkelt fordi han er vant til å gjøre det på den måten.

Gud måtte sende Kristus for å dø på et kors. Stivnakkede skapninger som vi er holder vi fortsatt på med å gjøre tingene på vår egen måte, og ødelegger oss selv. Gud ga oss loven for å vise oss hvor dumt vi fører våre liv og for å advare oss mot konsekvensene, men vi foretrakk å fortsette med å gjøre tingene på den måten vi var vant til. Så loven sviktet i å få oss til å gjøre det som er rett. Loven var en illustrerende leksjon som ingen brydde seg så mye om.

Dette er grunnen til at en ny plan for å frelse menneskeheten fra synden måtte utarbeides. En ny måte så enkel at til og med et barn kunne forstå det. Den nye planen var basert på tro istedet for gjerninger.


Til kapittel 4
Til kapittel 4

To av Meg Hovedmeny

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 1. Februar 1996
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 5. August 1997
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.
og fra Norsk Bibelselskap 1978 oversettelseRen Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Man. 5. mai 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series