World Challenge Pulpit Series

David Wilkerson

2007

Ten strašlivý den, o kterém nikdo nechce mluvit – 5. února 2007
(That Dreadful Day No One Wants to Talk About)new

2006

Satanův hněv musí chválit Boha – 11. září 2006
(The Wrath of Satan Shall Praise God)

Nespustí vrabce z očí – 21. srpna 2006
(His Eye Is on the Sparrow)

Přítel hříšníků – 12. června 2006
(A Friend of Sinners)

Svěřit všechny své zítřky Bohu – 22. května 2006
(Trusting God with All Your Tomorrows)

Služba posilňování druhých – 1. května 2006
(The Ministry of Refreshing Others)

Bůh slíbil, že tě vysvobodí – 10. dubna 2006
(The Lord Has Promised to Deliver You)

Zůstávat pevně v Kristu – 20. března 2006
(Standing Steadfast in Christ)

Bůh tě nepřehlédnul – 27. února 2006
(God Has Not Passed You By)

Nebezpečnost nevíry – 6. února 2006
(The Seriousness of Unbelief)

Opravdu věříš v zázraky? – 16. ledna 2006
(Do You Really Believe in Miracles?)

2005

Pracoval jsem nadarmo – 19. prosince 2005
(I Have Labored in Vain)

Reakce křesťana na katastrofy – 28. listopadu 2005
(A Christian's Response to Calamities)

Hledání Boží tváře – 7. listopadu 2005
(Seeking the Face of God)

Ne každá zkouška je test – 17. října 2005
(Not Every Trial is a Test)

Schopnost být vyburcován – 15. srpna 2005
(The Capacity to Be Stirred)

Moc odpuštění – 25. července 2005
(The Power of Forgiveness)

Chození v Duchu – 4. července 2005
(Walking in the Spirit)

Třtiny nalomené nedolomí – 13. června 2005
(He Will Not Break a Bruised Reed)

Vzdát se reputace, abychom se stali služebníky Krista a Jeho církve – 23. května 2005
(Laying Down Reputation to Become a Servant to Christ and His Church)

Je čas sklizně – 2. května 2005
(It's Harvest Time)

Jsme povolaní být jako Kristus – 11. dubna 2005
(Called to be Christ-Like)

Bůh na tebe nezapomněl – 21. března 2005
(God Has Not Forgotten You)

Proč svět nenávidí křesťany – 28. února 2005
(Why the World Hates Christians)

Pohoršený v Kristu – 7. února 2005
(Offended in Christ)

Co se stane církvi, když už kazatelé nekážou proti hříchu – 17. ledna 2005
(What Happens to the Church when Preachers No Longer Preach Against Sin)

2004

Připomínání si svých vysvobození – 27. prosince 2004
(Remembering Your Deliverances)

Poslední zkouška víry – 6. prosince 2004
(The Ultimate Test of Faith)

Ochraňování ovcí: Varujte se vlků v církvi – 15. listopadu 2004
(Guarding the Sheep: Beware of Wolves in the Church)

Duchu svatý, vrať se do své církve – 25. října 2004
(Holy Spirit, Come Back to Your Church)

Příchod Pána – 10. října 2004
(The Coming of the Lord)

Přijetí Ducha svatého – 13. září 2004
(Receiving the Holy Spirit)

Požehnání ze života v Kristu – 28. srpna 2004
(The Blessings of Being in Christ)

Cesta k trůnu – 2. srpna 2004
(The Path to the Throne)

Větší než Šalomoun je zde – 12. července 2004
(A Greater Than Solomon Is Here)

Pomoc vždy přítomná v čase potřeby – 21. června 2004
(Ever Present Help in Time of Need)

Oheň v mých kostech – 31. května 2004
(A Fire in My Bones)

Evangelium Ježíše Krista – 10. května 2004
(The Gospel of Jesus Christ)

Ďáble, po mně už nikdy nepřejdeš – 19. dubna 2004
(Devil, You Can't Walk On Me Anymore)

Křesťan jen podle jména – 26. března 2004
(A Christian in Name Only)

Bůh našich monster – 8. března 2004
(God of Our Monsters)

Kristus, zpytatel lidských srdcí – 16. února 2004
(Christ, the Searcher of Men's Hearts)

Boží zázračná hora – 26. ledna 2004
(God's Miracle Mountain)

Hospodin bude bojovat za tebe – 5. ledna 2004
(The Lord Will Fight For You)

2003

Bůh činí ve své církvi novou věc – 15. prosince 2003
(God Is Doing a New Thing in His Church)

Utváření uctívače – 25. listopadu 2003
(The Making of a Worshipper)

Válka v nebi – 3. listopadu 2003
(War in Heaven)

Kde si stojím u Boha? – 13. října 2003
(Where Do I Stand With the Lord?)

Víra v nadpřirozené – 22. září 2003
(Faith for the Supernatural)

Uplatňování moci, která je v Kristu – 1. září 2003
(Claiming the Power That Is in Christ)

Kdo prodlouží Jeho dny? – 11. srpna 2003
(Who Shall Prolong His Days?)

Lidé jiného druhu – 21. července 2003
(Men of Another Sort)

Jak zachránit svou rodinu před zkázou a zničením – 30. června 2003
(How to Save Your Family from Ruin and Destruction)

Absurdnost víry – 6. června 2003
(The Unreasonableness of Faith)

Velká zodpovědnost těch, kterým bylo odpuštěno – 19. května 2003
(The Great Responsibility of Those Who Are Forgiven)

Cena za vlastnění Krista – 28. dubna 2003
(The Costliness of Possessing Christ)

Neumdlévající Boží láska – 7. dubna 2003
(The Unrelenting Love of God)

Služba upřeného pohledu na Jeho tvář – 17. března 2003
(The Ministry of Beholding His Face)

Kořist duchovního boje – 24. února 2003
(The Spoils of Spiritual Warfare)

Dosažení plnosti Kristova požehnání – 2. února 2003
(Obtaining the Fullness of the Blessing of Christ)

Řeka života – 13. ledna 2003
(River of Life)

2002

Modlitba nevíry – 23. prosince 2002
(The Prayer of Unbelief)

Boží způsob jednání – Daniel – 2. prosince 2002
(The Touch of God — Daniel)

Uzdravující moc radosti – 11. listopadu 2002
(The Healing Power of Gladness)

Rozboření Bálových oltářů – 21. října 2002
(Tearing Down the Altars of Baal)

Služba na plný úvazek – 30. září 2002
(Full-Time Ministry)

Polnice troubí, ale nikoho to neznepokojuje – 9. září 2002
(The Trumpet is Sounding But No One Is Alarmed)

Volání bez hlasu – 19. srpna 2002
(A Cry Without a Voice)

Tělo Kristovo – 29. července 2002
(The Body of Christ)

Boží způsob jednání – Mojžíš – 8. července 2002
(The Touch of God — Moses)

Boží způsob jednání – Člověk vlastněný Bohem – 17. června 2002
(The Touch of God — The God-Possessed Man)

Boží způsob jednání – Lidský způsob jednání – 27. května 2002
(The Touch of God — The Human Touch)

Břicho pekla – Důsledky neposlušnosti – 6. května 2002
(The Belly of Hell — The Consequences of Disobedience)

Manifestace Ježíše – 15. dubna 2002
(A Manifestation of Jesus)

Víra bez intimnosti není vůbec víra – 25. března 2002
(Faith Without Intimacy Is No Faith At All)

Zvuk Jeho hlasu – 4. března 2002
(The Sound of His Voice)

Krmení Krista – 11. února 2002
(Feeding Christ)

Vydaný život – 23. ledna 2002
(The Surrendered Life)

2001

Zachovaný pro záměr – 31. prosince 2001
(Preserved For a Purpose)

Den kobylek – 10. prosince 2001
(Day Of The Locusts)

Nedotýkej se mého pomazaného – 19. listopadu 2001
(Touch Not Mine Anointed)

Výlučnost Krista – Porozumění současné válce – 29. října 2001
(The Exclusiveness Of Christ — Understanding the Present War)

Mrakodrapy spadly – ale poselství nám uniklo! – 8. října 2001
(The Towers Have Fallen — But We Missed The Message!)

Tito muži byli s Ježíšem – 17. září 2001
(These Men Have Been With Jesus)

Převracení Boží milosti v chlípnost – 27. srpna 2001
(Turning the Grace of God Into Lasciviousness)

Stále vzrůstající víra – 6. srpna 2001
(An Ever Increasing Faith)

Proces tříbení – 16. července 2001
(The Sifting Process)

U Boha není nic nemožné – 25. června 2001
(With God Nothing Is Impossible)

Nemusíš zemřít na své poušti – 4. června 2001
(You Don't Have to Die In Your Wilderness)

Lidská milost – 14. května 2001
(People Grace)

Sedm tisíc se nesklonilo – 23. dubna 2001
(Seven Thousand Did Not Bow)

Pochybnost – hřích, který Bůh nejvíc nenávidí – 2. dubna 2001
(Doubt — The Sin That Gad Hates Most)

Moc skrytého člověka – 12. března 2001
(The Power of the Hidden Man)

Neposuzuj svůj duchovní stav podle pocitů – 19. února 2001
(Don't Judge Your Spiritual Condition By Feelings)

Tajemství duchovní síly – 29. ledna 2001
(The Secret of Spiritual Strength)

Neomezený přístup k Otci – 8. ledna 2001
(Unrestricted Access To The Father)

2000

Peklem otřásající modlitba – 18. prosince 2000
(Hell-Shaking Prayer)

Překážky pro přemáhající modlitbu – 27. listopadu 2000
(Hindrances to Prevailing Prayer)

Nemusíš rozumět svým strádáním – máš milost – 6. listopadu 2000
(You Don't Have to Understand Your Affliction — You've Got Grace)

Měřená Boží sláva – 16. října 2000
(The Measured Glory of God)

Pokušení spravedlivého – 25. září 2000
(The Temptations of the Righteous)

Boží příbytek – 4. září 2000
(A Habitation of God)

Rostete v milosti? – 14. srpna 2000
(Are You Growing In Grace?)

Udržuj si Hospodinovu radost – 24. července 2000
(Maintaining the Joy of the Lord)

Je důležité, abys miloval své nepřátele – 3. července 2000
(The Importance of Loving Your Enemies)

Čas nedělat nic – jen důvěřovat! – 12. června 2000
(A Time To Do Nothing — But Trust!)

Podřídit se Božímu slovu – 2. část – 22. května 2000
(Governed by the Word of God — Part two)

Podřídit se Božímu slovu – 1. část – 1. května 2000
(Governed by the Word of God — Part one)

Co je duchovní, je nenapodobitelné – 10. dubna 2000
(That Which Is Spiritual Cannot Be Duplicated)

Máme setrvávat v hříchu? – 20. března 2000
(Shall We Continue in Sin?)

Hodování v přítomnosti tvých nepřátel! – 28. února 2000
(Feasting in the Presence Of Your Enemy!)

Náš Bůh dokáže vyřešit cokoliv – 14. února 2000
(Our God Can Fix Anything)

Kdo střeží přední dveře tvého domu? – 7. února 2000
(Who is guarding the Front Door of Your House?)

Eliášův plášť – 17. ledna 2000
(The Mantle of Elijah)

1999

Satan hledá, jak by tě spolknul! – 27. prosince 1999
(Satan Seeks to Devour You!)

Změň mě, Pane! – 12. prosince 1999
(Change Me, O Lord!)

Děsivý Boží hlas! – 15. listopadu 1999
(The Awesome Voice of God!)

Zachovávejte se v Boží lásce – 25. října 1999
(Keep yourself in the Love of God)

Pomocníci v modlitbě – 4. října 1999
(Helpers in Prayer)

Z hlubin bezedných Tě volám! – 13. září 1999
(Out of the Depths I Cried!)

Co by měl každý křesťan vědět o duchovním růstu! – 23. srpna 1999
(What Every Christian Should Know About Spiritual Growth!)

Co se vlastně přihodilo pokání? – 2. srpna 1999
(Whatever Happened To Repentance?)

Hledání správné církve na špatných místech! – 12. července 1999
(Looking for the Right Church in the Wrong Places!)

Důsledky vidění Boží slávy! – 21. června 1999
(The Effects of Seeing The glory of God!)

Boží svědectví národům – 31. května 1999
(The Lord's Testimony to the Nations)

Ďáblův poslední termín! – 10. května 1999
(The Devil's Deadline!)

Pokoušení Pána! – 19. dubna 1999
(Tempting the Lord!)

Vydaný smrti! – 29. března 1999
(Handed Over To Death!)

Chození ve slávě! – 8. března 1999
(Walking In The Glory!)

Národ v bludu! – 15. února 1999
(A Nation Under Delusion!)

Uzdravení ztrápených myslí! – 18. ledna 1999
(The Healing of Troubled Minds!)

Komu věříme? – 4. ledna 1999
(Whom Do We Believe?)

1998

Moc Boží přítomnosti! – 7. prosince 1998
(The Power of the Lord's Presence!)

Jak to zvládneme? – 16. listopadu 1998
(How Are We Going To Make It?)

Bez chyby před Božím trůnem – 5. října 1998
(Without Fault Before the Throne of God!)

Proč je pro křesťany tak těžké se modlit? – 11. května 1998
(Why Is It So Hard for Christian to Pray?)

Jediná naděje v přicházející bouři! – 30. března 1998
(The Only Hope in the Coming Storm!)

Jsi naštvaný na Boha? – 16. února 1998
(Are You Mad at God?)

Neuvěřitelná požehnání ze zůstávání v Kristu! – 5. ledna 1998
(The Incredible Blessings Of Being in Christ!)

1997

Ctění sabatu „O sabatu nebudeš nosit žádná břemena!“ – 15. prosince 1997
(Honoring the Sabbath!)

Požehnaný je lid, který zná radostný zvuk! – 13. října 1997
(Blessed Is the People Who Know the Joyful Sound!)

Vyjděte ze Sodomy! – 22. září 1997
(Getting Out of Sodom!)new

Tvrdá srdce v Božím domě! – 1. září 1997
(Hard Hearts in the House of God!)

Ne mečem člověka! – 11. srpna 1997
(Not By the Sword of Man!)

Zapomenuté, ztracené zástupy! – 30. června 1997
(The Forgotten, Lost Multitudes!)

Nebezpečí a utrpení kajícího srdce! – 19. května 1997
(The Perils and Sorrows of a Contrite Heart!)

1996

Blízkost Boží! – 11. listopadu 1996
(The Nearness of God!)

Dobré věci, které odvádějí lidi od nebe! – 9. září 1996
(Good Things That Keep People Out of Heaven!)

Naplň svůj osud! – 8. července 1996
(Fulfilling Your Destiny!)new

Vzácná krev Ježíše! – 15. dubna 1996
(The Precious Blood of Jesus!)new

Vysvobození z nynějšího zlého světa! – 25. března 1996
(Delivered From This Present Evil World!)

Jsi připraven na přicházející bouři? – 4. března 1996
(Are You Ready for the Coming Storm?)

Modlitba, která je milá Pánu! – 12. února 1996
(Prayer That Is Pleasing to The Lord!)

Bůh je věrný – dokonce když my nejsme! – 22. ledna 1996
(God Is Faithful — Even When We Are Not!)

Přinášení Krista do tvé krize – 1. ledna 1996
(Bringing Christ into Your Crisis)

1995

Osidlo je strženo: Únik ze všech satanských pastí! – 12. listopadu 1995
(The Snare Is Broken: Escape from All Satanic Traps!)

Sedm žen se chopí jednoho muže! – 18. září 1995
(Seven Women Shall Lay Hold of One Man!)

Roztoužená nevěsta! – 28. srpna 1995
(The Passionate Bride!)

Vezmi ručník! – 7. srpna 1995
(Taking Up the Towel!)

Místo zvané s rozumem v koncích! – 24. dubna 1995
(A Place Called Wit's End!)

Královna ve zlatě! Kristova nevěsta! – 13. března 1995
(The Queen in Gold! The Bride of Christ)

Církev není připravena na probuzení! – 20. února 1995
(The Church Isn't Ready for Revival!)

Pozdní déšť – 9. ledna 1995
(The Latter Rain!)

1994

Šalomounova církev! – 19. prosince 1994
(The Solomon Church!)

Nenávist k hříchu! Je tvá nenávist k hříchu mírněna milosrdenstvím? – 17. října 1994
(Hatred for Sin! Is Your Hatred for Sin Tempered with Mercy?)

Utrpení svatých! – 26. září 1994
(The Suffering of Saints!)

Jak jsi trpělivý? – 4. července 1994
(How Patient Are You?)

Boží vize pro církev posledního dne! – 23. května 1994
(God's Vision for the Last Day Church!)

Ohnivě rudý kůň apokalypsy! – 11. dubna 1994
(The Red Horse of The Apocalypse!)

Zkroť svůj jazyk! – 7. února 1994
(Tame Your Tongue!)

Otcova láska! – 17. ledna 1994
(Father's Love!)

1993

Svědectví Ducha svatého! – 27. prosince 1993
(The Witness of the Spirit!)

Sebezničení Ameriky – 25. února 1993
(The Self-Destruction of America)

1992

Chceš opravdu slyšet, co Bůh říká? – 7. září 1992
(Do You Really Want to Hear What God Is Saying?)

Láska, bázeň a poslušnost – 17. srpna 1992
(Love, Fear and Obedience)

Pravda o Jidáši – zrádci Ježíše – 15. června 1992
(The Truth About Judas — Betrayer of Christ)

Soudný den! – 25. května 1992
(Judgment Day!)

Moc skrytého pokojíku! – 29. března 1992
(The Power of the Secret Closet!)

1990

Děsivá Boží přítomnost – 26. listopadu 1990
(The Awful Presence of God)

Tyto časy vyžadují zvláštní důvěru – 5. listopadu 1990
(These Times Demand Special Trust)

Připoutaný k Ježíši – 2. července 1990
(Handcuffed to Jesus)

Pád New York City – 7. května 1990
(The Collapse of New York City)

1989

Veliká a závěrečná příprava – 23. října 1989
(The Great and Final Preparation)

Dokonalé srdce! – 2. října 1989
(A Perfect Heart!)

Manifestace Ježíšovy přítomnosti – 17. dubna 1989
(The Manifestation Of The Presence Of Jesus)

Žebráci jsou znamení – 13. března 1989
(The Beggars Are a Sign)

1988

Nejnechtěnější muž světa! – 21. listopadu 1988
(The World's Most Unwanted Man!)

Strašlivý hřích pýchy – 8. února 1988
(The Awful Sin of Pride)

Učení Jezábel! – 18. ledna 1988
(The Doctrine of Jezebel!)

Cena chození celou cestou za Bohem – 1. ledna 1988
(The Cost of Going All the Way with God)

1987

Železné vozy! – 16. listopadu 1987
(Iron Chariots!)

Nesení ovoce – 14. září 1987
(Bearing Fruit)

Vedeni do temnoty – 3. srpna 1987
(Driven To Darkness)

Chop se pevně Krista! – 1. června 1987
(Taking Hold Of Christ!)

1986

Boží chléb. Boží zaopatření pro sílu k překonání každé krize – 22. prosince 1986
(The Bread of God. God's Provision for Strength to Overcome in Any Crisis)

Okamžik pravdy nastal! – 8. prosince 1986
(The Moment of Truth has Come!)

První láska jakou jsi nikdy předtím neviděl! – únor 1986
(First Love As You Have Never Seen It Before!)

Boží žárlivost! Boží žárlivost vypodobněná ve třech scénách – 1. ledna 1986
(The Jealousy of God! The Jealousy of God Portrayed in Three Scenes)

Laodikejská lež! – 1986
(The Laodicean Lie!)

Strážní nad nocí! – 1986
(Watchmen of the Night!)

1985

Král Ježíš kraluje! – prosinec 1985
(King Jesus Reigns!)

Nic než Krista! – 25. června 1985
(Nothing But Christ!)

Boží zármutek nad Jeho lidem – 15. května 1985
(God's Grief Over His People)

Zatrubte troubou na Sionu! – 1. května 1985
(Blow the Trumpet In Zion!)

Dálnice z Egypta! – leden 1985
(A Highway Out of Egypt!)

1984

Proroctví - Ohnivá zeď – říjen 1984
(A Prophecy – Wall of Fire)new

Probuď se a otřes se! – září 1984
(Awake and Shake!)

Moc Jeho přítomnosti – duben 1984
(The Power of His Presence)

Muž, který minul Krista! – únor 1984
(The Man Who Missed Christ!)

Boží záměr pro tuto půlnoční hodinu! – leden 1984
(God's Intention for this Midnight Hour!)

1983

Boží sláva! – listopad 1983
(The Glory of God!)

Svatá země! – říjen 1983
(Holy Ground!)

Hřích směšování! – srpen 1983
(The Sin of Mixing!)

Co se vlastně přihodilo radosti? – únor 1983
(Whatever Happened To Joy?)

1982

Já budu v ústech tvých… – listopad 1982
(I Will Be Thy Mouth…)new

Letnice bez Krista! – říjen 1982
(A Christless Pentecost!)

Vykupitel přichází k Sionu! – září 1982
(The Redeemer Is Coming To Zion!)

Hodnoty na konci času – červenec 1982
(End-Time Values)

Buďte svatí! – duben 1982
(Be Ye Holy!)

Babylón se hroutí! – březen 1982
(Babylon Is Falling!)new

Brzy přijde – Probuzení svatosti! – únor 1982
(Coming Soon — A Revival of Holiness!)

1981

Šest příčin nezodpovězených modliteb – listopad 1981
(Six Reasons Prayers Are Not Answered)

Osvobozený život – duben 1981
(The Liberated Life)

1980

Oblaka – červen 1980
(Clouds)

Proč od toho všeho neutéct? – únor 1980
(Why Not Just Run Away From It All?)

1979

Odpoví Bůh někdy na mou modlitbu? – listopad 1979
(Will God Ever Answer My Prayer?)

Procházíš skrze… období sucha? Co děláš, když se zdá, že se Bůh vzdálil? – únor 1979
(Are You Going Through… A Dry Spell? What do You do when God Seems to Be So Far Away?)

1978

Když jsi zraněný! – prosinec 1978
(When You Hurt!)

Přestaň se odsuzovat – červen 1978
(Stop Condemning Yourself)new

Ježíš a bouře – březen 1978
(Jesus and Storms)

Osamělost Ježíše – leden 1978
(The Loneliness of Jesus)

1973

Proroctví
(The Vision)


Nedatováno

Třicet jedna biblických důvodů, proč by měli přemáhající křesťané odstranit modlu televize ze svých domovů!
(Thirty-One Scriptural Reasons… Remove the Idol!)


Připravujeme:

Další kázání

Odkazy na další informace

Jste tu poprvé?
Informace o Times Square Church
Film Ježíš
Promítání filmu Ježíš v České republice
Konference s Davidem Wilkersonem, Praha 11.–13. září 2003
Teen Challenge
Česká republika / The Czech Republic

Tyto stránky provozuje
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Stránka sboru - The Lorain County Free-Net Chapel

Copyright © 2007 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Zpět na začátek stránky

Zpět na World Challenge Pulpit Series

Můžete-li pomoci na tomto projektu,
tak nám, prosím, napište na níže uvedenou e-mail adresu.


Tato stránka byla naposledy aktualizovaná 8. května 2007.

Počet návštěv Počítadlo od 6. března 2002

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!