Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

--- To av Meg ---

- Kampen mot synden -


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Prekenserie i 7 deler
av David Wilkerson
1995
_____________


En leder innen homobevegelsen i San Fransisco skrev følgende om denne forfatteren:

"Mr. Wilkerson er en fanatiker som underlig nok bryr seg om de personlige og private seksuelle legningene til andre. Han er en trangsynt reaksjonær, og den morsomste saken er at han har den latterlige oppfatning at homoseksuelle ønsker å bli normale fordi de har et annet 'ondt' jeg, inne i seg selv, som får dem til å gjøre uhellige handlinger. Jeg er en veldig lykkelig homoseksuell uten skyldfølelse eller 'onde' innflytelser som oppsluker meg fra insiden. Mennesker med skyld er ganske enkelt ikke stabile personer fra starten av - de ville ha hatt problemer enten de var homser eller normale. Bare komplette sveklinger snakker om såkalt 'helbredelse'."

Jeg har ikke annet en medlidenhet til overs for den synderen som ikke lenger erkjenner en indre kamp mot ondskapen. De kjemper ikke lengre fordi de har overgitt seg til sine onde lidenskaper. Bibelen beskriver slike mennesker som å være: "døde på grunn av sine misgjerninger og synder." (Efes. 2:1)

Paulus sa om dem :

"Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter. Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet." (Efes. 4:18-19)

Den personen Gud er interessert i er den som heltemodig kjemper mot sitt skyggebilde, og som føler sorg og skyld etter å ha gitt etter for fristelsen. Kampen i seg selv er bevis nok på at hjertet fremdeles roper ut til Gud om hjelp. Det er håp for den som erfarer en indre kamp. Kampen mot synden i livet til en ærlig person er bevis på at han eller hun nekter å gi etter for dens makt. Forskjellen på en synder og en kristen er hvordan man betrakter synden. Den kristne hater synd, synderen unnskylder og rettferdiggjør den.

Guds overnaturlige hjelp er lovt til dem som blir kastet rundt i den dype, mørke ondskapens kilde, og kjemper for å bli fri. Og det sikreste tegnet på at det nye livet veller frem i synderen er behovet for Å GRÅTE UT. Alle nyfødte barn gråter så snart de blir født. De som gråter er virkelig på terskelen til et nytt liv.

Det første steget mot å gjøre slutt på din indre strid er å lære hvordan du skal gråte. Er du trett av all tomheten, ensomheten, desperasjonen og rastløsheten? Da må du la tårene strømme uten å skamme deg. Gråt ut all den oppsamlede desperasjonen. Ydmyk deg selv og la smerten og sorgen forårsaket av din synd bli utøst i ditt innerste vesen. Bibelen henstiller deg til å gråte ut til Gud i din nødsstund. Den desperate gråt er nøkkelen til all frihet fra synd.

Her er Bibelsk bevis :

"I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører." (Salme 18:7)

"Denne elendige ropte, og Herren hørte, han frelste ham ut av alle hans trengsler." (Salme 34:7)

"... han hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en fast klippe, han gjorde mine trinn faste." (Salme 40:2-3)

"For han sier: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!" (2. Kor. 6:2)

Det andre steget er å utvikle en sorg over dine synder og bekjenne dem for Kristus. Når du roper ut til Gud trekker han seg nær til deg med sin veldige hellighet og kjærlighet. Du vil uten tvil vite når kløften mellom deg og Gud er borte. Hans hellige nærvær som vil bli sterkere i ditt liv, vil utvikle en sorg over alle syndene, egoismen og stoltheten du har vært skyldig i. Jo nærmere du kommer Gud, jo sterkere vil du føle smerten og skyldfølelsen over tidligere synder. Men den skyldfølelsen og sorgen er en vakker ting, ikke prøv å løpe fra den. La den bare bli mere intens, fordi det er den eneste veien til sann anger og tilgivelse.

Bibelen sier :

"For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn; iver, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff!" (2. Kor. 7:10-11)

Et hjerte som er virkelig lei seg ønsker å bli tilgitt. Paulus sier: "dere ble bedrøvet til omvendelse." (2.Kor 7:9). Med andre ord: "du var tilstrekkelig lei deg til å forsake og bekjenne dine synder." Du vil oppleve en fred du ikke trodde var mulig i det øyeblikk du legger ned dine synder og mottar tilgivelse og nåde.

"Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner fred." (Ordspr. 28:13)

"Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet ...." (Apg. 3:19a)

Anger er mer enn bare å si: "Gud jeg er lei meg! Jeg føler meg ganske ille på grunn av de tingene jeg har gjort."

Det er sorg, men ikke anger. Når Gud sier at du skal angre dine synder mener han egentlig: Snu ryggen til dem. Lær å hate det du engang elsket, og lær å elske det du engang hatet. Dette er en fullstendig helomvending, en villighet til å forsake gamle venner og vaner til fordel for et nytt liv i Kristus. Han prøver ikke å forandre deg slik at du kan tilpasse deg de sosiale verdiene til andre, men snarere at du kan erfare den fullkomne glede og ubeskrivelige frihet som bare de som har overgitt seg til Kristus har erfart. Selverobring er bare mulig gjennom overgivelse og hengivelse til Kristus. Vi må 'overgi oss' til Ham.

"Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier." (Luk. 14:33)

Ta deretter imot hans tilgivelse i tro og lukk dine ører for alle Satans brølende løgner. Studer de følgende skriftsteder, tro at de er ment for deg og gjør det Gud ber deg om. Her er sannheten som kan sette deg fri og hjelpe deg til å gjøre ende på kampen for alltid.

"Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." (1. Joh. 1:9)

"Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud." (1. Joh. 4:15)

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli til skamme. Her er ikke forskjell ... For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." (Rom. 10:9-13)

"De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus." (Apg. 16:31)

"Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt." (2. Kor. 5:17)

Be så den følgende enkle bønn og forvent at Gud hører den og tilgir og renser deg fra alle dine synder :


"Jeg bekjenner her og nå med min munn at Jesus Kristus er Herre -- at Han er virkelig Guds Sønn.
Jeg angrer og bekjenner at jeg er en synder. Jeg bekjenner for Ham alle mine synder. Jeg er lei meg.
Jeg tror på Ham av hele mitt hjerte. I tro mottar jeg tilgivelse for alle mine synder, og bekjenner nå
at jeg er en ny person, født inn i Guds familie. Ved tro er jeg født på ny, og dette er den første dagen
i mitt nye liv hvor jeg tjener Kristus som en fri person."


Et ord tilslutt: Bli aldri mere redd for noe ondt nærvær i ditt liv. Gå inn i hvilen som Gud har lovt deg - og fra denne dagen av, HOLD DEG I BEVEGELSE.

Den viktigste ting jeg kan si til en troende som oppriktig kjemper med en hemmelig synd er: Hold deg i bevegelse! Ingen har noensinne druknet ved å svømme mot strømmen, mot Kristus. Ingen har blitt etterlatt blødende ved veikanten hvis han er blitt såret i kampen for å bli fri.

Når du faller eller når du står ansikt til ansikt med en tilbøyelighet som ikke vil slippe taket, så tegner Gud et strek akkurat der du står. Han sier: "Kom deg opp, bekjenn og fortsett videre. Ikke gå tilbake over streken. Ikke gå tilbake til slaveriet. Fortsett å komme til meg. Du har blitt frikjøpt, så fortsett i tro å bevege deg i retning av din frihet."

Det viktigste trekket du gjør som en troende er det du gjør rett etter du har falt. Satan hvisker:

"Du er rotten inn til beinet, sanselig, barnslig, umoden. Du vil aldri bli hellig, du vil aldri bli noe i Gud. Så slutt, gi opp! Det er nytteløst å prøve. Gå tilbake! Gud er for fjern og for hellig, det er for komplisert og vanskelig, du vil aldri finne ut av det. Det hele er over!"

Løgner - bare løgner! Så du har syndet etter at du har bekjent og trodd? Så du trodde du hadde friheten, men mistet den? Så du tror at folk vil kalle deg falsk? Så du har syndet med vid åpne øyne - mot bedre vitende - med den Hellige Ånd ropende inn i ørene dine? Så du trodde at du aldri ville gjøre en så forferdelig ting igjen? Hva så? Er det gudfryktig sorg i deg nå? Er du bestemt på å komme deg opp og fortsette? Er du ydmyket, skamful og full av anger? Ditt fall er ikke fatalt. Enda engang må du bekjenne og motta Guds tilgivelse og kom deg i bevegelse igjen! Du er fremdeles hans barn. Du er ikke en slave under synden. Hans kjærlige godhet er større enn alle dine synder. Se opp, juble, og fatt mot!

Slutt med din evige selvanalyse. Du vil ikke finne seier ved å grave rundt i avfallsdungen til din onde natur. Det vil være som den tapende generalen som krysser fiendens linjer for å søke råd hos sin fiende, og spør: "Kan du vennligst fortelle meg hva jeg gjør feil? Jeg ønsker å overvinne deg, men jeg kan ikke se at jeg gjør fremskritt. Hva gjør jeg feil?"

Riktig retning kommer ikke av å kjenne feil retning. Den kommer bare ved å forstå og kreve de gavmilde løftene fra Gud i Kristus Jesus. Så slutt å se innover; se opp til ham som elsker deg over alle ting. Slutt med å prøve å finne ut av deg selv, og fryd deg i hans gjenopprettende, helbredende kjærlighet.

"For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje." (Fil. 2:13)

"Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer inn til Hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte fra sine gjerninger. La oss da streve etter å komme inn i denne hvilen, så ingen er ulydig og faller." (Hebr. 4:9-11)

Slutt !

To av Meg Hovedmeny

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 1. Februar 1996
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 5. August 1997
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.
og fra Norsk Bibelselskap 1978 oversettelseRen Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Tir. 6. mai 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series