Click here to go back to World Challenge Pulpit Series multilingual page

--- To av Meg ---

- Kampen mot synden -


Ren Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Prekenserie i 7 deler
av David Wilkerson
1995
_____________

En dag tok jeg et langt, ærlig blikk inn i mitt eget hjerte, og jeg likte ikke det jeg så. Jeg så en pastor som prekte om hellighet til andre, mens han kjempet et privat slag med det samme onde nærværet som bor i alle syndere. Jeg har oppdaget siden da at noen av disse berømte pastorene som roper så høyt om korrupsjonen i samfunnet og ondskapen i landet, kjemper sine egne kamper mot lysten. Det er mulig å være en verdensberømt evangelist, moralisere omkring fordervelsen og synden, og være så falsk som verdens verste hykler.

"Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv?" Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor?" (Rom. 2:21-22)

Jeg har kommet til det punkt at jeg tror det er den ukjærlige kristne, så streng og utilgivelig, som driver synderne bort fra den forløsende kraften i Kristus. Kirken lar ofte mennesker med livshemmende problemer i stikken, og overlater dem til deres egen desperasjon med sin falske, fromme vrede over deres synder. Kristne som selv er ofre for alle slags fristelser, stenger ofte ute de som er avhengige av en eller annen ond vane ved å fortelle dem at de er håpløse tilfeller. Denne dømmende holdningen sier til synderen: "Fortsett, gå dypere inn i din synd! Du er håpløs! Bibelen fordømmer deg, så gi deg selv over til dine laster. Du er allerede fortapt, så vi vil ikke kaste bort tiden med å prøve å hjelpe deg."

En ung lesbisk pike som besøkte en av mine møter fortalte meg om sine problemer med å få kirkefolk til å godta henne, selv etter hennes omvendelse til Kristus: "Jeg skulle ønske kristne ville slutte med å stigmatisere visse synder, og behandle alle likt. De har en tendens til å sette homoseksuelle på bunnen når det gjelder å bry seg om dem, og på toppen når det gjelder å dømme dem som håpløse.

Jeg blir trett av kristne som godtar omvendte ekteskapsbrytere, prostituerte, alkoholikere, onanister og så krøller seg sammen som giftslanger når homoseksuelle trenger hjelp. De ser ut til å være på nippet til å kaste opp når de snakker med meg, de følger min minste bevegelse, de ser meg i øynene og analyserer meg på jakt etter feil. De kan ikke glemme min fortid, som om Jesus kom til denne verden for å frelse alle andre enn homoseksuelle."

Ikke rart at synden blir drevet under jorden. Ikke rart at folk med livshemmende vaner har en tendens til å reagere voldelig. Disse plagede sjelene er degradert, forakt blir lesset over dem av en kirke som ikke vil ha noe å gjøre med 'homser', 'lesber' og andre 'snålinger'. Vi har alle blitt veldig dyktige til å lesse forakt over dem som vi anser å være håpløse syndere. Forakten og de selvtilfredse smilene fra kristne er en av de største årsakene til skade på dem som gir etter for sensualiteten.

Vi stigmatiserer mennesker med livshemmende problemer. Vi tar fra dem deres karakter ved å betrakte dem som håpløst hektet. Vi blir så støtt av det de praktiserer, vi har gjort syndene deres så skandaløse, at vi gjør dem til utstøtte uten håp om tilbakekomst. Vi hjelper dem med å ødelegge deres hunger etter Gud ved å sende over dem et skred av bebreidelser og utilgivende vrede.

Hvis du frarøver en synder hans karakter, hvis du tar bort hans verdighet, hvis du bare fokuserer på hans feil, hvis du behandler ham som en ikke-person, hvis du stenger alle hans retrettmuligheter - blir han drevet til forherdelse. Han blir hardhudet og begynner å kjempe tilbake fordi det er alt som er igjen. Det er et enkelt steg fra forherdelse til vold. Ydmyk synderen, ta bort hans følelse av menneskeverd og snart vil du ha drevet ham fullstendig til anger. Hvis det da ikke er noen Gud i ham til å støtte ham, vil han miste etthvert håp, og tilslutt gi seg over til dem som vil akseptere ham. Så bruker han deretter denne fiendtligheten som en unnskyldning for å forbli i sin synd.

Min medlidenhet for forherdede syndere har blitt sterkt prøvet. Jeg har sett gjenger med lærkledde sado-machosister marsjere ned Folsom Street i San Fransisco og stilt sine perversiteter frekt til skue. De bærer naglede lærbelter, tunge kjettinger, pisker og andre slike sadomachosistiske remedier.

Homsedronninger strutter stolte omkring og peker nese til det normale samfunnet. Jeg har opplevd utallige homser kalle meg en fanatiker og en bedrager. De har forbannet mine ærlige forsøk på å hjelpe dem - de har kastet mine bøker i rennesteinen, hoppet på dem og overøst forfatteren med strømmer av forbannelser.

Det er da forferdelige tanker begynner å komme opp til overflaten. Jeg tenker med meg selv : "Gud, de er håpløse. De vil ikke ha deg, de vil ikke ha hjelp, jeg kaster bort tiden. Kanskje jordskjelv er det eneste språket de kan forstå. Hvorfor preke helbredelse til stolte mennesker som ikke engang kan erkjenne at de trenger hjelp?"

Men når jeg går ned til 'lammekjøttdistriktet' i San Fransisco og snakker med dem som har møtt bunnen - dopet, utbombet, uten håp - da hender det noe vakkert. Syndere har for vane å bli ærlige når de er desperate. Sannheten kommer til overflaten når spillet er over. Det falske ytre, liksom-fasaden, alt raser sammen. Og plutselig finner du bare en ny stakkars, fortapt synder som trenger Kristi kjærlighet og medfølelse. De gråter ut ynkelige bekjennelser om hvordan de har blitt sparket rundt, misbrukt, brukt, avvist og misforstått.

Jeg kan ikke beskrive gleden over å se ødelagte kropper og sinn bli restaurert av Guds kraft. Det er dette som drar endel av oss tilbake til gatene om og om igjen, villige til å lide mishandling og ukvemsord fra de forherdede Kristusfornekterne. Det kan være bare en av tusen som erkjenner et behov eller som har det vondt nok til å ønske en forandring. Men Gud vil lede oss til denne ene - og ingen kraft på jorden eller i helvete kan hindre den Hellige Ånd i å sikte seg inn på det ene hungrende hjertet for å bringe helbredelse.

Apostelen Peter sa :

"Men Gud har vist meg, at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent." (Apg. 10:28)
I mange år har jeg prøvd å finne nøkkelen til seier over synden. Jeg ser så mange smertelige ting i meg selv, og jeg lengter etter å bli fri fra slaveriet i mitt kjød.

Min søken etter seier over synden førte meg ut på en ti år lang reise gjennom biblioteker, bibelkommentarer, møter med bibellærde og en gjennomgående studie av Bibelen, spesielt Romerbrevet.

Alt jeg leste og hørte beskrev klart svakhetstilstand og den alltid tilstedeværende kampen mot det onde. Fra Apostelen Paulus til kirkeledere som Origenes, Cyprian, Chrysostom - fra Augustin til Luther, Calvin, Zwingli, Wesley og til og med moderne teologer og lærde - alle beskrev de kampen, og alle bekjente at de også sto i den samme striden. På en måte var det beroligende for meg at jeg ikke var en slags uvanlig kristen, og at skammen over synden i mitt eget hjerte ble delt av de mest gudfryktige mennesker som noensinne har levd på jorden. Men på den annen side var det nedslående å lære så mye om kampen og så lite om kuren. Lik Paulus stilte de alle det samme store spørsmålet: " Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme! Hvordan kan jeg bli satt fri fra min syndige natur?" Og lik Paulus har de alle svart: "ved Jesus Kristus vår Herre!"

Flott! Kristus er kuren. Paulus visste det, kirkefedrene visste det og jeg vet det. Men hva betyr det? Det er som å si: Lyset blir forårsaket av solen. Hvordan er Kristus kuren? Hvordan kan jeg få hans store kraft inn i min lille, svake kropp? Hvordan kan jeg plugge meg inn i denne overnaturlige kilde av rettferdighet? Det er ikke nok å fortelle meg at Jesus kan frelse meg og holde meg borte fra all synd. Det er ikke nok å si: "Friheten kommer ved troen."

Paulus prøvde å forklare stegene mot seier over synden i sitt brev til Romerne. Han snakker om kampen mellom det gamle og det nye menneske. Han advarer kristne mot å ha et kjødelig sinn, og at seier over synd er avhengig av at man har et åndelig sinn.

To mennesker i meg? To lover som virker i meg? To sinn som søker å kontrollere meg? To ånder i tvekamp? Ærlig talt, det er alt sammen veldig forvirrende. Jeg har lest mange lærde tolkninger av hva Paulus egentlig sier, og jeg sto bare enda mer forvirret tilbake. Lærde er uenige om den egentlige og sanne betydningen av Paulus' budskap i Romerbrevet. Til og med Peter hadde problemer med å forstå noen av Paulus' argumenter: "Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå ...." (2. Pet. 3:16)

Jeg kan ikke tro at veien til seier over synden er en mørk, dyp hemmelighet som det vil ta oss år å forstå. Du skjønner, jeg trenger hjelp akkurat nå. Jeg kan ikke vente på nøkkelen. Hvis jeg ikke forstår hvordan Gud arbeider og hva han forventer at jeg skal gjøre, vil det være ute med meg. Synden kan overmanne og ødelegge meg hvis ikke Gud kaster meg en redningsline av sannhet.

Det som trengs er at Gud kommer ned til min jordbundne, forvirrede, syndetilbøyelige sjel og viser meg hvordan syndens forhekselse kan brytes.


Til kapittel 3
Til kapittel 3

To av Meg Hovedmeny

---
Brukt med tillatelse fra World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771 USA.

Dette materialet er kun for personlig bruk og kan ikke legges ut for offentligheten på andre web sider. Lorain County Free-Net Chapel har eksklusive rettigheter fra World Challenge, Inc. til å legge ut disse budskapene for offentligheten på sin web side. Du kan fritt laste ned, kopiere, skrive ut og spre dette materialet, så lenge du ikke legger det ut på en annen internett side. Du kan, imidlertid, ha linker til denne siden for å henvise til disse budskapene.


Oversatt til Norsk av Geir Spachmo 1. Februar 1996
Tilrettelagt for HTML av Geir Spachmo 5. August 1997
Bibelsitater fra Norsk Bibel A/S 1988 oversettelse.
og fra Norsk Bibelselskap 1978 oversettelseRen Tekst Fil + Home Page + Norsk Meny + Subscribe + Copyright

Times Square Church Informasjon | Informasjon for Nye Lesere


KOPIRETTIGHETER/REPRODUKSJONS BEGRENSNINGER:

Denne datafilen har World Challenge eneretten til. Den må ikke endres eller redigeres på noe vis. Den kan bare kopieres i sin helhet for distribusjon som gratis dokument. All reproduksjon av denne datafilen må inneholde kopirettighets informasjonen [d.v.s: "Copyright (C) 1999 by World Challenge"]. Denne datafilen kan ikke brukes uten tillatelse fra World Challenge i forbindelse med salg eller for å fremme noe annet salgbart produkt. Dette omfatter hele dens innhold, med unntak av noen få korte sitater. Vær vennlig å gi anerkjennelse til følgende kilde: Copyright (C) 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA.


Denne siden er en tjeneste fra
The Missing Link, Inc. ®
Kobler Vanskeligstillt Ungdom og Voksne med Livs-Forvandlede Programmer
Web Site - http://misslink.org
Chapel Site - http://misslink.org/chapel2.html
Hjemmesiden til David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Flerspråklige Web Sted
http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

TOP OF PAGE

Vår Nett-bestyrer ønsker velkommen dine kommentarer og forslag.
Denne siden ble sist oppdatert: Man. 5. mai 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study/ Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series