Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

S phan tam trong ni thanh
(Distractions In the Holy Place!)
Heb 10:19-25


Plain Text File + Muc luc Bai giang Tieng Viet + Nha th + Nhan dai han + Ban quyen

do David Wilkerson
Ngay 30 thang 10 nam 1995
__________

"Hi ke gia hnh! E-sai a noi tien tri ve cac ngi phai lam, ma rang: Dan nay lay moi mieng th knh ta; nhng long chung no cach xa ta lam" (Math 15:7,8).

Hom nay toi muon noi vi quy v ve tnh trang phan tam, hay tam tr phieu lang trong gi cau nguyen va th phng Chua - nhat la tai en th cua c Chua Tri. Chua Gie-su goi nhng ngi o la nhng ke gia hnh, v khi en vi Chua mieng ho ay nhng li ca ngi van hoa, nhng long va tr ho th b nhng ieu khac chiem c. Chua Gie-su qu trach thang ho: "Ngi en vi ta bang moi mieng cua ngi, nhng tam tr cua ngi th ni nao khac. Tam long cua cac ngi that xa cach ta!"

Thong thng quy v hien dien trong nha cua c Chua Tri t nhat mot gi moi tuan. Than the cua quy v trong nha th, con tam long cua quy v th au? Quy v thng en vi Chua va noi rang ang th phng Ngai, nhng co phai tam long cua quy v ang cach o hang ngan dam? T tng cua quy v dan quy v i au ang gi cau nguyen, th phng va ngi khen Chua?

Co phai tam tr quy v ang hng ve nhng van e ca nhan hay nhng kho khan cua gia nh? Co phai cong viec lam an luon luon chiem hu tam tr quy v va no ang eo uoi quy v ngay trong gi nay? Quy v b phan tam khi th phng Chua, trong khi ca hoi chung ang en gan ngoi n phc cua c Chua Tri phai khong?

Co le quy v se tra li: "Ca tam tr toi luon luon hng ve c Chua Tri va cong viec Ngai. S lo lang cho gia nh, cho cong viec cung di s hng dan cua Ngai. V vay, nhng t tng o khong phai la xau. Du cho tam tr toi co b chiem hu th cung v nhng bon phan va trach nhiem ma thoi. o khong phai la ieu xau".

Nhng nen nh rang Chua Gie-su noi ieu nay vi nhng ngi Pha-ri-si va cac trng lao, la nhng con ngi ang th phng c Chua Tri (worshipers), la nhng ngi "en gan" Ngai, la nhng ngi tin rang mnh ang het long th phng Chua. Co the ho gi tay hat ln tieng ngi khen Chua. Co the li cau nguyen cua ho that hay. S th phng Chua cua ho co ve that linh ong. Nhng Chua Gie-su noi rang ho ch th phng Ngai bang moi mieng ma thoi. Con tam long cua ho, tam tr cua ho th au ang khi ho th phng Ngai? Neu ho b phan tam ang khi th phng Chua, th Chua Gie-su goi o la s th phng gia hnh, khong gia tr g ca! Than the nhng ngi o co the ang trong "vung at thanh", nhng tam long th tan au au.


I. Khong anh gia ung tam
quan trong cua s th phng Chua


S d co hang ngi tren v ho khong anh gia ung tam quan trong cua s th phng Chua, cung nh s can thiet en gan Ngai cua ngi th phng. en en th e ra mat Chua, e th phng Ngai khong phai la mot nghi thc ton giao, hay mot hanh ong n gian. Neu quy v i th phng c Chua Tri tai mot Hoi Thanh ma ni o tn hu coi viec o nh mot sinh hoat xa hoi; ni ma v Muc s ch giang nhng bai ngan gon, tam thng cho qua viec, th ban khong bao gi b ma qu quay ray. Nhng neu quy v en vi Hoi Thanh, ni ma moi tam long eu hng ve c Chua Tri; ni ma Chua Thanh Linh ang hien dien; ni ma c Chua Tri ang ban phc, th viec coi thng s th phng la mot viec het sc nguy hiem!

c Chua Tri can dan Moi-se: "Ta se nh nhng ke lai gan ta ma c ton thanh va c vinh hien trc mat ca dan s." (Le-vi ky 10:3). Chua muon noi: ch oi x vi Ngai nh mot ngi thng. Neu mot ngi en trong s hien dien cua Ngai, ngi ay phai co i song va tam long trong sach. Nhng ngi en vi Chua phai can trong va hng tam het sc ve Ngai. V c Chua Tri se c vinh hien va ton thanh qua nhng ngi o.

Li Chua cung canh cao: "Ch voi m mieng ra, la long ngi ch lat at noi li trc mat c Chua Tri; v c Chua Tri tren tri, con ngi di at." (Truyen ao 5:2). Chung ta khong nen voi m mieng ton ngi Chua neu long va tr cha tap trung vao Ngai. Nhieu Hoi Thanh ngay nay tran ngap tieng ca ngi c Chua Tri ch moi mieng. Nhieu Hoi Thanh ngay nay tran ay tieng ha-le-lu-gia va a-men trong gi th phng do nhng moi mieng vo tam xng len nh nhng con nga hoang ang chay tren canh ong hoang. c Chua Tri goi hanh ong o la "lay danh Ngai ma lam chi" (Xuat E-dp-to ky 20:7).

Thanh Kinh Cu c ghi lai nhng trng hp c Chua Tri oan phat nhng ngi th phng khong knh kien nh noi tren:

- Le-vi ky 10, ghi lai trng hp Na-ap va A-bi-hu la hai ngi con cua A-ron, en vi c Chua Tri vi s thieu knh kien. Hai ngi nay coi thng viec en vi Chua, khong knh trong Ngai. Ho ngh rang co le c Chua Tri cung chang biet hay chang e y neu ho dang cho Ngai mot th la khac. Cho nen ho voi vang lam qua loa cho xong trach nhiem e tr ve vi cong viec ang dang d. c Chua Tri a oan phat hanh ong xem thng Ngai nay. Mot ngon la t trc mat c Gie-ho-va loe ra, thieu nuot hai con ngi bat can ay. c Chua Tri muon canh cao nhng ngi en vi Ngai trai suot moi thi ai rang ho phai c thanh hoa khi en vi Ngai.

- U-xa b giet chet khi a tay ra Hom giao c, bieu tng ve s hien dien cua c Chua Tri. Du co le hanh ong cua U-xa la do long muon "giup " cong viec c Chua Tri khoi b nga. Nhng Chua coi o la mot s thieu ton knh Ngai.

- Trong mot tran chien gia dan Israel va Phi-li-tin, Hom giao c b dan Phi-li-tin chiem lay. Nhng khi ho em Hom giao c en au th tai hoa theo en o, bi v ho thieu s knh trong bieu tng cho s hien hien cua c Chua Tri. Cuoi cung dan Phi-li-tin phai tra Hom giao c ve cho dan Israel. Nhng khi Hom giao c en thanh pho Bet Se-met th dan nay to mo muon biet co g trong ay, nen ho nhn vao Hom, va b c Chua Tri hanh phat 70 ngi chet. Bet Se-met la mot thanh pho thuoc chi phai Le-vi, ho biet ro mang lenh cua c Chua Tri ve viec phai ton trong bieu tng nay. Nhng ho a coi thng nen b giet chet. Cac ban dch ngay nay ghi la 70 ngi, nhng ban 70 va cac ban Kinh Thanh cua ngi Do-thai ghi la 50.070 ngi chet. V vay dan s mi e tang v "c Gie-ho-va a hanh hai ho mot tai va rat nang." (1 Sa-mu-en 6:19). Co le tng oan dan Bet Se-met a sap hang, nong long ch coi xem co g trong Hom giao c. Ho a phai tra mot gia rat at cho viec coi thng s hien dien cua c Chua Tri.

Neu quy v bc vao mot ngoi ai thanh ng cua Cong giao La-ma, quy v se thay bau khong kh trang nghiem phu trum trong ay. Nhng neu bc vao cac nha th cai chanh ngay nay, ngi ta thng ch nghe mot s hon hp am thanh kho nghe cua u moi van e trong ay.

Cac ngi cai chanh Puritans bo ra ca ngay Th Bay e chuan b long cho buoi th phng ngay Chua nhat. Ho coi s en en th th phng c Chua Tri la mot cong viec thanh, nen ho phai chuan b, phai don long thanh sach trc mat Ngai. Ho luon luon cau nguyen: "Lay c Chua Tri, ng e con xem nhe viec ra mat Ngai!"

Nhieu ngi cho rang chung ta ang song thi ky an ien, va c Chua Tri a khong giet chet nhng ngi th phng Ngai vi long thieu knh kien. That ra, s phan xet cua c Chua Tri tren viec nay ngay nay con to ln hn khi xa na. Nhng ngi coi thng viec th phng Ngai ngay nay se b giet chet phan thuoc linh cua ho. Va ay la s giet chet kinh khiep hn s chet cua the xac.

Khi s thieu knh trong s hien dien cua c Chua Tri cang chiem hu tam long quy v, th quy v se cang khong ton knh Ngai trong hanh ong. Va s thieu knh kien ay luon luon phat trien e roi cuoi cung no a tam linh quy v en cho chet!


II. Chua bao chung ta phai th phng
Ngai bang tam than va le that


Hay tng tng mot ngay kia quy v lam mot hnh nom that giong mnh. en ngay Chua nhat quy v em hnh nom ay en nha th, at no vao bang ghe ma quy v thng ngoi. Sau o, quy v tr ve nha xem TV, hay i cong chuyen lam an, khi gi th phng xong, quy v tr lai rc hnh nom ay ve e tuan sau lam giong vay na! Quy v ngh the nao vi hanh ong o? Quy v co dam lam vay khong?

Nhng neu tam long cua quy v khong at vao s th phng Chua. Neu tam tr quy v khong hien dien trong nha th khi th phng Chua. Neu t tng cua quy v khong b tinh than vang phuc Chua cai tr khi th phng Ngai, tc la quy v ang at mot hnh nom trong cho ngoi cua mnh. Viec em hnh nom en at trong ghe nha th t ra con thanh that hn la en th phng c Chua Tri vi tam tr phieu lang, vi s phan tam!

c Chua Tri can dan: "La hang chay luon luon tren ban th, chang nen tat." (Le-vi ky 6:12). Nhng Ngai cung dan: "Tren ban th nay ch xong hng la." (Xuat E-dp-to ky 30:9). Ngi Le-vi se nhan lay an phat neu ho en vi c Chua Tri vi la la, hay hng la. Chua muon ban th long cua chung ta phai luon luon co la cua Thanh Linh nung chay. o la s th phng Ngai ep long. Tuy nhien, ngay nay nhieu C-oc nhan en th phng c Chua Tri vi nhieu th "la la". Khi quy v th phng Chua ma tam tr tran ay nhng loai t tng toi loi, kieu ngao, phieu lang au au khong kiem soat c, va e cho no tung tang khap ni nh con thu tren canh ong hoang... o la nhng th la la trc mat c Chua Tri. That la kinh khung khi th phng c Chua Tri thanh khiet vi t tng the gian!

Nhieu ngi en nha th th phng Chua trong s gap rut, muon cho xong le e tr ve tiep tuc nhng cong viec khac. Co nhieu Hoi Thanh ben My ngay nay cung cap chng trnh "drive-in worship". Ni ngi ta co the lai xe vao, quay ca so xe xuong va ngoi o nghe th phng Chua qua loa phong thanh. Nhieu tn hu khac ngay ca khong ri ging ngu cua mnh van co the tham d "th phng Chua" qua TV! Nhng ngi nay se tra li the nao trc toa an cua Chua Cu The Gie-su khi Ngai nhac lai mang lenh: "Ch bo qua s nhom lai nh may ke quen lam." (He-b-r 10:25)? Lam the nao ho co the noi rang mnh yeu Chua nhng khong muon thong cong, th phng vi con cai cua Ngai?

Tren phng dien khac, co hang trieu ngi c goi la C-oc nhan tu hop hang gi moi Chua nhat e thc hien mot cong tac c goi la "th phng Chua". Hang ngan ban hat ca ngi Chua, hang ngan nhac cu c troi len vang ren, hang ngan ca s ton vinh Chua, hang ngan quyen Thanh ca c m ra xep vao... Nhng nhng cai c goi la "th phng Chua" ay khong bao gi bay khoi tran nha! Trai lai, no ri tr xuong san nha. Khong c Chua nghe! Khong c Chua chap nhan! Hoan toan lac mat au o! Tai sao? Bi g nhng ngi th phng o tam tr cua ho ni san bong a, bai bien, quan an, TV...! Moi mieng ho ca ngi Chua, nhng long th hoan toan cach xa Chua Cu The Gie-su!

Th tng tng neu quy v ngoi trong van phong Bau duc (Oval Office) cua tong thong theo cach ma quy v ngoi trc s hien dien cua Chua: mat th c lao lien het nhn ra ca so, en nhn tran nha, tha troi tam tr phieu lang giang ho, nga lng ra sau ghe, thnh thoang ngap dai ngap van... Toi bao am ch vai phut thoi quy v se c security tong ra khoi ca ngay.

c Chua Tri phan qua tien tri Ma-la-chi: "Cac ngi con than: 'Hau viec Chua that la met nhoc va chan ngat!' Roi em long khinh de (kht mui - th dai, ngap) Ta (khinh de viec ay)... Cac ngi em dang thu vat ui mu, que quat, benh hoan lam te le cho Ta... Ta co nen chap nhan khong? Th em dang cac vat ay cho tong tran cac ngi, xem ong ta co nhan va thi n cho cac ngi khong?" (Ma-la-chi 1:13, 8 BDY).

Chua muon noi: "Hay th oi x vi vien thong oc nh cach ma cac ngi oi x vi ta. Hanh ong trc nhng ngi noi tieng nh cach cac ngi hanh ong trc mat ta. Th xem co ai trong ho chap nhan thai o o cua cac ngi khong?"

c Chua Tri khong bao gi chap nhan mot ngi en vi Ngai vi tam long na vi, ue oai! Va ly do khien nhieu tn hu khong th phng Chua vi quyen nang, sc manh, thch thu tai nha th la v ho khong co s gan gui Ngai ni nha rieng. Nhng tn hu hoc tap s th phng Chua vi ca tam long nha rieng th khong can Muc s cua mnh "bm sc" tai nha th. Nhng ngi ay em en nhng ngon la thieng cua chnh mnh e ot them cho ngon la cua Hoi Thanh. Ngi th phng Chua that khong can i en nha th e hat tieng ca ngi Chua gia hoi chung. Ho th phng Chua moi giay phut cua cuoc song, bat c ni nao ho . Va khong co cam do ho bo s th phng Ngai!

S phan tam khong phai ch co khi chung ta th phng Chua tai nha th thoi, nhng no cung xay ra trong gi chung ta cau nguyen na. Co the moi mieng quy v cau nguyen nhng li that hay, that cam ong, nhng roi quy v nhan ra ngay rang tam tr cua mnh ang ni nao khac. Nhng li cau nguyen phan tam nh vay khong the nao c c Chua Tri chap nhan. Ch lam mat th gi thoi!

Neu hon ri khoi than the th no tr nen mot xac chet khong hn kem. ieu o cung giong vi ngi th phng va cau nguyen: Khi tam tr quy v ra khoi buoi nhom th li cau nguyen cua quy v ch nh mot cai xac khong gia tr. Li cau nguyen cua quy v khong co s song!

Co phai c Chua Tri luon luon ban phc cho tat ca nhng ngi nao co mat trong nha th khong? Khong! Neu tam tr quy v khong cung o. S hien dien cua than xac quy v se khong co gia tr g neu hien dien vi s ue oai, buon ngu, phan tam. Quy v khong the mong c Chua nghe li cau nguyen cua mnh trong khi chnh quy v cung khong nghe nhng g mnh noi. Quy v khong the mong c Chua Tri chap nhan li cau nguyen cua mnh trong khi quy v quen nhng cua le dang hien cap theo!

Tai sao chung ta thng b phan tam trong khi th phng Chua? Co nhng ly do sau ay:


1. Chung ta that bai trong viec at moi t tng cua mnh
trong s vang phuc ang Christ.


Ban chat t nhien cua t tng chung ta la lang thang va troi noi. Thng ngi ta mat ngu v khong the ong lai cac t tng a chiem hu tam tr. Nhat la oi vi cac hoc sinh, ho thng that bai trong viec tam trung t tng vao bai hoc. Viec nay c goi la "s phan tam ngoai y muon".

Trong khi ngoi th phng Chua trong nha th lam khi t tng toi b tran ngap vi nhng van e cua Hoi Thanh: chc vu, bai giang, tai chanh, nhu cau... ay la nhng van e quan trong. Nhng tam t toi b phan tan khoi s th phng c Chua Tri. Toi phai tranh chien e bat phuc t tng mnh tr lai tap trung vao Chua ma thoi.

Khi c Chua Tri phan vi Ap-ra-ham va lap giao c vi ong, Ngai truyen cho Ap-ra-ham giet 5 sinh vat lam cua le thieu cho Ngai. ang luc o co nhng con chim an moi ap xuong nh an nuot cua le cua Ap-ra-ham. Ong phai anh uoi no i. Viec nay cung xay ra tren chung ta ang khi th phng Chua. Cac t tng bay ap xuong tren chung ta nh nhng con chim an moi, muon an nuot cua le th phng cua chung ta. Va giong nh Ap-ra-ham, chung ta can phai anh uoi no i.

Tuy nhien, cung co nhng loai "phan tam tnh nguyen". ay la trng hp mot ngi bang long t tng dan mnh ra khoi phong nhom. Du thnh thoang ngi ay co tap trung vao s th phng. Nhng roi ngi ay lai chap nhan nhng t tng khac loi keo mnh. S ngi khen Chua cua ngi ay phun ra tng chap, khi co khi khong. Bi t tng ngi ay khi trong nha th khi i ra ngoai. e roi cuoi cung ngi nay se mat het moi s tap trong trong s th phng Chua, va tr thanh con ngi hoan toan phan tam trong ni thanh.

Trong chung ta chac ai cung a tng kinh nghiem lam khi chung ta giam mnh trong s cau nguyen, nhng ch vai phut sau t tng chung ta bat au o ra moi hng. Chung ta van nghe moi mieng mnh cau nguyen vi Chua, nhng tam tr th hoan toan phieu lac tren nhng van e khac. Trong nha th cung vay, chung ta ang th phng Chua, thnh lnh t tng mnh bat au rt uoi t viec nay en viec khac. Quy v co tng kinh nghiem ieu o khong?

o la v xac tht, ban nga, con ngi cu cua chung ta muon chung ta e y en no. o la cuoc chien tranh tam linh. Nhng t tng lang thang cua chung ta khong phai luon luon la xau. Lam khi no tap trung tren nhng viec cua gia nh, lam an, nhng s kho khan... Tuy nhien, no phai c giam cam lai, v chung ta ang trong tran chien tam linh.

Xac tht luon luon muon ngan tr chung ta trong s th phng Chua. No ch ra nhng yeu uoi cua mnh nh: "Ngi met moi qua roi! Mat ngi qua roi! ng dang len Chua cua le yeu uoi ay. Hay i ngu i. Ngay mai ngi co the thc day sm vi tinh than tnh tao ma cau nguyen cung c vay!"

Tuy nhien, neu chung ta e xac tht hng dan mnh. Ngay mai chung ta se khong bao gi co the cau nguyen c, v no se noi ra nhng van e khac. Chua bao chung ta phai chong tra nhng ham thch cua xac tht, cua ngi cu. Cho nen chung ta phai luon luon em t tng mnh tr lai, gi tam tr mnh tap trung tren Chua Gie-su. Nh vay, la cua c Chua Tri se sm ri xuong thieu ot cua le thieu cua chung ta!


2. Co nhng s phan tam en t Satan.


"oan, c Gie-ho-va cho ta xem thay thay te le ca Gie-ho-sua ng ng trc mat thien s c Gie-ho-va, va Satan ng ben hu ngi ang oi ch ngi" (Xa-cha-ri 3:1). Satan se luon luon chong c nhng ngi th phng that.

Thanh Gia-c khuyen chung ta: "Hay chong tra ma qu, th no se lanh xa anh em. Hay en gan c Chua Tri... " (Gia-c 4:7, 8). Gia-c noi len ieu nay v ong biet ro moi khi chung ta en gan c Chua Tri, chung ta se b ma qu tan cong. Cho nen ong canh cao chung ta: "Trc het, hay chong tra Satan - dung het ca kha nang cua mnh chong c no - bi v khi anh em th phng c Chua Tri vi tat ca tam t, y tng cua mnh, ma qu cung se dung het cach tranh chien vi chung ta, lam cho chung ta b phan tam".

Hoat ong chnh cua Satan la lam ngan tr s cau nguyen va lam sup o s th phng chanh ang, nhat la oi vi nhng ngi quyet tam theo Chua. Bat c ni nao c Chua Thanh Linh tham vieng va ban phc th eu co ban tay cua Satan tm cach xen vao, lam cho ngan tr cac phc hanh ay.

Cach ay vai tuan, mot ngi b quy am ngoi hang ghe trc. Va khi en gia gi th3o phng - khi ma s vinh hien cua c Chua Tri c bay to trong quyen nang va vinh hien - ngi nay ri vao tnh trang run ray cc o. Sau ngi trong Hoi Thanh chung ta phai du anh ta ra ngoai - va anh a can nhieu ngi trong so ay.

Na gi sau, ngi b quy am khong nh mot hanh ong nao va roi cua anh ca. Satan muon lam ngan tr chung ta khoi nhng g ma c Chua Tri ang bay to, khien tam tr chung ta b xa cach Chua. Nhng ieu o a khong thanh cong!

Cach ay mot vai thang, ang gi th phng trang nghiem th co mot ngi ng day i ra ngoai, dung nhng chai khong quang be kieng xe ang au roi quay vao nha th ngoi nhom. Vai phut sau canh sat tien vao nha th e bat ngi ay, khien buoi th phng Chua mat trang nghiem. Va hang tram, hang ngan cau chuyen tng t xay ra khap nhng ni ma s th phng c Chua Tri c thc hien nghiem chnh.

Satan se lam moi viec hau pha roi s th phng that, bi v no rat s nhng tam long hng tron ven ve Chua ang khi en vi Ngai. No se gieo vao tam tr chung ta nhng ang may mu, nhac nh chung ta nhng cong viec con dang d. No pho dien lai moi mot kho khan, moi mot lo lang, moi mot that bai cua chung ta trong tuan qua. No cung se gieo rac vao tnh cam, tam ch chung ta, e co the tng tng en hang tram, hang ngan hnh anh trong ay. No se th tham ben tai chung ta: "Sao ngi dam ngoi ay th phng c Chua Tri, v ngi la mot ngi gia hnh? Ngi pham toi hom qua! Ngi la ngi gia doi, om dang. Ngi khong the a tay len cau nguyen hay ngi khen Chua v ngi khong xng ang. Nhng ngi chung quanh ngi ang chien thang, con ngi th hoan toan that bai trc mat c Chua Tri!"

Satan muon quy v va toi tr thanh nhng tn hu na chng, nhng con ngi that bai trong mat tran thuoc linh. V vay no dung nhng kho khan trong cuoc song lam cho chung ta b phan tam, khien chung ta khong the th phng c Chua Tri het long, het linh hon, het y ch c.

Quy v nen nh rang: c Chua Tri nhn thay tan ay long cua quy v! Quy v co an nan nhng yeu uoi cua mnh cha? Quy v co chay en vi Chua Cu The Gie-su e xin huyet Ngai thanh tay quy v cha? Quy v co keu xin Chua Thanh Linh them sc e chien thang khong? Neu co, th bc tiep theo la hay chong tra ma qu. Hay gi ban tay thanh sach len ma cau nguyen va cam ta Chua.

ng e nhng t tng o lam phan tam quy v!


III. Hau qua cua viec b phan tam trong cho thanh.


Neu e tnh trang phan tam ang khi th phng Chua chiem c tam long cua quy v, no se dan quy v en ket qua tai hai la se hoan toan quen Chua. Dan Israel khi xa cung a trong tnh trang nay. c Gie-ho-va phan: "Con gai ong trinh ha quen o trang sc mnh, nang dau mi ha quen ao ep cua mnh sao? Nhng dan ta a quen ta t nhng ngay khong tnh ra c." (Gie-re-mi 2:32).

Moi khi oc en cau Kinh Thanh nay toi luon kiem iem lai mnh co phai la ngi quen Chua khong? Trc cau nay c Chua Tri at van e vi dan s cua Ngai: "Ta a trong ngi nh cay nho tot, giong eu rac ca; ma c sao ngi a oc ra nhanh xau cua goc nho la cho ta?" (cau 21).

c Chua Tri a chon la, a ban phc cho dan Israel, va Ngai muon ho ket qua cho Ngai. Nhng ho a bo quen Chua. Ho khong con en en th th phng Ngai na. Ho tr nen met moi, ue oai trong s th phng Chua, trong s phuc vu Ngai. Ho a quen i cac phc hanh cua Ngai. Chang nhng vay, ma ho con bien luan: "Toi la vo toi.. Toi khong co toi" (cau 35).

Nhng ngi tng rang mnh a c cu va se len Thien ang v moi Chua nhat co mat trong ghe nha th se b trat phan an ien. V s phan tam trong khi th phng Chua dan ho en tnh trang sao lang s th phng. Li Chua phan: "... neu ta con tre nai (neglect - sao lang) s cu roi ln dng ay th lam sao tranh khoi (hnh phat) c?" (He-b-r 2:3). T ng "tre nai" (neglect) ay trong nguyen van Hy Lap co ngha la khong quan tam. T ng nay dung e ch nhng ngi e cho Li Chua troi qua khoi tam tr ho, lam ng trc Li Ngai. La nhng ngi ngoi nghe giang li c Chua Tri ma khong vao au ho ch nao het.

Neu quy v khong th phng c Chua Tri vi tat ca tam long va y tng cua mnh, th tng hoi, tng luc s tre nai, sao lang se xam chiem quy v, va se lam cho s th phng Chua cua quy v ch la mot thoi quen ma thoi. Nh the lam sao quy v co the tranh khoi b oan phat? Lam sao quy v co the tranh khoi cn thanh no cua c Chua Tri?

Hay kiem iem lai chnh mnh qua li Chua:

1. Quy v co "nh huyet cua Chua Cu The Gie-su ma dan d bc vao ni rat thanh" khong? (He-b-r 10:19).

2. Quy v co "lay long that tha vi c tin ay day tron ven, long c ti sach khoi lng tam xau, than the ra bang nc trong, ma en gan c Chua Tri" khong? (cau 22).

3. Quy v co "cam gi s lam chng ve ieu trong cay chung ta chang chuyen lay" khong? (cau 23).

4. Quy v ang trung tn nhom vi vi cac thanh o khac, hay "ang bo qua s nhom lai nh may ke quen lam"? (cau 25).

Quy v noi mnh a c cu va het long yeu Chua. Toi xin c hoi lai: Quy v co th phng Ngai moi ngay bang tam than va le that vi ca tam long va tam tr cua mnh khong? Hay quy v ang th phng c Chua Tri vi mot tam long b phan tam? Quy v co ao sau vao li Chua nh la s song cua mnh hoan toan nng da tren Li Ngai khong? Hay la quy v ang song nhieu ngay troi ma ma khong bao gi m Kinh Thanh, khong bao gi cau nguyen vi ca tam long mnh?

c Chua Tri muon chung ta biet rang nha Ngai c goi la "nha th phng". Va chung ta b xet oan qua cach chung ta en nha Chua trong s hien dien cua Ngai. Chung ta khong phai ch en nha th ngoi thu ong o, nhng chung ta phai dang cua le cho c Chua Tri. Chung ta phai bo qua moi viec thuoc ve xac tht, ban nga, ma keu cau cung Chua: "Cha i, con en ay e dang chnh mnh nh la cua le thieu ep long Ngai. Con dang len Cha ban tay con, moi mieng con va luon ca t tng cua con na, tat ca moi s Chua i! Hay nhan con nh la cua le ngi khen Ngai!" o la s th phng ma c Chua Tri vui long.

Cho nen quy v hay en vi c Chua Tri trong s th phng Ngai vi li cau xin: "Lay Chua Gie-su, t tng con khong ni ma no ang phai , tuy nhien con yeu Ngai. Xin hay thanh tay con, thanh hoa con. Cho con co ban tay thanh sach la tam long tinh khiet. Xin ng e ma quy en en t tng con. Hay at bc tng la chung quanh t tng con. e con en vi Chua vi tat ca s tap trung tam tr vao Ngai va dang cho no nh cua le thieu thanh sach cho Ngai!"

c Chua Tri se giai cu quy v. Ngai se khong e quy v tiep tuc ngoi trong nha th ma tam tr lang thang cho khac. Ngai se lam cho s th phng c Chua Tri cua quy v tr nen ay quyen nang va phc hanh. Hay dang no cho Chua!

(Muc s Nguyen Hung Vng dch)

---
S dung do s cho phep cua World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, Texas 75771, USA.

Tin tc ve Hoi Thanh Times Square | Tin tc ve Ban oc mi


Plain Text File + Muc luc Bai giang Tieng Viet + Nha th + Nhan dai han + Ban quyen

GII HAN VE VIEC TRCH DCH VA IN LAI:
Tai lieu nay thuoc quyen s hu cua World Challenge. Xin vui long ng thay oi hay sa lai di bat c hnh thc nao. Tai lieu nay co the c pho bien di hnh thc freeware, khong co tnh cach thng mai. Tat ca moi hnh thc tai pho bien tai lieu nay can phai kem theo li ghi chu ve ban quyen [Th du: Copyright 2002 by World Challege]. Tai lieu nay khong c dung vi tnh cach thng mai hay truc li, ma khong co s cho phep cua World Challenge. ieu nay bao gom tat ca moi noi dung cha ng ben trong, ngoai tr s trch dan ngan. Xin hay tao s tn nhiem ni: Copyright 2002 by World Challenge, Lindale, Texas, USA .

Tai lieu nay ch danh cho viec s dung ca nhan ma thoi, khong c ang lai cach cong khai tren nhng trang mang li internet khac. World Challenge, Inc., cho c quan Lorain County Free-Net Chapel quyen pho bien cong khai nhng bai giang nay tren mang li cua ho. Quy v c t do download, copy, in hay phan phat tai lieu nay, nhng nh ng a len mang li khac. Tuy nhien, quy v co the noi a ch nay e gii thieu vi cho can.


Mang li nay do s phuc vu cua
The Missing Link, Inc.
Noi ket Ngi ln va Gii tre gap Kho Khan vi Chng Trnh Life-Changing
Mang li - http://misslink.org/
Trang Nha th - http://misslink.org/chapel2.html
Trang chnh cua mang li Loat bai giang a ngon ng cua David Wilkersons Times Square Church
http://www.tscpulpitseries.org/multilan.html


Copyright 2002 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TR LAI AU TRANG

Ngi webmaster cua chung toi san sang hoan nghenh moi y kien va e ngh cua Quy v.
Trang nay c bo sung lan cuoi ngay February 22, 2002.

Tai sao S Phuc hng b try hoan/ Giup !/ ieu g ay/ Bao tr/ Ban Tuyen xng c tin/ Hoc Kinh Thanh
Chung quanh cay Dng cam/ Ban tin tc/ Th vien/ Muc luc Bai giang tieng Viet/ Loat Bai giang